Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ostrov objevil zcela nov'y rusk'e skoly

Ostrov objevil zcela nov'y rusk'e skoly Vcera, na ostrove rustiny byla slavnostne otevrena nov'a skola. Skola, kter'a byla dlouho cekali. - Je to zvl'astn'i den, a to zejm'ena pro deti - rekl starosta Igor Pushkarev na prav'itku na Den znalost'i. - Jsme otevren'i nov'e skoly s stadion, sportovn'i haly, j'idelny, zar'izen'e pokoje a gar'az. Je symbolick'e, ze tato skola se nach'az'i v bl'izkosti vsech ostatn'ich nov'em kampusu Far Eastern Feder'aln'i univerzity. Preji si, aby se vase deti dobre studoval, m'am velk'e znalosti, aby vsichni byli schopni j'it na univerzitu, absolvoval, a pot'e pracoval a premenil Vladivostok. Mestsk'a spr'ava dala skol'am nov'e c'islo 5 autobus, kter'y bude pokracovat v cinnosti studentu, kter'i zij'i daleko od skoly, stejne jako interaktivn'i tabuli. Skola je urcena pro 120 lid'i, ale ucit se to m'a jen 52 det'i. - Dr'ive, kdyz ostrov zil vojensk'e rodine, meli jsme velk'e hodiny, nekdy ani dost m'ist. V soucasn'e dobe m'ame 10 - ¬ a 11 - ¬ m tr'idy pro jednu osobu. Takze kluci maj'i v'azne pripravit na v'yuku - douf'am, neptej se, nemus'ite - s 'usmevem ucitel rusk'eho jazyka a literatury Elena Kazakova. - Ale je to jen rodice stastn'i. A nov'y skoln'i vsichni r'adi - tak lehk'e a pohodln'e. Ale ve stredu a z'akladn'ich skol maj'i vets'i pocet studentu: v p'at'e-sest'eho - do 6 ¬ 7 det'i, a do prvn'i tr'idy v letosn'im roce jiz dos'ahl 12 studentu. - Byl jsem pozv'an k pr'aci v nov'em zdravotnick'em zar'izen'i, a prestehovali jsme se do rusk'eho ostrova - rekla matka jednoho ze studentu na skoln'i Svetlana Olesik. - Syn Ilya studie ctvrt'e tr'ide. V obci Kirov, kde jsme bydleli predt'im ve tr'ide melo 28 studentu, a je jen 8. To je velmi dobr'a vec, protoze ted muj syn bude venovat vets'i pozornost a doufejme, ze n'am v'ice znalost'i. Ostatn'i obyvatel'e ostrova, douf'am, ze Nikolaevna, letos v sest'e tr'ide sel na vnuka a prvotr'idn'i prinesla jej'i adoptivn'i dcera Angeliny. - Studovali jsme celou rodinu na skole - rekl Nadezhda - to dokoncil pet det'i, nyn'i studuje vnuk a adoptovanou dceru. Samozrejme, ze star'a skola byla mil'a, ale nov'a skola je jiz velmi dobr'a. A tady je dals'i Svetlana, zije tak'e v rustine, v lonsk'em roce, Vick r'idil jeho dceru do skoly na pevnine. - Ted, kdyz postavil novou budovu, jsme se rozhodli pren'est d'ite do skoly. Zejm'ena proto, ze zijeme v jeho tesn'e bl'izkosti.

