Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku

"Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku 7. z'ar'i na n'abrez'i carevici s 15 hodin otocit skutecnou v'iru - tanec, hudba, pozdravy, 'usmevy, svetl'e vzpom'inky. Tento den byl pr'ilezitost'i pro spr'avu Vladivostoku jednoho z nejleps'ich tanecn'ich skupin Primorye - folklorn'im tanecn'im souborem "Whirlwind" - na oslavu jeho 45. narozeniny, jak si zaslouz'i: velk'y, zvan'i pr'atel a pr'iznivcu all-vsechny-vsechny, kdo m'a r'ad tancit. Rozhodli jsme se, - vedouc'i souboru Tamara Gribanova - vyzvat k tomuto dni na n'abrez'i carevic nejen publikum, a to nejen pr'ibuzn'i a pr'atel'e, kter'i se tanc'i v "Vortex", ale i ti, kter'i slouzili v nasem souboru, 10252030 lety. At prijdou se sv'ymi rodinami, setkat se s pr'ateli, pamatovat. Budeme stastn'i. D'ale pozval cetn'e tanecn'i skupiny a okraje mesta - pogratulovat n'as na dovolenou. Nikdo odm'itl. Takze tri hodiny na kurtu n'abrez'i carevic vsech 'ucastn'iku(a zdarma)cek'a na unik'atn'i pod'ivanou - koncert, kter'y se skl'ad'a z nejleps'ich c'isel v souboru "Whirlwind", kreativn'i d'arky z jin'ych t'ymu, a co je nejdulezitejs'i - prujezd rodinn'e tanecn'i sloupci "Vortex", v kter'y spoj'i a b'yval'i i soucasn'i clenov'e souboru. Dnes je tanecn'i skupina - je 150 tanecn'ici 4-20(nebo i v'ice)let. Mnoho absolventu souboru, se zapsal do skoly, neztr'acejte kontakt s jeho rodn'em t'ymu, musel resit. - Zvazovali jsme tady - s 'usmevem Tamara Gribanova - pokud budete sb'irat vsechny nase 'ucastn'iku 45 let, je to pravdepodobne zpusobeno j'it do tis'icu. Nev'im, kolik lid'i prijde na nase v'yroc'i 7. z'ar'i, ale na druhou stranu, budeme r'adi vsechny. A d'am z'aruku: nikdo odej'it zklam'an. Jsme zaslali 200 procent! "Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku "Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku "Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku

L'aska Berchanskaya, noviny "Vladivostok".

Опубликовано:   4-09-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V p'atek na silnic'ich Primorye zabil dva chodce
16-09-2013, 19:30, Cesky
O 12:00 noc Fokino ridice avvtomobilya «Nissan Murano» hit 34-rok-star'y muz, kter'y byl pres silnici v nedohlednu prechodu. Ze zranen'i obet zemrela na m'iste. Podobn'e nehode doslo v sobotu vecer u...
Ve Vladivostoku mistrovsk'ych tr'id a panelov'ych diskus'i od zn'am'ych v'yrobcu a hudebn'iku
23-08-2013, 18:46, Cesky
A z'itra v galerii muzea "Artetage" kazd'y bude moci mluvit o interakci hudby a znacek s Alan Miller(USA), aby diskutovali na t'ema "Rock a nez'avisl'e hudebn'i sc'eny v asijsko-tichomorsk'em...
Vuz byl na v Primorye
19-08-2013, 21:00, Cesky
V dopoledn'ich hodin'ach, Mestsk'e policie obdrzela zpr'avu o poz'aru auta RENO Sandero. Prij'it na t'eto sc'ene, policie zjistila, ze v dobe nehody zahranicn'i auto s ridicem byl na autobusov'e...
V Primorje zjisteno opakovan'e kontaminace pudy chemick'ymi prvky
6-07-2013, 08:00, Cesky
Proveden'e ФГБУ «Pr'imorsk'e межобластная veterin'arn'i laborator» Россельхознадзора laboratorn'i studie pudn'ich vzorku vybran'ych ve dvou velk'ych filmov'ych sklen'iky, kter'y se nach'az'i v okol'i...
Helen Nowicka drzel osobn'i prijet'i obcanu
9-07-2013, 15:03, Cesky
Zadatel uvedl, ze jej'i vnuk v rodine, jen otec pracuje jako matka, zkusen'y l'ekar, je nucena zustat doma s mal'ym d'itetem. Family financn'i situace neumoznuje vyuz'it sluzeb soukrom'e matersk'e...
6-09-2013, 15:15, Cesky
V dals'i pryc odpov'idat "Luch" porazit "Rotor Volgograd" - 2:00. Nyn'i "Luc" je 10 m'iste v porad'i. 'Ucet byl otevren na 45 minut na setk'an'i. C'il "v satne", konan'e Vyacheslav precl'iky, kter'y...
Aktivace voleb v Vladivostoku ve volb'ach ocek'av'a vecer
8-09-2013, 22:00, Cesky
"Volby se konaj'i ve Vladivostoku dnes tise dost - rekl s hlasov'an'im v hlavn'im meste Primorye politolog Viktor lodn'iku. - V'yrazn'e konflikty byly zaznamen'any. Obyvatel'e Vladivostok prehl'idky...
Policie
19-09-2013, 12:28, Cesky
Na sc'ene okamzite prisli zamestnanci soukrom'ych bezpecnostn'ich sluzeb. Policie zjistila, ze 44-rok-star'y obet tr'avil cas pit'im ve spolecnosti pr'atel - 54-rok-star'y muzi a zeny ve veku 43...
Daleko bl'ize Sberbank pro duchodce
12-07-2013, 18:02, Cesky
Na z'aklade techto mobiln'ich bodu odborn'iku Far Eastern Bank OJSC "Sberbank Ruska" poskytuje poradenstv'i o moznostech duchodcu pob'iraj'ic'ich duchod poch'azej'ic'i z pobocek banky. Tak'e na...
V Уссурийске policejn'i zadrzen'i podezrel'ych v неправомерном завладении vozidlem
12-06-2013, 14:45, Cesky
Ve meste Уссурийск zamestnanci non ochrany zadrzeni dva muzi, podezrel'i v неправомерном завладении autem. O t'eto skutecnosti je st'ih'an podle cl'anku 166 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace. Do...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!