Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Prokuratura potvrzuje, mezi l'idry z'avodu Bureyskaya byli podvodn'ici

Prokuratura potvrzuje, mezi l'idry z'avodu Bureyskaya byli podvodn'ici Bureisk elektr'arna v posledn'ich dnech neprijde ze str'anek m'edi'i. Z'aplavy na D'aln'em v'ychode bylo vypousten'i vody a zaplaven'i vesnic tkan'e do koherentn'iho celku. To plat'i zejm'ena v oblasti Amur. A pak - dals'i novinky. V t'eto dobe - trestnepr'avn'i povahu. Prokuratura v regionu Amur uzn'ana pr'avn'i a primeren'e rozlisen'i z'astupce n'aceln'ika vysetrovac'i jednotky SU Amia Rusk'y Amur regionu zah'ajit 30.srpna 2013 krimin'aln'i pr'ipad na z'aklade trestn'eho cinu podle c'asti 4 cl'anku. 159 trestn'iho z'akona(podvod sp'achan'y ve velk'em mer'itku). Je prok'az'ano, ze v obdob'i od 1. dubna 2010 do 28.'unora 2011 v obci Talakan oblasti Bureyskiy mezi reditelem pobocky spolecnosti JSC "RusHydro" - "Bureyskaya HPP" Golubtsov Igor Alexeyevich a gener'aln'i reditel spolecnosti JSC "Regional Energy Marketing - Investment Corporation" Zilberblum Vitaly byly uzavreny dohody o opravy a gener'aln'i opravy hydraulick'ych agreg'atu. Podle m'istn'iho rozpoctu v'ypoctu smluv uzavren'ych v cene d'ila zahrnuty cestovn'i v'ydaje. Nicm'ene bylo zjisteno, ze skutecn'e opravy byly provedeny zamestnanci obsluhy oboru "RusHydro", jak je stanovena v odhadovan'e n'aklady na cestovn'e byly rozdeleny mezi Zilberblum VG Golubtsov IA a Grebenyuk ry Celkov'a skoda zpusoben'a JSC "RusHydro" cinil v'ice nez 38 milionu rublu. Trestn'i vysetrov'an'i pokracuje a je r'izen prokurature Amur regionu. Prokur'atori tak'e rekl, ze Amur region: pro sp'ach'an'i trestn'eho cinu soudem muze b'yt potrest'an odnet'im svobody az na dobu deseti let s pokutou az do v'yse jednoho milionu rublu nebo platu nebo jin'eho pr'ijmu po dobu az tr'i let, nebo bez n'i, a s omezen'im svobody az na dva roky, nebo bez n'i.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   3-09-2013, 21:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Славянке zadrzeni podezrel'i z nez'akonn'eho obratu drog
27-06-2013, 18:45, Cesky
Ti, co videl policisty, vyhodil noviny svazek a snazili se ukr'yt. V prubehu st'ih'an'i oba byli zadrzeni. Podezren'i prijat'e do oddelen'i policie pro dals'i r'izen'i: zajisten'e ocitli dva m'istn'i...
Sergej Kosikov:
19-09-2013, 23:42, Cesky
Podle gener'aln'iho reditele "Realitn'i City Center" Sergej Kos'ikov'a, muzete bytov'y probl'em nemuze b'yt vyresen ve Vladivostoku, i kdyz budete stavet 100000 m2 kazd'y rok. V predvecer...
«Cist'e pera» kontroluj'i
5-06-2013, 18:00, Cesky
Minul'y v'ikend se ve meste dar z nebes doslo nepr'ijemn'y incident v oblasti ulice Sportovn'i skupina kluku избила cloveka. Dustojn'ikum, kter'i prijedou na m'isto cinu, se podarilo zadrzet jednoho...
Na festivalu Red Rocks Vladivostoku vybrali nejleps'i Olympijsk'e sny
27-06-2013, 18:46, Cesky
Na festivalu Red Rocks, kter'y se konal minulou nedeli se v r'amci Kulturn'i Olympi'ady, Sporitelna - gener'aln'i partner festivalu a XXII Zimn'ich Olympijsk'ych her «Soci 2014» - se konalo v soutezi...
Policie vystopoval mladistv'ych obyvatel vesnice Luchegorsk podezrel'y z loupeze
11-08-2013, 00:04, Cesky
Zd'alo se, ze 14-let'y obyvatel obce Luchegorsk. On predt'im mel probl'emy se z'akonem: Podezren'i na sp'ach'an'i trestn'eho cinu. Teenager dos'ahl veku trestn'i odpovednosti, a tak muze b'yt...
Osobn'i v'ystava Valery Shapranova «№ 270
12-07-2013, 18:05, Cesky
Od 18. cervence do 3.srpna v galerii "Arka" se bude konat samostatnou v'ystavu Valerij Shapranova «№ 270", kter'y bude obsahovat asi 20 del ze s'erie "Labyrint", "neomezen'e" a "R'iman'e". Valery...
Nechcete sn'izit kere? - Pujdes ke kamere!
16-08-2013, 20:05, Cesky
Lid'e jsou odes'il'any do n'apravn'eho pr'ace, ne vzdy chtej'i zlepsit. A pak prijdou nov'e probl'emy. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby spolkov'eho soudn'iho exekutora sluzby v Primorsk'eho kraje, v...
Za «pir'atsk'e» disky souzen, ale je to «неистребимый» obchodn'i
11-06-2013, 15:03, Cesky
Jak informoval report'er RIA «VladNews» senior asistent vedouc'iho SU TFR na Приморскому okraji Aurora Roman, следственными org'any dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti m'istn'im obyvatelum...
B'yval'y участковый dostal 15 roku podm'inene
26-06-2013, 19:00, Cesky
Vcera Дальнереченским region'aln'im soudem ulozen trest b'yval'emu praktick'eho autorizovan'y policie, kter'y je odsouzen za sluzebn'i padel'an'i a ze zneuzit'i pravomoci. Jak to stalo se zn'am'e,...
Prezident Ruska podporil Ivan Shtyl
22-07-2013, 16:05, Cesky
Schuzka se konala na z'aklade skolen'i Moskevsk'e oblasti centra "Navagorsk." Z'ucastnili jedn'an'i s prezidentem a n'as krajan, dvojn'asobn'y v'itez z univerzi'ady soutez'i ve veslov'an'i Ivan...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!