Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Sest vyderaci z severn'iho Kavkazu budou posuzov'any v Primorye

Sest vyderaci z severn'iho Kavkazu budou posuzov'any v Primorye Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby Far Eastern policejn'i Glauka, kter'a je souc'ast'i vysetrovac'ich org'anu dokoncili vysetrov'an'i trestn'i veci proti pr'islusn'ikum etnick'ych gangu. Jsou obvineni ze sp'ach'an'i z'avazn'eho sobeck'y a n'asiln'e trestn'e cinnosti v Primorye 'uzem'i. Operativn'i podpora policejn'iho vysetrov'an'i byla provedena kopule Far. Je prok'az'ano, ze na konci 'unora 2012 obzalovan'i se sesli m'istn'i podnikatel v kav'arne ve Vladivostoku. Z'aminkou bylo auto inspekce, podnikatel, kter'y hodlala prodat. Jakmile obchodn'ik prisel a odesel do pokoje, mlad'i lid'e zacali chovat agresivne. Podle Alexandera Iljina, vedouc'i vysetrov'an'i st'atn'iho ministerstva vnitra Ruska Far Eastern District Federal, zbili muze a ukradli mu kl'ice od zahranicn'ich automobilu. Prevzet'im vozidla, 'utocn'ici vzali 300000 rublu a pas obeti, kter'i byli v kabine. Krome toho, spl'acen'i dluhu pritazen'e za vlasy, ze obzalovan'i byli vyd'ir'a ho dals'ich 350000 rublu. Jak Alexander Sarkisov, z'astupce policejn'i n'aceln'ik MOI Rusko Far Eastern feder'aln'iho okresu, v dusledku spolecn'ych opatren'i prov'aden'ych zamestnanci Far Eastern kopule a jejich kolegy z rusk'e Feder'aln'i bezpecnostn'i sluzby na 'uzem'i Primorsky, 'udajn'eho vudce a pet aktivn'ich clenu skupiny byli zadrzeni. Podle plukovn'ika Sarkisov policii, obvinen'e - siln'e, fyzicky dobre vyskolen'ych mlad'ych lid'i, kter'i byli zapojeni do bojov'ych umen'i. Tri - rod'aci z jedn'e z republik severn'iho Kavkazu. Podle informac'i, 'udajn'y vudce, rezident Vladivostoku, se narodil v roce 1980 mel urcit'e postaven'i v trestn'im svete Primorsk'eho kraje. Vsechny zlocinci obvineni z trestn'ych cinu podle odstavcu "a", "d", "e" v odstavci 2 cl'anku 161 trestn'iho z'akon'iku "loupez" a body "a", "c", "d" v odstavci 2 cl'anku 163 trestn'iho z'akon'iku Rusk'e federace " Vyd'ir'an'i. " Behem vysetrov'an'i, nikdo z obzalovan'ych se c'it'i nevinen. N'amestek gener'aln'iho prokur'atora Jurij Gulyagin potvrdil obzalobu v trestn'im r'izen'i proti clenum zlocineck'e skupiny - rekl Dean Loktionova, st'atn'i z'astupce gener'aln'iho prokur'atora Rusk'e federace v Far Eastern District Federal. - Po dod'an'i kopi'i obzaloby se obvinen'y trestn'i pr'ipad pred'an soudu k projedn'an'i veci sam'e. Ivan Hrozn'y, RIA "Vladnews"

Video zadrzen'i

Опубликовано:   3-09-2013, 21:34      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Уссурийске policist'e priznali loupez
28-06-2013, 14:15, Cesky
Prijedou na prohl'idku m'ista nehody policist'e oslovila потерпевшую. To se podarilo podrobne popsat pr'iklady zlodej. Участковым opr'avnen policie podezrel'y z loupeze byl zadrzen. Jim uk'azalo se,...
V partyz'ansk'ych oblastech nehode, kter'a si vyz'adala lidsk'y zivot
26-08-2013, 13:00, Cesky
V partyz'ansk'e z'ony na d'alnici Nakhodka - Lazo - Olga - Kavalerovo byla dopravn'i nehoda, kter'a si vyz'adal zivoty cloveka. Dals'ich pet lid'i, vcetne det'i, utrpel poranen'i ruzn'e z'avaznosti....
Nejleps'i sportovci z 9 zem'i bude hr'at badminton ve Vladivostoku
20-09-2013, 00:59, Cesky
Souteze jsou krokem ve Svetov'em poh'aru a bude tu po osm'e. Od roku 2011 je turnaj s'erie olympijsk'e kvalifikaci. Turnaj se setkaj'i v'ice nez 100 spickov'ych sportovcu z 9 zem'i: Rusko, Japonsko,...
L'ak'a zmrzlinou a zn'asilnil
19-06-2013, 20:31, Cesky
Следственными org'any Vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e Federace na Приморскому okraji dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti 61-let'eho muze. Jak ozn'amila RIA «VladNews» senior asistent...
Na horn'im toku reky Bikin stane n'arodn'i park rusk'em
17-08-2013, 19:46, Cesky
Kraj guvern'er Vladim'ir Miklushevsky se z'ucastnilo "kulat'eho stolu" na "tradicn'ich teritori'i puvodn'ich n'arodu na 'uzem'i Primorsky Perspektivy rozvoje". Konal se ve skole v obci Kr'asn'y Yar...
Lidov'e odborn'ici podniky elektrick'e s'ite, zvolili «ВКАД» a «Экополис»
27-06-2013, 14:01, Cesky
Diskutovat n'apady pro rozvoj Vladivostoku, energetiky dali sv'e preference obchvatu silnici pod'el reky Amur z'alivu a projektu «Экополис». Kapitola mesta predstavil z'astupu vsechny projekty...
Vladivostok pobocka Hermitage bude?
10-07-2013, 01:16, Cesky
Za 'ucelem zachov'an'i kulturn'iho dedictv'i garantovat 'ustavn'i pr'ava, aby vsichni meli pr'istup ke kulturn'im hodnot'am, jakoz i prostrednictv'im rozvoje kulturn'iho cestovn'iho ruchu a...
Juveniln'i podvodn'ici z Mikhailovka prosel svou obet auto do srotu
29-08-2013, 18:47, Cesky
Z'abavn'e a informativn'i historie korespondent RIA «VladNews» tiskov'e sluzby region'aln'iho ministerstva vnitra. Na oddelen'i policie v svat'eho Michala se obr'atil 32-rok-star'y muz. Rekl, ze dal...
Vladivostok bude demonstrace ps'i odborn'ici
18-07-2013, 14:31, Cesky
Pro prvn'i-time psa tren'ery a odborn'iky, kter'i jiz maj'i sirok'e z'azem'i pracovn'i se psy, nastavit pravideln'e tr'eninky a speci'aln'i studijn'i program. Od zac'atku l'eta, "Nov'y hovor"...
Nejleps'i dvur, dum a ulice vybere Artem
22-07-2013, 16:04, Cesky
Podle tiskov'e sluzby Artyom mestsk'e k poradateli souteze uznaly nejleps'i ulicn'i prostor pro individu'aln'i bytov'e v'ystavby, mus'i splnovat urcit'a krit'eria. Oblast by mela b'yt ulice Okoshi...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!