Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V rusk'em, zv'ysen'i pr'inosu pro velk'e rodiny

V rusk'em, zv'ysen'i pr'inosu pro velk'e rodiny V rusk'em, zvetsili demografick'e v'yhod pro velk'e rodiny. Podle ministerstva pr'ace a soci'aln'i rozvoj regionu, je nyn'i rodina, kter'a porodila d'ite v tomto roce, a vydat nov'y manu'al, obdrz'i 9829 rublu mes'icne. Pripomenme si, ze slo o tret'i zv'ysen'i v roce: pred v'yplata byla 7588 rublu mes'icne a v cervnu se zv'ysil na 9731 rublu, vzhledem k rostouc'i zivotn'i n'aklady na d'ite. N'arok na tento druh soci'aln'i pomoci maj'i velk'e rodiny, ve kter'ych je prid'an'i se stalo v tomto roce. Prumern'y pr'ijem rodiny nesm'i pres'ahnout pr'ijem na obyvatele populace. V roce 2012 jeho velikost byla 20962 rublu. Podle nejnovejs'ich oddelen'i dnes nov'e podr'izen'e podporu prevr'atil 1100 rodin. Podle odborn'iku, potenci'aln'i pr'ijemci demografick'ych plateb - v'ice nez 2 miliony. Org'anu soci'aln'iho zabezpecen'i jsou vyz'yv'ani, aby vyuzily rodiny a pr'avn'i pr'avo vydat grant. Pokud je vase velk'a rodina, porodila d'ite, kter'e letos na 'ucet jednoho cloveka m'ene nez 20962 rublu, se vztahuj'i na 'uzemn'i rozdelen'i katedry.

Tiskov'y servis 'uzem'i Primorsky spr'avy

Опубликовано:   2-09-2013, 22:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Definovan'e term'iny pod'an'i tepl'e vody obyvatelum Vladivostok
13-06-2013, 19:17, Cesky
Term'iny jsou definov'any s ohledem na proveden'i opravy, odstranen'i poryvu na теплотрассах, zjisten'ych v prubehu hydraulick'ych zkousek. 15062013 Pohranicn'i, 1315a, 15v, 172006.2013 Admir'al...
V prvn'i f'azi Sampion'atu ve t'ahnout рейсингу 2013 se bude konat v Primorje
13-06-2013, 14:31, Cesky
16. cervna v obci Штыково, prist'an'i na prist'avac'i p'as "Майхэ" se bude konat 1. f'aze Mistrovstv'i Pr'imorsk'eho hrany na silnici t'ahnout рейсингу. 'Ucastn'ici souteze budou z'avodn'ici z mesta...
Vladivostok pobocka Hermitage bude?
10-07-2013, 01:16, Cesky
Za 'ucelem zachov'an'i kulturn'iho dedictv'i garantovat 'ustavn'i pr'ava, aby vsichni meli pr'istup ke kulturn'im hodnot'am, jakoz i prostrednictv'im rozvoje kulturn'iho cestovn'iho ruchu a...
Vladimir Putin o USA
6-09-2013, 15:16, Cesky
Prezident Vladimir Putin 4. z'ar'i v Moskve rekl, vystoupen'i v USA v S'yrii: "Ty lzes, a ved'i, ze ve skutecnosti lzou." Americk'e 'urady byly projedn'any v Kongresu, ot'azka pouzit'i s'ily v S'yrii...
Uhl'i termin'al v Slavyanka nebude postavena
29-07-2013, 21:05, Cesky
Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladim'ir Miklushevsky dnes, 29. cervence se konalo prijet'i obcanu na osobn'ich vecech - RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba region'aln'i spr'avy. Prvn'i kapitola regionu...
Ve skutecnosti, boj v kav'arne «Матрешка» je st'ih'an
26-06-2013, 19:01, Cesky
10. cervna 2013 ve Vladivostoku, v kav'arne «Матрешка» doslo k rvacce. Videa t'eto «bitvy», kter'a m'a do s'ite Internet, ukazuje, ze boj se pravidelne objevuje hned v nekolika m'istech skoly. Pak...
Vice-prezident sporitelny Sergej Borisov navst'ivil prvn'i business-to-IR, otevren'y 'uver
17-09-2013, 17:01, Cesky
V r'amci sv'e n'avstevy do Vladivostoku, viceprezident spolecnosti JSC "Sberbank Ruska" pro rozvoj mal'ych podniku Sergej Borisov navst'ivil prvn'i obchod na D'aln'em v'ychode, otevren'y 'uver...
MIA:
29-08-2013, 18:47, Cesky
Vsechna m'ista pro shromazdov'an'i z'aku odevzdan'ych oslav na pocest Den znalost'i, bude pes odborn'ici testov'any pro evidenci v'ybusnin. 1300 zamestnanci budou m'it sluzbu pr'imo do skol a...
Igor Пушкарев projednala moznost jm'eno titul «Veter'an pr'ace Vladivostoku»
11-06-2013, 19:46, Cesky
Kapitola Vladivostoku Igor Пушкарев se konalo setk'an'i se z'astupci mestsk'e verejn'e organizace veter'anu «Deti v'alky», behem n'iz se diskutovalo o soci'aln'i ot'azky a n'avrhy veter'anu....
Pr'avn'ik vraha Primorye ztratil pr'avn'ik stav
8-08-2013, 15:45, Cesky
02082013 Porad'i rusk'eho ministerstva spravedlnosti r'id'i Primorsky stavu pr'avn'ik Eugene Norinova ukonceno rozhodnut'im Bar Council of Primorsk'eho kraje. Duvody pro v'yrobu prohl'asen'i k...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!