Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Harrier" od Artem: fat'aln'i rollover

"Harrier" od Artem: fat'aln'i rollover Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby St'atn'i dopravn'i bezpecnosti inspekce Primorsk'eho kraje, v bl'izkosti pet hodin na d'alnici dostupnost'i na letiste od d'alnice Chabarovsk - Vladivostok je prevr'acen'y. 45-rok-star'y muz r'idil "Toyota Harrier" pri prechodu z letiste smerem Artem ztratil kontrolu a narazil do z'abradl'i str'az, a pak jel do pr'ikopu a prevr'atil. V aute byli dva cestuj'ic'i - 42 muzu a 43 let. Ridic a cestuj'ic'i obdrzel zranen'i nesluciteln'a se zivotem. Na 109 km z Osinovka - Krusn'e Dock v sest hodin vecer ridic autobusu, "Deo" s 37-let'y veter'an hit cyklista. 59-rok-star'a zena na kole se pohybuje ve stejn'em smeru a v dobe, kdy autobus byl bl'izko, zacal ot'acet doleva. V dusledku kolize zena obdrzela v'azn'a zranen'i a byl prevezen na jednotku intenzivn'i p'ece, kde zemrela o nekolik hodin pozdeji. Donucovac'ich org'anu jsou kontroly na skutecnostech dat dopravn'ich nehod.

Ivan Hrozn'y, RIA "VladNews".

Опубликовано:   4-09-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Obr'i vys'iv'an'i dva umelci kazd'y zanechat v soucasn'em umen'i
11-08-2013, 21:01, Cesky
Yingmey Duan(Braunschweig)a Anna Parmenov(Vladivostok)vyzvat vsechny, aby zanechat "stopu" v dejin'ach modern'iho umen'i - 22.srpna umelci budou pracovat na obr'im pl'atne: na povrchu b'il'eho...
Kovan'e se v'azne nemocn'a zena - a sel do
3-09-2013, 21:31, Cesky
Ve Vladivostoku dokoncila vysetrov'an'i pr'ipadu, kdy zalovan'y v obcansk'e manzela v'azne nemocn'a zena, kter'a, kdyz ji bezmocnost, vstrelil svou obet dolu. Vysetrovatel'e SU TFR na 'uzem'i...
Mal'e podniky budou m'it majetek ve spl'atk'ach
17-07-2013, 16:33, Cesky
V rusk'em, budou reditel'e mal'ych a stredn'ich podniku se n'am podarilo z'iskat prostory, kter'e si pronaj'imaj'i od hranice obce nebo, ve spl'atk'ach po dobu peti let. Jak RIA «VladNews» Tiskov'e...
Ochrana pr'ace na pokladne st'atn'iho zastupitelstv'i
17-06-2013, 21:46, Cesky
Uk'azalo se, ze v obecn'ich 'uradech МБУ «Mestsk'y Pal'ac kultury», МБУ «Dum kultury «Лозовый» a КГОАУ NEVL'ADN'I organizace «vyss'i Odborn'e skoly c. 23» mzdy выплачивалась v letosn'im roce, bez...
Odsouzen'y osmkr'at za dluzn'ika neplacen'i v'yzivn'eho obdrz'i podev'at'e
13-08-2013, 20:06, Cesky
Obyvatel pohranicn'ich okresech Primorsk'eho kraje, dr'ive trestne odpovedn'a a m'a osm predchoz'ich odsouzen'i znovu objev'i pred soudem. Bude zodpovedn'y za neplacen'i v'yzivn'eho. Na t'eto...
V Primorje diskutovali ot'azky prevence extremismu
1-07-2013, 14:00, Cesky
'Ucastn'ici setk'an'i hovorili o ruzn'ych aspektech preventivn'i pr'ace, zamerenou na boj proti politick'emu extremismu, vyprovokov'an'i soci'aln'i, n'arodn'i a n'abozensk'e konflikty. Jako...
Zemedelec v Надеждинском oblasti zachytil ciz'i zeme a slibuje hledat podporu u Prezidenta Ruska
11-06-2013, 19:47, Cesky
St'atn'im z'astupcem Надеждинского jm'eno provedena kontrola z'akonnosti vyuzit'i mestsk'eho majetku a majetku, kter'y je ve vlastnictv'i Rusk'e Federace, behem kter'eho jsou identifikov'any...
Povodne na D'aln'em v'ychode,
20-08-2013, 16:18, Cesky
Energie se snaz'i udelat vse pro to, aby se minimalizovalo riziko poskozen'i energetick'ych zar'izen'i a vyhnout se omezen'i nap'ajen'i. S'idlo RAO "Syst'emu v'ychodu" potrv'a do sn'izen'i povodne na...
Jak Rusko zacalo kourit v'ice cigaret dovezeno
28-07-2013, 13:46, Cesky
Jak Rusko zacalo kourit v'ice cigaret importov'any. Od ledna do dubna letosn'iho roku se pocet dov'azen'ych tab'akov'ych v'yrobku vzrostly o polovinu. To je uvedeno v monitorov'an'i v'ysledku...
N'ahradn'ici
10-09-2013, 20:31, Cesky
Na stredu 11.z'ar'i oddelen'i Constantine Malko setkat se s jedn'im z vudcu turnaje IFC "Bilohirsk" z Amur regionu. K dnesn'imu dni, t'ym soused'e v porad'i - IFC "Bilohirsk" zauj'im'a tret'i m'isto,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!