Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Prvn'i mezin'arodn'i festival Vladivostok feyerkov m'am hudbu

Prvn'i mezin'arodn'i festival Vladivostok feyerkov m'am hudbu T'ym «Liuyang HU SHAN TRADE CO.LTD» z C'iny, se z'ucastnil otevren'i her letn'i asijsk'e v roce 2010 predstav'i ohnostroj na prvn'im mezin'arodn'im festivalu ohnostroju ve Vladivostoku. Pripomenme, ze pr'ave festival ohnostroj, kter'y se bude konat v hlavn'im meste Primorye dne 7. z'ar'i na n'abrez'i carevic, bude 5 t'ymy se 'ucastn'i pyrotechniky z C'iny, Vladivostok, Moskve a Sergiev Posad. Vsechny t'ym jsou skutecn'i profesion'alov'e, ani jednou se zapojit do cinnost'i na nejvyss'i 'urovni. Vedouc'i Vladivostok Igor Pushkarev pokyn spr'avy mesta, organiz'ator akce, zapojit co nejv'ice obcanu. Festival zacne v 15 hod. s talenty koncertn'ich a spravedliv'e Vladivostok kreativn'i a sportovn'i t'ymy. V 22 hodin profesion'aln'iho t'ymu pyrotechniky budou prezentovat sv'e projekty, kazd'a prezentace bude n'asledovat ohnostroj themed hudebn'i skladby.

Jegor Ivanov, RIA «VladNews»

Опубликовано:   3-09-2013, 21:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vladivostok
19-09-2013, 10:55, Cesky
Vladivostok "Admir'al" v pr'ist'im z'apase Kontinent'aln'i hokejov'e ligy (KHL) ve stredu nejvets'i smolar v Ufe "Salavat Yulaev" se sk'ore 1:4 v'itezov'e vsech tr'i obdob'i byly pln'e majitel'e...
Deti Приморья prislo o ctyri tis'ice hracek
13-06-2013, 19:16, Cesky
V Уссурийской celnici zavedl dva pr'ipady se o spr'avn'i delikty podle cl'anku 1410 КоАП Rusku, ve skutecnosti protipr'avn'im vyuz'iv'an'i ochrann'e zn'amky spolecnosti «DISNEY ENTERPRISES, INC» a...
16-08-2013, 20:00, Cesky
N'avrh z'akona, kter'y byl zah'ajen v z'akonod'arn'em sboru Primorsk'eho kraje, n'avrat do "kolektivn'i vlastnictv'i" znacky, narozen'y v Sovetsk'em svazu, byl prijat na St'atn'i dumy Ruska. Tiskov'a...
Dejte podvodn'ik pas - a ztratit
27-08-2013, 21:46, Cesky
Celn'i Vladivostok v 2012 - 2013 roky byly zjisteny porusen'i vztahuj'ic'ich se na dovoz automobilu ze strany jednotlivcu. Jak vypl'yv'a z testu prov'aden'eho po propusten'i vozidel, se to vsechno...
Pankration na ostrove Rus: zdarma pro vsechny!
29-07-2013, 15:04, Cesky
Modern'i Pankration turnaj se bude konat ve Vladivostoku na rusk'em ostrove na 18. srpna. Charakteristick'ym rysem t'eto akce bude voln'y vstup pro vsechny div'aky. Jako webu pankrationvl.ru bude v...
Korejsk'y filmov'y festival otevre ve Vladivostoku na 20. z'ar'i
6-09-2013, 21:46, Cesky
Gener'aln'i konzul'at Korejsk'e republiky ve Vladivostoku, oznamuje otevren'i korejsk'eho filmov'eho festivalu "temn'e strany spolecnosti a l'asky." Bude se konat ve Vladivostoku 20-21 z'ar'i na...
V'ystava obrazu a buddhistick'ym mnichem Su Ana se bude konat ve Vladivostoku
17-09-2013, 15:13, Cesky
25.z'ar'i ve Vladivostoku zah'aj'ime v'ystavu "Duchovn'i svet mnich Su Ana", kter'y bude organizovat Gener'aln'iho konzul'atu sil Korejsk'e republiky, s aktivn'i podporou Seaside Art Gallery....
Deti z regionu Amur absolutn'im klidu v Primorye
19-09-2013, 10:55, Cesky
Dva vlaky s detmi dnes bude odj'izdej'i ze stanice Vladivostok. Jak uv'ad'i ministerstvo skolstv'i a vedy na 'uzem'i Primorsky, oba speci'alne venov'ana priv'est deti domu. Dals'i vlak opust'i z'itra...
6-09-2013, 15:15, Cesky
V dals'i pryc odpov'idat "Luch" porazit "Rotor Volgograd" - 2:00. Nyn'i "Luc" je 10 m'iste v porad'i. 'Ucet byl otevren na 45 minut na setk'an'i. C'il "v satne", konan'e Vyacheslav precl'iky, kter'y...
Casting vok'aln'i souteze «Ocean avenue» se bude konat jiz dnes
14-06-2013, 14:16, Cesky
Dnes, 14. cervna v 15 hodin na voln'e plose kina «Oce'an» se bude konat fin'alov'y casting souteze autory a interprety popov'e p'isne «Ocean avenue - 2013», jehoz poradatelem byly r'izen'i ve vecech...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!