Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Cestina jazyk prosel успешней. D'iky дальневосточникам

Cestina jazyk prosel успешней. D'iky дальневосточникам Pripomenme si, ze TESTOV'AN'I v oblasti rusk'eho jazyka kluci psali 27. kvetna. Sezn'amit se s v'ysledkem zkousky je mozn'e na m'iste www.ege.pippkro.ru. Pro tuto datab'azi je treba zadat pr'ijmen'i, jm'eno, pr'ijmen'i z'aka, ale tak'e s'erii a c'islo jeho pasu. Mimochodem, rusk'y jazyk se stal prvn'im predmetem, v'ysledek zkousky, na kter'y jsou jiz zn'amy. V pondel'i tak'e ожидались v'ysledky o historii, biologii, informatice a ICT. V'ysledky TESTOV'AN'I z matematiky budou k dispozici priblizne 17. cervna. Pripomenme si, pron'ajem rusk'eho jazyka a matematiky potrebn'a pro z'isk'an'i certifik'atu o prumeru (pln'e) obecn'e vzdel'av'an'i. V pr'ipade, ze student neuspel pouze jeden z povinn'ych predmetu, u nej je sance na пересдачу. Pro tento vyclenit dva z'alozn'i dne: 18. cervna - rusk'y jazyk, 19. cervna - matematika. Ale pokud absolvent z'iskal «неуд» na obou povinn'e predmety, pak m'isto certifik'at obdrz'i pouze potvrzen'i o n'avsteve skoly. Mimochodem, pokud absolvent se domn'iv'a, ze poc'itac spatne zpracovan'e 'udaje a nespravedliv'e занизил hodnocen'i, m'a dva dny na pod'an'i pr'islusn'e odvol'an'i v конфликтную komisi, kter'a pracuje pri okrajov'e oblasti vzdel'av'an'i. Tyto dva dny se mer'i ode dne vyhl'asen'i v'ysledku TESTOV'AN'I. I kdyz v pln'e vzor zkousku v oblasti rusk'eho jazyka v Primorje jeste ne, Рособрнадзор poznamenal: D'aln'y V'ychod resil tento 'ukol l'epe, nez v predchoz'ich letech. Celkov'e zv'ysen'i efektivity TESTOV'AN'I, jak uv'ad'i ofici'aln'i internetov'e str'anky agentury, doslo hlavne kvuli z'aku D'aln'eho V'ychodu, dr'ive tradicne показывавших nizs'i v'ysledky. Pravda, n'as region a nyn'i predstavitel'e - az pr'ilis m'irn'y rust techto ukazatelu. - Celkove zkouska rusk'y jazyk uk'azal m'irn'y n'arust rusk'ych prumern'e sk'ore TESTOV'AN'I na predmet (o 2 body). Pouze 4 procenta ve srovn'an'i s lonsk'ym rokem zv'ysil pod'il 'ucastn'iku, jejichz v'ysledek je v rozmez'i 61-80 bodu, a to o 3 procenta - высокобалльников s v'ysledky z 81 az 100 bodu. Ve vetsine subjektu RF je pozorov'an m'irn'y n'arust prumern'e sk'ore, coz potvrzuje общероссийскую sklon, - detail v ofici'aln'i tiskov'e zpr'ave. Zlepsen'i v'ysledku, podle odborn'iku, muze b'yt zpusobeno mnoha faktory. Zejm'ena t'im, ze postup TESTOV'AN'I se stala zn'am'e a srozumiteln'e, a pozadavky v'yrazne ruznorod'e. Nav'ic, v posledn'i dobe se objevily kvalitn'i d'avky v pr'iprave na TESTOV'AN'I. Mimochodem, proveden'y odborn'iky anal'yza v'ysledku zkousky z rusk'eho jazyka nen'i potvrdil hypot'ezu o narusen'i jeho v'ysledky z rozev'irac'iho na Internetu ruzn'e materi'aly (seznamy 'ukolu, hotov'ych odpoved'i), tak ci onak souvisej'ic'i s postupem ulozen'i.

