Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Projekt je postaven Bajkonur "v'ychodn'i" dosud slozila st'atn'i zkousku

Projekt je postaven Bajkonur "v'ychodn'i" dosud slozila st'atn'i zkousku Jak RIA "Novosti", projektov'a dokumentace Bajkonur "v'ychodn'i", jehoz v'ystavba zacala v regionu Amur v'ice nez pred rokem, st'ale jeste nen'i schv'alen st'atn'i zkousky, rekl v rozhovoru s RIA Novosti z'astupce "Spetsstroy Rusko" Alexander Gagarin. "St'atn'i zkouska z projektu jeste nen'i u konce, a tak jsme vydali kresby, a pracujeme na nich. Douf'ame, ze tato pr'ace bude brzy dokoncen, a Roskosmos n'am poskytne kompletn'i sadu projektov'e dokumentace, "- rekl Gagarin. Podle nej, ze dokumentaci vyhotovuje ve v'ysi asi 95 procent pozadovan'e. "Vzhledem k tomu, dokumentaci k dispozici v dobe, bylo prokluzov'an'i. Samozrejme, Roscosmos, jako z'akazn'ik, nyn'i hl'as'i, ze t'emer vesker'a dokumentace pred'ana, a ted je to na stavitele, ale pro vyd'an'i t'eto dokumentace by prisli k n'am pred rokem, "- rekl z'astupce vedouc'iho" rusk'e speci'aln'i konstrukci ". Mezit'im AmurInfo hovor'i o jin'em zvl'astn'i situaci t'ykaj'ic'i se Bajkonur "v'ychodn'i". Poslanci z'akonod'arn'eho shrom'azden'i Amur pripravena form'aln'i odvol'an'i ministra pro hospod'arsk'y rozvoj Ruska Alexeje Ulyukayev. Duvodem byla obava z poslancu situace vytvoren'e s v'ystavbou kosmodromu "v'ychodn'i". Podle jejich n'azoru je v'ystavba rozs'ahl'eho projektu neprin'as'i pozadovan'y efekt na ekonomiku regionu Amur a region'aln'i vl'ada nemuze nav'azat konstruktivn'i vztah se spolecnost'i "Dalspetsstroy", kter'a pracuje. Poslanci poz'ad'an, aby na kosmodromu v'ychodn'i Glaucus Spetsstroy Rusku. "Objem dod'avek pro potreby zar'izen'i vyr'aben'ych spolecnostmi v'yrobku je velmi n'izk'a. K 1. cervnu, stroj'irensk'eho podniky zhotovitele objedn'avek v celkov'e v'ysi 100 milionu rublu, coz je hluboko pod kapacite region'aln'ich podniku, "- prohl'asen'i r'ik'a. Tak'e Amur Poslanci se nel'ib'i skutecnost, ze rozhodnut'i o pron'ajmu pro v'ystavbu kosmodromu tvoril v Chabarovsku. Neumoznuje Amur org'any, aby rychle resit ot'azky zamestnanosti obyvatel. Naj'im'an'i amurchan je rezidu'aln'i. Adresy 'udaje naznacuj'i, ze ze ctyr tis'ic lid'i pracovat na stavbe V'ychodu jen 1400 - amurchane. 53% zamestnancu v zar'izen'i platit dan z pr'ijmu fyzick'ych osob v rozpoctu kraje Amur, ostatn'i - m'isto registrace podniku jako zdoben'e jako vysl'ani. Podobn'a situace je pro dopravn'i DPH: pusobiv'y c'ast je hrazena z oblasti jako 300 jednotek silnicn'i stroje, "Dalspetsstroya" byla registrov'ana v m'iste registrace. "Pri nasazen'i v pln'em rozsahu stavebn'i pr'ace pro 'ucinn'e vyuz'iv'an'i pridelen'eho rozpoctu na stavbu s pomoc'i region'aln'ich zdroju, pr'ace a zv'ysen'i pr'ijmu konsolidovan'eho rozpoctu kraje rozhodovat o um'isten'i na kosmodromu v'ychodn'i Glaucus Spetsstroy Rusku" - psan'e v obehu Amur poslancu. Obecne plat'i, ze v kazd'em pr'ipade, kosmodrom jeste nen'i postaven, a spolu s n'im je probl'em

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   3-09-2013, 21:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ilya Mikhalev: Mus'ime porazit jak'ykoli t'ym
6-08-2013, 01:02, Cesky
Pred letem t'ym Nazran ukrajinsk'eho 'utocn'ika poskytl rozhovor na tiskov'e sluzby klubu. Vy - autor prvn'iho g'olu, "Ray-Energy" v sezone-2013/2013. O emoc'ich, kter'e maj'i zkusenosti, b'it br'any...
