Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Harrier" od Artem: fat'aln'i rollover

"Harrier" od Artem: fat'aln'i rollover Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby St'atn'i dopravn'i bezpecnosti inspekce Primorsk'eho kraje, v bl'izkosti pet hodin na d'alnici dostupnost'i na letiste od d'alnice Chabarovsk - Vladivostok je prevr'acen'y. 45-rok-star'y muz r'idil "Toyota Harrier" pri prechodu z letiste smerem Artem ztratil kontrolu a narazil do z'abradl'i str'az, a pak jel do pr'ikopu a prevr'atil. V aute byli dva cestuj'ic'i - 42 muzu a 43 let. Ridic a cestuj'ic'i obdrzel zranen'i nesluciteln'a se zivotem. Na 109 km z Osinovka - Krusn'e Dock v sest hodin vecer ridic autobusu, "Deo" s 37-let'y veter'an hit cyklista. 59-rok-star'a zena na kole se pohybuje ve stejn'em smeru a v dobe, kdy autobus byl bl'izko, zacal ot'acet doleva. V dusledku kolize zena obdrzela v'azn'a zranen'i a byl prevezen na jednotku intenzivn'i p'ece, kde zemrela o nekolik hodin pozdeji. Donucovac'ich org'anu jsou kontroly na skutecnostech dat dopravn'ich nehod.

Ivan Hrozn'y, RIA "VladNews".

Опубликовано:   4-09-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Spr'ava Приморья snaz'i z'iskat 28 milionu rublu s UAB «TMK» v rozhodc'im r'izen'i
25-06-2013, 14:30, Cesky
P'at'y rozhodc'i odvolac'i soud 24. cervna 2013 pozastavena v'yroba odvol'an'i st'iznosti ZAO «Pacifick'a мостостроительная spolecnost» na rozhodnut'i soudu prvn'iho stupne, v souladu s nimiz se...
Pacifik lodstvo r'idil z'achrann'e operace u pobrez'i Kamcatky
13-08-2013, 20:07, Cesky
Dnes, 13. srpna jako souc'ast Pacifiku cvicen'i Fleet velk'e provozn'i zat'izen'i pripojen'i vody lode kraj hl'idkov'ych sil na severov'ychode Ruska prevzal r'adiov'eho sign'alu "SOS", pochopitelne...
Vladivostok cirkus zacal zmenu veden'i?
16-08-2013, 20:04, Cesky
Pozad'i na skutecnost, ze v pr'ist'ich nekolika minut'ach rozvinout ve Vladivostoku cirkusu, byl zn'am'y pro p'ar dny. To je, kdyz tiskov'a sluzba feder'aln'iho st'atn'iho podniku "rusk'e st'atn'i...
Uzivatel'e techto dvou voj'aku v Vladivostoku byli
4-09-2013, 20:33, Cesky
Uzivatel'e dvou voj'aku - veter'ani Velk'e vlasteneck'e v'alky byly nalezeny ve Vladivostoku. N'alezce, PV Batuev, prosel medaili "za odvahu" a "za vojensk'e z'asluhy" R'ad Sl'avy 3. stupne ve...
Feder'aln'i ofici'aln'i ujistil rusk'em: za 2 mes'ice bude probl'em odstranit
16-08-2013, 20:07, Cesky
Den pred, behem pracovn'i n'avstevy rusk'em, reditel Feder'aln'iho fondu pro bydlen'i reformy Konstantina Tsitsin kontroluje v'ystavbu nov'e ctvrti "Polar" v Artem. Obytn'y prostor byl postaven pro...
Oper vzal u подозреваемой «воздушку» a pen'ize
15-06-2013, 14:01, Cesky
Подозреваемую v наркосбыте оперуполномоченный policie Vladivostoku doslova обобрал: jeho korist'i stal vzduchov'e pusky a 47 tis'ic rublu. Следственными org'any Vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e Federace...
Deti pri nehode utrpela z
4-09-2013, 20:32, Cesky
Behem dne, rusk'em 'uzem'i byly tri dopravn'i nehody, kter'e zranil pet det'i a dosp'ivaj'ic'ich. Bruslen'i na "Zaporozhets" skoncil zlomeniny na dvou 16 let'ych d'ivek v partyz'ansk'e z'ony. Na...
Ve stredu bude jasno ve Vladivostoku
10-07-2013, 12:01, Cesky
V'itr severoz'apadn'i vecer moderovat. Teplota vzduchu 18 31 ° C. Ve Vladivostoku, polojasno, moznost vecern'iho svetla obcasn'e deste rann'i mlhy v m'istech. V'itr severoz'apadn'i m'irn'e. Teplota...
Rusk'em zap'alen'y pro kancel'arsk'e rom'anky a mnohomluvnost
18-07-2013, 14:34, Cesky
Tak, podle studie, 11 procent. pracovn'ici byli propusteni z firmy vlastn'iho zavinen'i. Presneji receno, duvod, proc viz konkr'etn'i akt, kter'y se 'umyslne nebo z hlouposti, a kter'a vedla k...
Ve Vladivostoku, shrnul konkurenci mezi donucovac'imi org'any na nat'acen'i bojov'e zbrane
30-07-2013, 10:30, Cesky
Mistrovstv'i byla organizov'ana v r'amci Dynamo hry mezi t'ymy bezpecnosti a verejn'eho por'adku Primorsk'eho kraje. Akce se konala ve sportovn'ich zar'izen'ich n'amorn'i region'aln'i organizace...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!