Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rusk'e tendence 'upadku: zrusit jak'ekoliv pln'e moci muze b'yt noviny

Rusk'e tendence 'upadku: zrusit jak'ekoliv pln'e moci muze b'yt noviny Pred publikov'an'im aplikace, mus'i b'yt not'arsky overen'e. Vsechny tyto tret'i strany jsou povazov'any za automatick'e ozn'amen'i o zrusen'i pln'e moci po uplynut'i jednoho mes'ice od zverejnen'i tohoto ozn'amen'i, v pr'ipade, ze spr'avce nem'a informoval o tom dr'ive. Zmeny obcansk'eho z'akon'iku, kter'e umoznuj'i informovat o zrusen'i vsech moc'i, vstoupila v platnost v z'ar'i tohoto roku, v novin'ach "Kommersant". Odborn'ici tvrd'i, ze tato opatren'i pom'ahaj'i chr'anit zas'il'an'i pr'ipady vznikl'e zmeny nebo provozovnu b'yval'eho z'astupce pr'av a povinnost'i stanoven'ych ve vztahu k tret'im osob'am. Az do ted, muze z'astupce plnou moc odvol'ano dlouhodobe jednat jm'enem spolecnosti nebo o osobe plnou moc, a tret'i osoba si na ne opr'avnen'eho z'astupce. Tyto ud'alosti vedly k velk'emu mnozstv'i sporu. Nyn'i bezohledn'i dodavatel'e, kter'i ztratili duveru, nemohu r'ici, ze nevedel o zrusen'i pln'e moci. Podle odborn'iku muze b'yt jedin'ym probl'emem bylo, ze se ocitnou nebo vpravo, spolecnost v obrovsk'em seznamu odvolan'ych moc'i nebude snadn'e. Hledat by bylo mnohem jednoduss'i, pokud seznamy zverejneny na internetov'ych str'ank'ach, a to v tiskov'em vyd'an'i.

Svetlana Golub, RIA «VladNews»

Опубликовано:   3-09-2013, 21:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V rusk'em, nehode doslo zivoty tr'i lid'i
5-08-2013, 12:30, Cesky
Dnes, kolem 9 hodin na 22 km silnice "Osinovka - ruda dock" Byla to nehoda, kter'a zabila tri lidi. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba ministerstva vnitra Ruska Primorsk'eho kraje, zjistili, ze ridic...
Silnice, zpevnen'e plochy толерантностью
20-06-2013, 10:46, Cesky
Krome recnick'ych «kam se r'it'i tenhle svet?» a «jak dlouho to bude trvat?» jsem mel nekolik ot'azek: kam povedou Z'apad je хваленые liberalismus a tolerance a k cemu prisli jsme ve sv'em 'usil'i ve...
Cestn'i obcan'e Vladivostoku pomuze detem
5-09-2013, 15:19, Cesky
Minul'y t'yden, spr'ava mesta Vladivostok byl rozs'iren zased'an'i na prevenci zanedb'av'an'i d'itete a trestnou cinnost'i mladistv'ych. Jedn'an'i vedl z'astupce vedouc'iho mestsk'e spr'avy Natalia...
Владивосток побил мировой рекорд и занесен в книгу рекордов Гиннеса за самое массовое изображение флага на мосту
8-07-2013, 09:45, Cesky
И тем самым записали Владивосток в книгу рекордов Гиннеса. Флешмоб был приурочен к празднованию 153 годовщины со дня основания города. О том, что можно принять участие в этом грандиозном мероприятии...
Boj proti pasov'an'i drog na находкинской celnici
25-06-2013, 19:15, Cesky
Находкинская cla se nach'az'i na morsk'em 'useku hranice, kde se prov'ad'i mezin'arodn'i prepravu, kter'e maj'i preshranicn'i trestn'e cinnosti zvl'astn'i z'ajem, souvisej'ic'i s pokusy o neleg'aln'i...
Viktor Isajeva setkal s cleny D'aln'em v'ychode f'ora ml'adeze
25-08-2013, 18:15, Cesky
Prezidentsk'e vyslanec D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh Viktor Isajeva v p'atek z pracovn'i n'avstevu ostrova Sachalin, kde se setkal s cleny D'aln'eho v'ychodu f'ora ml'adeze "ostrovy". Prvn'i v...
28. a 29. cervna ve Vladivostoku bude vypnuto tepl'e vody
28-06-2013, 19:00, Cesky
Pobocka «Pr'imorsk'e tepeln'e s'ite» OAO «d'aln'y v'ychod generov'an'i spolecnost» informuje sv'e 'ucastn'iky o tom, ze v souvislosti s v'yrobou udrzovac'ich prac'i na pozemku теплотрасс od 28. do...
Prim'ator Igor Pushkarev predstavil na hristi z'aci Technick'e lyceum
10-07-2013, 18:03, Cesky
Dnes, 10. cervence starosta Igor Pushkarev prezentov'any na mlad'e lidi(a na technick'e vysok'e skole ucil pouze chlapci), v'ice'ucelov'e sportovn'i hriste. "Nikdy jsme nemeli predt'im - r'ik'a...
Zemrel vudce
20-07-2013, 15:19, Cesky
Zpev'ak "Kr'al a klaun" Michael Gorshenev zemrel v Petrohrade v p'atek vecer, v z'avislosti na internetov'ych str'ank'ach skupiny. Pred jeho ctyric'at'ych narozenin nedozil krats'i nez jeden mes'ic....
V Centru kurzu Podnik'an'i gramotnosti delat business
17-09-2013, 11:47, Cesky
Tato akce bude diskuse u kulat'eho stolu mechanismu na podporu mal'ych a stredn'ich podniku, predstav'i program podpory mal'ych a stredn'ich podniku 'uverov'e banky, vcetne financov'an'i modernizace,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!