Prisel pro firmu - odesel bez majetku
30-07-2013, 16:03, Cesky
V oddelen'i exekutoru Mikhailovsky okres jiz dlouho exekucn'i pr'ikaz k navr'acen'i prostredku obcana N. ve prospech "Dal'energo." Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Feder'aln'iho soudn'iho...
Stal se zn'am'y pro
20-09-2013, 16:07, Cesky
Udelen'i v'itezu "Sedmi divu Primorye" se konala ve Vladivostoku. 'Ucastn'ici, kter'i nab'idli nejleps'i pr'irodn'i a clovekem zpusoben'e pr'irodn'i objekty byly prezentov'any kamery Canon, iPad...
Pocas'i v Primorje: 10. cervna
10-06-2013, 14:17, Cesky
Dnes, 10. cervna, povetrnostn'i podm'inky v Primorje pole urcuje krevn'i tlak. V kraji prev'azne beze sr'azek, m'isty mlhy. V'itr jihoz'apadn'i m'irn'e. Teplota vzduchu +18+33°C. Ve Vladivostoku...
Dals'i Zobrazit ve venkovn'im divadle se bude konat dnes ve Vladivostoku
27-07-2013, 22:48, Cesky
Dnes, v otevren'em divadle v n'abrezn'i Sports, kter'a byla zah'ajena na z'aklade iniciativy hnut'i ml'adeze "Patriot Primorye" na zac'atku l'eta, bude prom'itat film "500 Days of Summer." Hlavn'im...
Deti z postizen'ych oblast'i D'aln'eho v'ychodu, rusk'em dels'i pobyt v
9-09-2013, 19:41, Cesky
Kluci, kter'i prisli k odpocinku v povodnemi postizen'ych oblastech D'aln'eho v'ychodu, bude odpoc'ivat v rusk'em d'ele, nez se pl'anovalo. Tento rozkaz vydal guvern'er Vladimir Miklushevsky. Podle...
Mushroomer drcen'y strom v Primorye
19-08-2013, 16:17, Cesky
Na jednom z hub spadl strom, aby se mu dostalo zlomenin p'atere a nohou. Chcete-li pomoci obeti v 22 hodin 45 minut 2 lid'e opotrebov'an'i pracovn'iku a jedna polozka, a pos'adka sanitky. Ze zranen'i...
Moskva detektivov'e vystupuj'i jako zlocinci, aby zachr'anil bank'ere
21-08-2013, 16:01, Cesky
Moskevsk'a policie mus'i zverejnit mnoho z'avazn'ych trestn'ych cinu. Ale stejne jako to, co se chyst'a udelat "skupiny pr'atel", je to pravdepodobne poprv'e - 'utocn'ik hledal umelcu "r'adu", kter'a...
Dopravn'i policie a studenti uspor'adali Flash Mob Ussuriysk
14-07-2013, 18:48, Cesky
Pod veden'im mlad'ych policejn'ich demonstrantu vysly na hlavn'i ulici Ussuriysk a podal let'aku do ovladace, smajl'iky, hvezdy s burzovn'im symbolem, karty se slovy "Usmej se a pripoutat!". Mlad'i...
Village Festival
31-07-2013, 18:05, Cesky
Obec se otevre v m'iste kasny pod kina "oce'an", kter'y letos jiz kon'a rada kulturn'ich akc'i. Po odvol'an'i k mestsk'e spr'avy bylo zruseno ze z'asuvek. Jako koordin'atorka Mezin'arodn'iho...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!