Olga Сироткина, noviny, «Vladivostok»

Опубликовано:   11-06-2013, 00:46      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Prokur'atori odvolat proti rozhodnut'i n'amorn'i arbitr'azn'i
7-08-2013, 20:03, Cesky
05082013 st'ih'an'i Primorsk'eho kraje odvolala proti rozhodnut'i Rozhodc'iho soudu Primorye odm'itnout n'aroky zalobce na neplatnost drazby tezebn'ich pr'av kraba Kamcatka, proveden'e Rosrybolovstva...
Sberbank nab'iz'i investorum z'iskat pujcku proti pap'iru
25-07-2013, 12:49, Cesky
Tato sluzba je alternativou poskytov'an'i 'uveru proti cenn'ych pap'iru a nab'iz'i investorum - a to jak fyzick'e a pr'avnick'e osoby, kter'e se rozhodnou sluzby moznost zprostredkov'an'i pomoc'i...
Slovansk'e abecedy a abstraktn'i Vladivostok se objevil na ulici Svetlanskaya
29-08-2013, 12:04, Cesky
Projekt je souc'ast'i nov'eho smeru "Street art" 8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i. Daria a Eugene Tkhorzhevsky na jedn'e stene oblouku za predpokladu, ze p'ismo pro slovansk'y jazyk. On...
Voj'aci - dluzn'ici
27-06-2013, 18:45, Cesky
Spolupr'ace jiz prinesla viditeln'e v'ysledky. Exekutori-umelci oddelen'i soudn'ich приставов na Партизанскому oblasti str'avili внеплановое setk'an'i s veliteli vojensk'ych jednotek c'ast'i. C'ilem...
V rusk'em, dokoncila vysetrov'an'i trestn'eho cinu do ileg'aln'i tezby v cerven'em zv'irat
1-08-2013, 21:45, Cesky
Bydliste podezrel'ych byly nalezeny v nez'akonn'eho lovu. V prubehu trestn'iho vysetrov'an'i odhalilo, ze v dusledku pytl'actv'i zabit'ych zv'irat, 6 Amur Tiger, orel beloplechnogo 4 jedince, 1...
1-09-2013, 00:30, Cesky
Od 11:00 do 13:00 ve skol'ach prv'aci Palo ocek'avat organizacn'i schuzku, kde nove razen'e vysokoskolst'i studenti sezn'am'i s uciteli a jeho tradicemi skoly, stejne jako s uspor'ad'an'im zidl'i a...
Od 13. cervna se zmen'i j'izdn'i r'ady vlaku rer
5-06-2013, 22:31, Cesky
V souvislosti s proveden'im technick'e prohl'idky vlaky 6001/6002 zpr'avou «Vladivostok - Партизанск» a 6004 zpr'avou «Партизанск - Pacifik» v den 130613 roce zruseny, - tak hl'aseny v...
Ridic mopedu byl zabit pod koly tezk'ych n'akladn'ich vozidel ve Vladivostoku
14-08-2013, 15:46, Cesky
Ridic mopedu «Honda Dio", kter'i se stehuj'i z ulice "Sachalin" ve smeru na ulici ", Basargina" ztratil kontrolu a narazil do zaparkovan'eho dz'ipu na chodn'iku «Toyota RAV-4." R'ana hodil ho na...
Fenom'en nas'i doby: Plosinovka z'iskal miliard tr'idenn'ich prodeje
21-09-2013, 16:24, Cesky
V'ynosy ze hry Grand Theft Auto V, sel na prodej pred tremi dny, prekrocil miliardu dolaru, podle ITAR-TASS citovala vydavatele - spolecnosti Take-Two Interactive. To je - z'aznam pro cel'y z'abavn'i...
Zena s asistentem dod'aval heroin t'emer cel'e mesto v Primorye
11-07-2013, 20:32, Cesky
Dalnerechensk. Provozn'i pracovn'ici kontroly drog byly postaveny pred soud nejen obycejn'i obchodn'ici, ale tak'e j'it na poradatele a jeho prisluhovacu. Organiz'ator, a uk'azalo se, ze je zena,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!