Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pet приморцев budou moci popov'idat s Vladimirem Putinem na sjezdu ОНФ

Pet приморцев budou moci popov'idat s Vladimirem Putinem na sjezdu ОНФ Delegace Pr'imorsk'eho hrany se z'ucastn'i sjezdu Rusk'e lidov'e fronty. To se bude konat v Moskve 11. a 12. cervna. Jen v kongresu se z'ucastn'i zhruba 1500 lid'i. Vcetne Prezident Vladimir Putin a jeho duveryhodn'e osoby, guvern'eri, z'astupci spolecensk'ych organizac'i a pracovn'ich skupin, patr'ic'ich do ОНФ, dobrovolnick'ych organizac'i, studentsk'ych klubu, vlasteneck'ych organizac'i. Predstavovat Primorje budou koordin'ator region'aln'i organizacn'iho v'yboru a gener'aln'i reditel SPOLECNOSTI Дальприбор» Rom'an Титков, vojensk'e duchodce Alexander N'avarov'a, ucitel a vedec tajemn'ik vedeck'e a inovacn'i komplex ДВФУ Jeanne Халиман, reditel pro rozvoj spolecnosti SRO «Ратимир» Eugene Корж a poradce gener'aln'iho reditele OAO «ДЦСС» Igor Vousy. V r'amci sjezdu deleg'atu projedn'a v'yvoj programu cinnosti Pr'imorsk'eho pobocka ОНФ na z'aklade materi'alu poskytnut'ych verejn'ym sdruzen'i a duveryhodn'ymi osobami Prezidenta. Jak poznamenal Roman Титков, mezi nejdulezitejs'i ot'azky - probl'emy BYDLEN'I, zdravotnictv'i a skolstv'i, ot'azky soci'aln'i ochrany obyvatelstva a rozvoj sportu. Tak'e z'astupci pr'imorsk'eho ОНФ pl'anu diskutovat o v'yvoji podnik'an'i a obchodu, prumyslu a podnik'an'i v regionu, budova v Primorje cenove dostupn'e bydlen'i.

Jitka Ivanov, RIA «VladNews»

Опубликовано:   11-06-2013, 00:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Prokuratura Хорольского jm'eno odvr'atily vypnut'i vody
27-06-2013, 18:46, Cesky
Veden'i spolecnosti bylo rozhodnuto ukoncit zajisten'i elektrick'e energie pro spolecnost OOO «ТРИТЭРА» v souvislosti s dluhy. Nicm'ene, k ukoncen'i smlouvy mezi firmami-dodavateli je neplatn'a,...
Rusk'a nouzov'e situace Ministerstvo bude prov'adet bezpecnostn'i ponaucen'i ve skol'ach
29-08-2013, 18:49, Cesky
Na slavnostech dne 2. z'ar'i Den znalost'i, bude rusk'y nouzov'e situace ministerstvo prov'adet bezpecnostn'i ponaucen'i ve skolsk'ych zar'izen'ich v okrese. Skoln'i deti se uc'i, jak se chovat nejen...
Ohnostroj na oslavu Dne Mesta bude mozn'e videt z ruzn'ych 'uhlu Владивостокского mestsk'e jm'eno
30-06-2013, 14:16, Cesky
6 cervence, v r'amci oslav 153-t'eho v'yroc'i narozen'i Vladivostoku, obyvatelum mesta je pripraveno mnoho pr'ijemn'ych prekvapen'i: to a sc'ena v podobe многоуровнего dort a divadeln'i pruvod po...
S'efredaktor RIA «VladNews» rekli pr'avn'ici, jak pracovat s m'edii
21-09-2013, 14:39, Cesky
20.z'ar'i na n'amorn'i pr'avn'iku, kter'i se z'ucastnili semin'are o rekvalifikace a zvysov'an'i kvalifikace, z Alexander Ognevsky - Editor RIA «VladNews» a IA «Primorye24». Semin'are se z'ucastnilo...
Policista tul'ak se objev'i pred soudem
14-06-2013, 23:46, Cesky
Podle verze vysetrov'an'i, 4. kvetna obvinen'y provedl neleg'aln'i prohl'idce bytu подозреваемой v oblasti marketingu omamn'ych prostredku. Zena ver'i v tom, ze hled'an'i bylo kon'a leg'alne,...
V regionu Amur zacali pracovat na odstranen'i n'asledku povodn'i
28-08-2013, 11:15, Cesky
"V oblasti pr'ave ted je velk'y 'ukol. Byli jsme povereni ve lhute jednoho mes'ice 'uspory lid'i, nyn'i ve vetsine oblast'i se obr'atit na pozad'i snahy o oziven'i - rekl RIA «VladNews» Amur Region...
Lekce elektrick'e
27-06-2013, 14:02, Cesky
Prohl'idka program zahrnoval n'avstevu klukama электроинспекции, projektov'e skupiny PTS, v'yrobn'i haly a stanoviste obsluhy r'izen'i. Energie sezn'amil studenty se strukturou palivo-energetick'eho...
Schebenochnomastichny asfalt je kladen na Tokarevskoye Beacon
31-07-2013, 18:05, Cesky
Toto schebenochnomastichny asfalt, kter'y m'a leps'i vlastnosti v porovn'an'i s konvencn'i asfaltu a t'im zvysuje zivotnost vozovky. Na zar'izen'i pracuje autobusy - finiser a v'alce, stejne jako...
72 процента владивостокцев одобряют Закон «О земле»
8-07-2013, 15:45, Cesky
Таки данные предоставил оргкомитет «Народной экспертизы». Оргкомитет «Народной экспертизы», проводимой по инициативе и поручению Губернатора Приморского края, обнародовал промежуточные итоги...
Уссурийских podnikatelu podezren'i na sp'ach'an'i vrazdy «z minul'ych let»
21-06-2013, 15:17, Cesky
Detektivn'i pr'ibeh, o nemz opakovane рассказывало RIA «VladNews», spojen'e se zatcen'im nekolika уссурийских podnikatelu, konecne z'iskala form'aln'i publicity. Dnes a pr'imorsk'eho r'izen'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!