Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V soukrom'em dome v bl'izkosti Ussuriisk nasel gran'at

V soukrom'em dome v bl'izkosti Ussuriisk nasel gran'at Dnes, asi pred hodinou, bylo povinnost'i ministerstva vnitra Ruska pro USSURYSK hl'aseno 66-rok-star'y muz. Podle zalobkyne, u br'any domu, kde jeho syn, nasel objekt jako gran'at. Na sc'enu prijela policie okamzite, psovodi a inzen'yry, stejne jako l'ekari a ambulantn'i krizov'e situace zamestnancu ct. Vyr'ab'i kordon. Detekovan'y objekt zabaven a pred'an odborn'ikum k dals'imu vyuzit'i. Nyn'i policie najdete radu v'ybusn'e t'ema.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 22:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pr'ijemci nov'ych demografick'ych d'avky byly asi 900 velk'ych rodin rusk'em
12-08-2013, 20:21, Cesky
Toto pr'avo rodiny s narozen'im tret'iho zisku(n'asledn'e)d'itete. Pripomenme, ze z'akladem pro n'avrh n'avodu - prumern'y rodinn'y pr'ijem nesm'i prekrocit hodnotu pr'ijem na obyvatele(v roce 2012...
Ethno-festival
19-07-2013, 22:07, Cesky
Z'itra, 20. cervence na n'abrezn'i sportovn'i Vladivostoku bude kazdorocn'i festival etnick'e "East l'eta." Program festivalu v tomto okamziku je mnohem rozs'ahlejs'i. Festival bude pracovat 9...
Ridic mopedu byl zabit pod koly tezk'ych n'akladn'ich vozidel ve Vladivostoku
14-08-2013, 15:46, Cesky
Ridic mopedu «Honda Dio", kter'i se stehuj'i z ulice "Sachalin" ve smeru na ulici ", Basargina" ztratil kontrolu a narazil do zaparkovan'eho dz'ipu na chodn'iku «Toyota RAV-4." R'ana hodil ho na...
Z'itra se bude konat «pr'imka» vysetrovac'iho r'izen'i dopravy
25-06-2013, 19:16, Cesky
26. cervna 2013 od 1600 do 1700 v zem'ich d'aln'eho следственном r'izen'i dopravy Vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e Federace, se bude konat pr'im'a telefonn'i linka komunikace obcanu s vedouc'im r'izen'i...
Na Alliluev 5 prepracov'ana domu prilehl'e hriste. Ahead - nastaven'i kos'ikov'e
18-07-2013, 14:33, Cesky
Pracovn'ici lemovaly povrch m'ista, nainstalovan'e nov'e desky a kovov'y plot. Jiz kluci z nejblizs'ich domu ucit aktualizovan'y objekt. "Je skvel'e, ze na m'iste nyn'i m'ame nov'e a kr'asn'e -...
Peter plivat na pametn'i deska na pocest 200. v'yroc'i Admiral Gennady Nevel
10-07-2013, 18:04, Cesky
Expedice se kon'a na pocest pam'atce legend'arn'i prukopn'ici pobrez'i Tich'eho oce'anu. Jej'i trasa bude proch'azet mesty z'aklade Amur expedici nebo jsou spojeny se jm'enem admir'ala Gennady Nevel....
Zensk'y t'ym sel do D'alnev'ychodn'i feder'aln'i studentsk'e univerzitn'i mistrovstv'i Evropy
23-07-2013, 12:32, Cesky
Od 22. do 28 cervence v Chorvatsku se bude konat XII evropsk'y sampion'at pro studentsk'e t'ymy. Ve Splitu prijeli studenti z 25 skol reprezentuj'ic'ich 14 evropsk'ych zem'i: Chorvatsko, Rakousko,...
Pro pobrezn'i n'amorn'iku -
28-08-2013, 18:17, Cesky
Na 20 srpnu 2013 vstoupila v platnost, "Listina pr'av n'amorn'iku» MLC-2006. Par'izsk'eho memoranda o porozumen'i ozn'amil svou ochotu pracovat podle nov'ych pravidel. Kampan "IAA" se odkazovat na...
19. cervna ve Vladivostoku se bude konat koncert autora p'isne
17-06-2013, 17:00, Cesky
9. cervna 1900 v Pr'imorsk'em okrajov'e centru lidov'e kultury na podporu v'ystava poc'itacov'e grafiky Tatiana Зорькиной «Zivot» se bude konat koncert autora p'isne. 'Ucast v nem se z'ucastn'i Petr...
Probl'emy s l'eky pro онкобольных v Primorje ne
21-06-2013, 15:16, Cesky
Jak je uvedeno v ministerstvu zdravotnictv'i, z toho v'ice nez 24 milionu kc prideleno z feder'aln'iho rozpoctu a v'ice nez 43 milionu rublu z hranice. Podle odborn'iku, probl'emy by mohly nastat v...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!