Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky

Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Dnes, 2. z'ar'i Vladivostok byla s'erie slavnostn'ich akc'i venovan'ych na konci druh'e svetov'e v'alky. T'ematick'e akce zacala kladen'im kvetin na stele "Vladivostoku -. Mesto vojensk'e sl'avy" V pam'atn'e ud'alosti se z'ucastnili veter'ani, z'astupci m'istn'ich a region'aln'ich org'anu, mestsk'a rada veter'anu, Pacifik lodstvo, v'azen'i obcan'e, studenti a verejnost vlasteneck'e kluby. "Zdrav'i a dlouh'a zivotnost pro nase mil'e veter'any a vecn'e pameti tech, kter'i se nevr'atili," - rekl na slavnostn'im setk'an'i starosta Igor Pushkarev. Za pr'inos k socio-kulturn'iho rozvoje mesta pametn'ich o "Vladivostok - mesto vojensk'e sl'avy" v tento den byl poznamen'an cestn'eho obcana Metropolitn'i Veniamin Vladivostoku a rusk'em. Pokracov'an'i v r'amci oslav "Dnu m'ir v Pacifiku" uv'aden'i kapsli zemi Stalingrad na pam'atku hrdinu zdi - vladivostoktsev a pametn'i deska venovan'a hrdinu Velk'e vlasteneck'e v'alky - obr'ancu Stalingradu. Mimochodem, v kvetnu 2010 v pameti steny byly polozeny z'aklady zeme privezl z predmest'i, s m'isty boju, kter'e se pod'ilej'i vladivostoktsy. V roce 2011 byla stena kapsle um'isten'e na zem z Brestu, v roce 2012 - kapsle zeme privezl ze Sevastopolu, stejne jako kapsle z Severomorsku prosel verejn'e Vladivostok Severomorskie veter'any. Dokoncil vzpom'inkov'e polozen'im vence a kvetiny na vecn'y plamen "pam'atn'iku bitvy Sl'ava Pacifik lodstva." Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky

Jegor Ivanov, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 22:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Maritimes sportovci vr'atili z mistrovstv'i Evropy a mistrovstv'i sveta v plachten'i ve tr'ide
16-07-2013, 18:34, Cesky
Vsichni ve vsech soutez'ich u jezera Balaton z'ucastnilo 375 sportovcu z 47 zem'i. V cel'e regaty organiz'atorum podarilo utratit 4 kvalifikacn'i z'avod, pak konecn'e 4 fenky a 3 posledn'i...
Igor Pushkarev 'ustup konalo prvn'i zased'an'i pracovn'i skupiny pro v'ystavbu nov'e silnice pod'el Amur Bay
5-08-2013, 20:03, Cesky
Podle koncepce, bude nov'y r'adek spustit z nedostatku vody mostu na Sedanka pod'el Amur Bay a ven na plochu Tokarevsky maj'aku a do budoucna, a to d'iky konstrukci mostu, pripojen'i na silnicn'i...
V Dalnegorsk jsou verejne porazen'ych behem sv'atku
17-09-2013, 14:34, Cesky
Dal'negorsk neprest'av'a udivovat svou paradoxn'i kriminality. Ne dr'ive RIA «VladNews» informovat cten'are o tom, jak mlad'y muz zabil v tomto meste star'eho taxik'are projet se v aute, protoze tam...
Pocas'i v Primorye: 23. cervence
23-07-2013, 12:33, Cesky
Dnes, 23. cervence povetrnostn'i podm'inky v n'amorn'i oblasti urcuje pole vysok'eho krevn'iho tlaku. Region um'ist'i mal'y d'est v rann'i mlze. V'itr m'irn'y jihoz'apadn'i. Teplota vzduchu 17 30 °...
Pohranicn'i str'az vsech zem'i, spojte se!
11-09-2013, 10:32, Cesky
10. z'ar'i Vladivostoku zacal pracovat v 14. F'ora hranicn'ich agentur(Coast Guard)v severn'i c'asti Tich'eho oce'anu. Se bude pod'ilet na delegace sesti zem'i: Rusk'a federace, Spojen'e st'aty,...
Do konce roku 2014 bude postaven v are'alu okruhu inverzn'i Peninsula de Vries a reky Rich
29-07-2013, 15:02, Cesky
Podle ministerstva silnic na 'uzem'i Primorsky, aby v r'amci prov'aden'i uveden'eho programu na v'ystavbu trumfnout krouzky na n'asleduj'ic'ich webov'ych str'ank'ach: - Silnicn'i "Novy - Peninsula de...
Tradicn'i
27-08-2013, 21:48, Cesky
"Kinotur" - tradicn'i design Mezin'arodn'i filmov'y festival asijsk'ych zem'i Pacific "Pacific Meridian", v nemz dobre zn'am'i herci a divadeln'i na cestu kolem 'uzem'i Primorsky, obyvatel'e...
Street obyvatel'e byli ponech'ani bez litru Borodino 1000 o
4-09-2013, 20:33, Cesky
Vzhled policie bylo necekan'e pro podnikatele. V prostor'ach prodejny nach'az'i asi 1000 l ruzn'ych alkoholick'ych n'apoju, od elitn'ich alkoholick'ych n'apoju n'izk'ym obsahem alkoholu koktejlu....
9500 n'amorn'i skoln'i pr'ace behem pr'azdnin
2-08-2013, 22:30, Cesky
Podle ministerstva pr'ace a soci'aln'iho rozvoje na 'uzem'i Primorsky, pro tyto 'ucely 107 milionu rublu z rozpoctu kraje. Dals'ich 247 milionu rublu platit dosp'ivaj'ic'ich poskytovan'e obecn'i...
Vladivostok
1-08-2013, 16:31, Cesky
Dnes ve Vladivostoku byl otevren v Centru soucasn'eho umen'i "Dawn". Podle kur'atorky Kateriny Krylova Center, to vse n'avstevnick'e centrum je hodne co delat. - V soucasn'e dobe m'ame v centru...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!