Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky

Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Dnes, 2. z'ar'i Vladivostok byla s'erie slavnostn'ich akc'i venovan'ych na konci druh'e svetov'e v'alky. T'ematick'e akce zacala kladen'im kvetin na stele "Vladivostoku -. Mesto vojensk'e sl'avy" V pam'atn'e ud'alosti se z'ucastnili veter'ani, z'astupci m'istn'ich a region'aln'ich org'anu, mestsk'a rada veter'anu, Pacifik lodstvo, v'azen'i obcan'e, studenti a verejnost vlasteneck'e kluby. "Zdrav'i a dlouh'a zivotnost pro nase mil'e veter'any a vecn'e pameti tech, kter'i se nevr'atili," - rekl na slavnostn'im setk'an'i starosta Igor Pushkarev. Za pr'inos k socio-kulturn'iho rozvoje mesta pametn'ich o "Vladivostok - mesto vojensk'e sl'avy" v tento den byl poznamen'an cestn'eho obcana Metropolitn'i Veniamin Vladivostoku a rusk'em. Pokracov'an'i v r'amci oslav "Dnu m'ir v Pacifiku" uv'aden'i kapsli zemi Stalingrad na pam'atku hrdinu zdi - vladivostoktsev a pametn'i deska venovan'a hrdinu Velk'e vlasteneck'e v'alky - obr'ancu Stalingradu. Mimochodem, v kvetnu 2010 v pameti steny byly polozeny z'aklady zeme privezl z predmest'i, s m'isty boju, kter'e se pod'ilej'i vladivostoktsy. V roce 2011 byla stena kapsle um'isten'e na zem z Brestu, v roce 2012 - kapsle zeme privezl ze Sevastopolu, stejne jako kapsle z Severomorsku prosel verejn'e Vladivostok Severomorskie veter'any. Dokoncil vzpom'inkov'e polozen'im vence a kvetiny na vecn'y plamen "pam'atn'iku bitvy Sl'ava Pacifik lodstva." Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky Vladivostok oslavoval v'yroc'i druh'e svetov'e v'alky

Jegor Ivanov, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 22:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Na zaplacen'i obcanu a pr'avnick'ych osob, pokut a dals'ich plateb
11-09-2013, 01:21, Cesky
01012013 na 'uzem'i Rusk'e federace zacala provozn'im stavu informacn'i syst'em o st'atn'i a obecn'i plateb(GIS GMF). 'Ucelem tohoto syst'emu je hromaden'i informac'i bankami a dals'imi 'uverov'ymi...
Sporitelna pom'ah'a podnikum D'aln'eho V'ychodu prej'it na elektronick'y dokument,
21-06-2013, 15:16, Cesky
Nyn'i firemn'i klienti banky mohou prov'adet transakce a v'est dokumenty ve verejn'ych org'anu v syst'emu elektronick'e spr'avy dokumentu e-invoicing, aniz by doch'azelo k jejich na pap'ire. Na...
Moskva hroz'i vezen'i za protesty ekologu v Arktide
22-09-2013, 17:20, Cesky
Podle Greenpeace ozbrojen'ych dustojn'iku pobrezn'i str'az chytil patr'ic'i spolecnosti ledoborec Arctic Sunrise ctvrtek. Byla to pr'azdn'a den po dva aktivist'e byly odstraneny z platformy...
Ve vsech oblastech Vladivostoku i nad'ale pr'aci potravin'arsk'e veletrhy
18-06-2013, 16:15, Cesky
Potravin'arsk'e veletrhy pokracuj'i v pr'aci ve vsech oblastech Vladivostoku, vcetne ostrovn'ich 'uzem'i. Jak je uvedeno ve spr'ave obchodu a sluzeb spr'avy Vladivostoku, veletrhy se konaj'i cetn'e...
Rusko se pripravuje na prechod na anti c'isla
24-08-2013, 13:32, Cesky
V listopadu tohoto roku, Ministerstvo prumyslu, bude Ministerstvo komunikac'i a Ministerstvem vnitra priprav'i bal'icek n'avrhu pro instalaci stepky startovn'iho c'isla. Podle "Rossijskaja Gazeta",...
Potravin'arsk'y veletrh funguje dnes na centr'aln'im n'amest'i Vladivostoku do 20 hodin
28-06-2013, 19:01, Cesky
Na veletrhu muzete nakoupit cerstvou zeleninu a bylinky, solen'i, med a vcel'i produkty, pekarsk'e a cukr'arsk'e v'yrobky, kyselinu, rybaren'i, masn'ych v'yrobku od v'yrobcu z Vladivostoku,...
D'aln'y v'ychod Rusko pomuze vsechny
21-08-2013, 16:01, Cesky
Mluven'i v televizn'im vys'il'an'i, velvyslanec Viktor Isajeva apeloval na obyvatele Ruska s n'avrhem na poskytnut'i financn'i pomoci obetem povodn'i na D'aln'em v'ychode, a to zejm'ena v oblasti...
V Chyrvonaarmeiski plocha nasli telo chybej'ic'i dva roky star'y
5-08-2013, 20:01, Cesky
24.cervence 2013 v obci Vostretsova Krasnoarmeyskiy ctvrti ztratila 2-let'eho chlapce. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» asistenta vedouc'iho MOI Ruska pro 'uzem'i Primorye r'imsk'e Aurora, podle...
Zneucten'i c'insk'y politik Bo Xilai byl odsouzen k dozivotn'imu trestu odnet'i svobody
22-09-2013, 15:34, Cesky
Soud lidov'a Jinan City f'azi stredn'iho dnes odsouzen nemilosti c'insk'y politik, b'yval'y tajemn'ik strany Chongqing Bo Xilai na dozivot'i. Soud zjistil, Bo Xilai vinu na vsechny poplatky, a poprel...
Nouzov'e pracovn'ici zachr'anil turisty sn'izit reku v Terneisky okrese Primorye
30-07-2013, 10:34, Cesky
Tato oblast je obnova silnic. Nyn'i se region prerusena silnice a m'istn'i skoly jsou 15 lid'e turist'e byli evakuov'ani z tajgy. Mezi nimi - tri deti. Tajemn'ik m'istn'i pobocky strany "Jednotn'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!