Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku

"Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku 7. z'ar'i na n'abrez'i carevici s 15 hodin otocit skutecnou v'iru - tanec, hudba, pozdravy, 'usmevy, svetl'e vzpom'inky. Tento den byl pr'ilezitost'i pro spr'avu Vladivostoku jednoho z nejleps'ich tanecn'ich skupin Primorye - folklorn'im tanecn'im souborem "Whirlwind" - na oslavu jeho 45. narozeniny, jak si zaslouz'i: velk'y, zvan'i pr'atel a pr'iznivcu all-vsechny-vsechny, kdo m'a r'ad tancit. Rozhodli jsme se, - vedouc'i souboru Tamara Gribanova - vyzvat k tomuto dni na n'abrez'i carevic nejen publikum, a to nejen pr'ibuzn'i a pr'atel'e, kter'i se tanc'i v "Vortex", ale i ti, kter'i slouzili v nasem souboru, 10252030 lety. At prijdou se sv'ymi rodinami, setkat se s pr'ateli, pamatovat. Budeme stastn'i. D'ale pozval cetn'e tanecn'i skupiny a okraje mesta - pogratulovat n'as na dovolenou. Nikdo odm'itl. Takze tri hodiny na kurtu n'abrez'i carevic vsech 'ucastn'iku(a zdarma)cek'a na unik'atn'i pod'ivanou - koncert, kter'y se skl'ad'a z nejleps'ich c'isel v souboru "Whirlwind", kreativn'i d'arky z jin'ych t'ymu, a co je nejdulezitejs'i - prujezd rodinn'e tanecn'i sloupci "Vortex", v kter'y spoj'i a b'yval'i i soucasn'i clenov'e souboru. Dnes je tanecn'i skupina - je 150 tanecn'ici 4-20(nebo i v'ice)let. Mnoho absolventu souboru, se zapsal do skoly, neztr'acejte kontakt s jeho rodn'em t'ymu, musel resit. - Zvazovali jsme tady - s 'usmevem Tamara Gribanova - pokud budete sb'irat vsechny nase 'ucastn'iku 45 let, je to pravdepodobne zpusobeno j'it do tis'icu. Nev'im, kolik lid'i prijde na nase v'yroc'i 7. z'ar'i, ale na druhou stranu, budeme r'adi vsechny. A d'am z'aruku: nikdo odej'it zklam'an. Jsme zaslali 200 procent! "Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku "Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku "Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku

L'aska Berchanskaya, noviny "Vladivostok".

Опубликовано:   4-09-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vladivostok
5-09-2013, 22:01, Cesky
Vcera ve Vladivostoku v parku Detsk'eho "slunce" se konalo slavnostn'i koncert, kter'y byl venovan'y 70. v'yroc'i bitvy u Kurska. Akce se z'ucastnilo RIA «VladNews». Vsichni host'e jsou splneny a dal...
MES: aktu'aln'i informace na 9. cervna
10-06-2013, 14:17, Cesky
Poz'arn'i situace: Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому okraji hl'as'i: za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany stalo 18 poz'aru. Zemrel 1 zranen'i 1 clovek. Na hasen'i bylo...
Ve meste Bolsoj Kamen dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti n'amestek m'istn'i mestsk'e rady
30-08-2013, 22:31, Cesky
Ten je obvinen ve sp'ach'an'i trestn'eho cinu, podle c'asti 3. 30 c'ast 4 Cl. 159 trestn'iho z'akona(pokus podv'adet), c'ast 1 cl Art. 303 trestn'iho z'akona(padel'an'i dukazu). Podle vysetrovatelu,...
Kdo na voln'y pr'avn'ik vr'atil domu?
14-08-2013, 15:49, Cesky
Podle region'aln'iho z'akona "O zajisten'i poskytov'an'i pr'avn'i pomoci na 'uzem'i Primorsky", kter'y byl prijat z'akonod'arn'ym sborem, 12 kategori'i obcanu si pr'avn'ika a not'are zdarma. Pr'avo...
1000 случаев незащищенности жилых домов от террора
2-07-2013, 18:30, Cesky
Так, в ходе надзорных мероприятий проверялись, в том числе, и исполнение требований к обеспечению безопасности жилых домов, несоблюдение которых создает условия для совершения террористического акта....
Zensk'y t'ym sel do D'alnev'ychodn'i feder'aln'i studentsk'e univerzitn'i mistrovstv'i Evropy
23-07-2013, 12:32, Cesky
Od 22. do 28 cervence v Chorvatsku se bude konat XII evropsk'y sampion'at pro studentsk'e t'ymy. Ve Splitu prijeli studenti z 25 skol reprezentuj'ic'ich 14 evropsk'ych zem'i: Chorvatsko, Rakousko,...
V oblasti Michaela odhalily brut'aln'i vrazda c'insk'eho
4-09-2013, 20:30, Cesky
V oblasti Michaelovy pro podezren'i z vrazdy a loupeze zatkla dva m'istn'i obyvatele. Jak rekl na korespondent RIA «VladNews» asistenta SU porodnost Primorsky Aurora R'ima, 06082013 v lese rokle...
Festival Latinsk'e Ameriky se stala jednou z vizitek mesta
15-06-2013, 14:01, Cesky
Setk'an'i se z'ucastnili n'amestek vedouc'iho 'uradu Vladivostoku, Elena Щеголева, vedouc'i mezin'arodn'ich vztahu a cestovn'iho ruchu Vladim'ir Сапрыкин a vedouc'i oddelen'i mezin'arodn'i protokol...
V Komsomolsk-na-Amur povodn'i odplaveny prehradu
5-09-2013, 15:16, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych situac'i Ruska v Chabarovsku regionu, ve meste Komsomolsk-on-Amur na ulici mezi mesty Perm parku a plachty bylo oslaben'i docasn'e...
Yuri Kolesnikov odpovedel na ot'azky div'aku v «ziv'e» vys'il'an'i
15-06-2013, 18:46, Cesky
V prubehu 'eteru projedn'any ot'azky prevence detsk'ych dopravn'ich 'urazu. V obdob'i letn'ich pr'azdnin Госавтоиспекция zjist'i n'arust poctu автоаварий s 'ucast'i det'i. V t'eto souvislosti je...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!