Karina Pozdniak, noviny "Vladivostok"

Опубликовано:   3-09-2013, 21:34      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Nakhodkinskaya studentu-sportovcu poprv'e za 50 let, pricemz konkurenci z Japonska,
3-08-2013, 17:32, Cesky
Objev otev'ir'a sez'onu mezin'arodn'i souteze z partnersk'ych mest. Behem srpna bude mestsk'a c'ast navst'ivit sportovn'i delegace Maizuru a Otaru. Z'aci Nakhodka a Maizuru poprv'e za 50 let na...
Sest'y «V'ychodn'i z'akladna»
5-06-2013, 12:17, Cesky
Fin'ale 6. Festival vlasteneck'e p'isne «V'ychodn'i z'akladna» se bude konat ve Vladivostoku 8 - 9. cervna v Dome dustojn'iku flotily. V letosn'im roce k 'ucasti na festivalu bylo pod'ano v'ice nez...
V rusk'em, znicil sedm center rustu divok'e konop'i
8-08-2013, 01:01, Cesky
Velk'e zemedelsk'e pudy, pr'itomnost rozs'ahl'ych oblast'i neobdel'avan'e pudy poskytuj'i zivnou pudu pro vznik center sv'eho rustu, a t'im i n'arust nedovolen'eho obchodu s omamn'ymi rostlinn'eho...
N'amorn'i dopravn'i policie pripom'in'a nezletil'e osoby moped - hroz'i
21-08-2013, 16:01, Cesky
Rodice, kter'i chtej'i h'yckat sv'e deti, jejich n'akup vozidla, bez ohledu na skutecnost, ze nezletil'i mohou provozovat moped se pouh'ych 16 let, a to vzdy s helmou. Tak'e tam bude nav'ic dals'i...
Mini-'urad Sporitelny otevrel v REKLAM'ACH, «Черемушки» ve Vladivostoku
20-06-2013, 15:31, Cesky
V n'akupn'im centru «Черемушки» na ulici. Zaporozhye, 77 ve Vladivostoku se objevil nov'y bod sluzby Sberbank Rusko. Mini-kancel'ar vedouc'i banky nab'iz'i n'avstevn'ikum n'akupn'iho komplexu sirokou...
V Уссурийске se prov'ad'i kontrola na skutecnosti, ze poskytov'an'i neposlusnosti zamestnancum policie
20-06-2013, 15:30, Cesky
Za kr'adez z obchodu a poskozov'an'i majetku se prov'ad'i kontrola. Res'i ot'azku o zah'ajen'i trestn'iho r'izen'i. Posledn'i noc v obchode, na ulici cerven'y prapor ve meste Уссурийск fungovala...
V Dalnegorsk DPS inspektori zatcen za pachatelu
22-08-2013, 21:46, Cesky
Muz dostal modriny rameno a tv'ar. Odm'itl hospitalizaci. Podle predbezn'ych 'udaju, pr'icinou nehody bylo prekrocen'i stanoven'e rychlosti. V t'eto c'asti oznacen'i "maxim'aln'i povolen'a rychlost...
Konkurence v t'ahnout probehnut'i se bude konat 13. cervence
12-07-2013, 18:05, Cesky
Podle predbezn'ych 'udaju se z'ucastn'i z'avodu ridicu z Vladivostoku, Artem, Ussuriisk a Nakhodka. Zacnete kvalifikacn'i kola v 12 hodin. Domu kola knockout v 15 hodin......
Poslanci se ob'avaj'i nerovnosti Primorye prijat'ych a deti v pestounsk'e p'eci
12-09-2013, 21:52, Cesky
Poslanci navrhuj'i, aby zahrnovala pestounsk'e rodiny, vcetne det'i bez rodicovsk'e p'ece a zpusobilosti k pr'avn'im 'ukonum v okruhu pr'ijemcu, kter'i maj'i n'arok na svobodn'e zeme. Zmeny z'akona...
Vedouc'i Vladivostoku inspekci na 'uzem'i dvou vojensk'ych t'aboru
31-07-2013, 18:01, Cesky
Pracovn'i n'avsteva se z'ucastnil tak'e z'astupce n'aceln'ika st'abu, vedouc'i pr'islusn'ych kateder. 'Ucelem mimo kontrolu - sezn'amit se s novou rozs'ahlou majetku, kter'a vede k rovnov'aze mesta,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!