Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku

"Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku 7. z'ar'i na n'abrez'i carevici s 15 hodin otocit skutecnou v'iru - tanec, hudba, pozdravy, 'usmevy, svetl'e vzpom'inky. Tento den byl pr'ilezitost'i pro spr'avu Vladivostoku jednoho z nejleps'ich tanecn'ich skupin Primorye - folklorn'im tanecn'im souborem "Whirlwind" - na oslavu jeho 45. narozeniny, jak si zaslouz'i: velk'y, zvan'i pr'atel a pr'iznivcu all-vsechny-vsechny, kdo m'a r'ad tancit. Rozhodli jsme se, - vedouc'i souboru Tamara Gribanova - vyzvat k tomuto dni na n'abrez'i carevic nejen publikum, a to nejen pr'ibuzn'i a pr'atel'e, kter'i se tanc'i v "Vortex", ale i ti, kter'i slouzili v nasem souboru, 10252030 lety. At prijdou se sv'ymi rodinami, setkat se s pr'ateli, pamatovat. Budeme stastn'i. D'ale pozval cetn'e tanecn'i skupiny a okraje mesta - pogratulovat n'as na dovolenou. Nikdo odm'itl. Takze tri hodiny na kurtu n'abrez'i carevic vsech 'ucastn'iku(a zdarma)cek'a na unik'atn'i pod'ivanou - koncert, kter'y se skl'ad'a z nejleps'ich c'isel v souboru "Whirlwind", kreativn'i d'arky z jin'ych t'ymu, a co je nejdulezitejs'i - prujezd rodinn'e tanecn'i sloupci "Vortex", v kter'y spoj'i a b'yval'i i soucasn'i clenov'e souboru. Dnes je tanecn'i skupina - je 150 tanecn'ici 4-20(nebo i v'ice)let. Mnoho absolventu souboru, se zapsal do skoly, neztr'acejte kontakt s jeho rodn'em t'ymu, musel resit. - Zvazovali jsme tady - s 'usmevem Tamara Gribanova - pokud budete sb'irat vsechny nase 'ucastn'iku 45 let, je to pravdepodobne zpusobeno j'it do tis'icu. Nev'im, kolik lid'i prijde na nase v'yroc'i 7. z'ar'i, ale na druhou stranu, budeme r'adi vsechny. A d'am z'aruku: nikdo odej'it zklam'an. Jsme zaslali 200 procent! "Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku "Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku "Whirlwind" v'as zve na tanecn'i sobotu ve Vladivostoku

L'aska Berchanskaya, noviny "Vladivostok".

Опубликовано:   4-09-2013, 11:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Jednoduch'a pravidla chov'an'i na vode v'am zachr'anit zivot
23-06-2013, 14:46, Cesky
Tady a konecne prislo dlouho ocek'avan'e l'eto, a mnoho, charta od mestsk'eho ruchu, se snaz'i s celou rodinou pri kazd'e pr'ilezitosti opustit mesto, bl'ize k pr'irode a vody. Samozrejme, berou s...
«Viking a K» nejde o lidech se zdravotn'im postizen'im
17-06-2013, 17:00, Cesky
Na z'aklade rozhodnut'i soudu Vedouc'i organizace «Viking a K» byl povinen instalovat n'ajezd ke vchodu do obchodu s potravinami, nicm'ene potreby zdravotne postizen'ych, zd'a se, nen'i z'ajem...
19-08-2013, 16:15, Cesky
Hromada rozhodla o osudu St Petersburg rozhodc'i Cyril Levnikov, vyjmutou z 67. minuty, Guram Tetrashvili a jmenov'an'i vysoce kontroverzn'i penaltu proti nasemu t'ymu. Porazil Dmitry Sysuyev s 11...
Povoden na D'aln'em v'ychode okresu Feder'aln'iho: Prehrada se protrhla v Nov'em svete, lid'e museli b'yt evakuov'ani
10-09-2013, 00:02, Cesky
R'ano 9. z'ar'i v obci Nov'y Mir regionu Komsomolsk byl kalit dr'ive postavil hr'az, coz podtopilo bl'izkosti domu a usedlost'i. S ohledem na prevazuj'ic'i situaci v oblasti povodn'i dostane 40...
7-08-2013, 20:00, Cesky
Skl'ad'a se z tren'eru a hr'acu ml'adeznick'ych druzstev(narozen v roce 1999), stejne jako veden'i, klub v cele s prezidentem - pan Mitsugi Tamura. Mlad'i japonst'i hr'aci budou hr'at ve Vladivostoku...
Hard-core алиментщиков Приморья oceli vystavovat ke skutecn'emu nepodm'inen'emu trestu odnet'i svobody
17-06-2013, 17:01, Cesky
Cl'anek 157 Trestn'iho z'akon'iku Rusk'e Federace (злостное neplacen'i financn'ich prostredku na 'udrzbu deti nebo neschopn'ych rodicu) vetsina z tech, kter'i meli probl'emy se z'akonem, nemus'i se...
Club
23-07-2013, 12:32, Cesky
Dnes se amfite'atrem pod sir'ym nebem u ml'adeze n'abrezn'i sportovn'i organizace "Patriot" Primorye oslav'i sv'e druh'e narozeniny. Pripomenme si, ze to bylo aktivist'e hnut'i uspor'adalo prvn'i...
Jiz 2600 obyvatel jsou ochotni priznat, ze v l'asce Владивостоку na Zlat'em moste 7. cervence
14-06-2013, 14:17, Cesky
2600 obyvatel podali z'adosti o 'ucast v флэшмобе «Jsem r'ad Vladivostok». A registrace 'ucastn'iku prob'ih'a. Pripomenme, ze v prubehu флэшмоба 7. cervence ve 12 hodin se vsichni 'ucastn'ici akcie...
Za «falesn'y zn'asilnen'i» d'ivka odpov'i v trestn'im por'adku
1-07-2013, 18:46, Cesky
Ve Velk'em Kameni zamestnanci m'istn'iho oddelen'i SU TFR na Приморскому okraji dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti zene 1991 narozen'i. Ona je obvinen z trestn'eho cinu, podle h. 2...
Speci'aln'i ekonomick'e z'ony Primorye se usad'i nedaleko Nakhodka
16-08-2013, 20:05, Cesky
Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladimir Miklushevsky zasedala o zr'izen'i provincie zvl'astn'ich ekonomick'ych z'on typu portu na z'aliv a pr'istav Trinity v'ychodu. Jak bylo uvedeno na reditele odboru...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!