Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Fotoalbum 2008-2013. ve form'atu na "obnoven'e Vladivostoku" lze videt z'itra

Fotoalbum 2008-2013. ve form'atu na "obnoven'e Vladivostoku" lze videt z'itra Z'itra, 4. z'ar'i v 1100 hod. v objektu knihovny na ne. Pushkin na adrese. Svetlanskaya 55 prezentace Fotoalbum "Vladivostok - jak ud'alost." Projekt zahrnoval 20 Vladivostok fotografy, vcetne obou uzn'avan'e mistry Sergej Kozlov, Jurij Maltsev, aby mlad'i fotografov'e - Alexander slozit'e, Sergej Orlov, atd. Maj'i za predpokladu 393 sn'imku rozlozena na 304 str'anek, z duvodu specifick'ych rozmeru publikace d'av'a cten'ari zreteln'y vliv pr'itomnosti. Nekter'e str'anky se s'ir'i m'it d'elku pet metru. Hlavn'i rozd'il mezi t'imto albem od jin'ych pokusu o "hork'e" osvetlen'i historick'eho Velk'eho v'ystavby 2008-2012 je v jeho konceptualizace. Kouzeln'y vyd'an'i "rusk'e most" a "Pontifex", kter'y byl zverejnen v roce 2012 nesl pr'ibeh predevs'im z hlediska firem, gener'aln'i dodavatel'e, kter'i staveli jednotliv'e objekty. Album tak'e publikuje "hranicn'iho", peclive stav'i na 'uspes'ich kolegy v sedmi sekc'ich, popsal nejen opravdu viditeln'y na 40 minut cesty od mezin'arodn'iho letiste na ostrove rustine, ale i vsech hlavn'ich epizod petilet'eho stavby, do jist'e ovlivnil m'iry vladivostoktsev na vedom'i. Pr'ibeh je jako 'uzk'e rozmez'i hodnot typick'ych pro obchodn'i zpr'avy, m'istn'i historie vypr'aven'i a lyrick'ych odbock'ach, a z pozice vyhl'idky do budoucna, obrysy, kter'e byly urceny na summitu APEC v roce 2012 cten'ari nen'i okouzluj'ic'i-pohlednice-jako obraz Vladivostoku a zverejnov'an'i jeho roli jako predn'i okraj velk'eho prostoru a casu, kter'e jsou reseny soucasn'e glob'aln'i v'yzvy a zkusenost'i je vytvoren'i pr'ibehy. Skutecnost, ze obycejn'i lid'e sledovali t'emer "perifern'i viden'i" na ceste do pr'ace az pr'ace, vracet se k n'i ted soustredeny do souvisl'eho obrazu, kter'y pom'ah'a s porozumen'im. Podle vydavatele, album m'a pusobit jako zrcadlo, kter'y obcanum umoznuje videt, co je zvl'astn'i implicitn'i znalosti o m'iste, kter'e je nejen poklad vladivostoktsev, ale jejich hlavn'i nehmotn'e aktivum. Je predevs'im treba publikace - v s'ile a podporovat v z'ajmu Spolecenstv'i v r'izen'i mesta jako zpusob pozn'an'i tohoto druhu. Album, vydan'e navrhovan'e "hranice", m'a slouzit jako n'astroj pro formov'an'i identity zam'yslen'e politiky odpov'idaj'ic'i budouc'im rozvojem Vladivostoku, uvedl na summitu APEC - 2012.

Eugene Zhitnikova, RIA "VladNews» Alexander Ognevsky fotografie.

Опубликовано:   3-09-2013, 21:34      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V rusk'em policie kontroluj'i na tom, nehody s sesti zranen'ych
19-08-2013, 16:16, Cesky
Na ceste Ustinovka - Mirror ridic pri predj'izden'i Toyota Crown nen'i presvedcen o bezpecnosti man'evru a srazil se s protijedouc'i motorov'ych vozidel Toyota Kluger. 31-let'y ridic Toyota Crown byl...
Prodej minc'i v kancel'ar'ich D'aln'eho Sporitelny
27-06-2013, 14:02, Cesky
Asi 100 titulu pametn'ich minc'i ze zlata a str'ibra na zahranicn'ich emitentu se bude prod'avat se slevou od 5 % do 70 %. «Mince z drah'ych kovu se mohou st'at ozdobou sb'irky nebo n'adhern'y d'arek...
Na podzim Rusov'e nuceni platit za sluzby tahacu
28-07-2013, 13:48, Cesky
C 15 z'ar'i odtahov'e sluzby budou zaplaceny. N'aklady na evakuaci automobilu bude rozdelen do tr'i tr'id: pro mal'e vozy, stredn'i tr'idy vozu a velk'ych pr'emiov'ych vozu. "Pro osobn'i automobily...
V rusk'em, muze doj'it pri prov'aden'i masivn'i n'adivkou zatuchl'y ryby
19-07-2013, 13:28, Cesky
V souvislosti s poc'atkem na rusk'em D'aln'em v'ychode ryb'arsk'e sez'ony 2013 n'amorn'ich z'akazn'ikum muzeme nab'idnout neprodan'e v'yrobky z ryb v lonsk'em roce s proslou dobou pouzitelnosti. Na...
Ocelov'e dvere
29-07-2013, 15:06, Cesky
Nase firma se zab'yv'a implementac'i modern'ich, vysoce kvalitn'i vchodov'e dvere rusk'ych v'yrobcu pusob'ic'ich pod znackami: Guardian, Hermes a Ft. Dvere od renomovan'eho v'yrobce bude spolehlivou...
Ve ctvrtek ve Vladivostoku oblacno a mlhavo
12-09-2013, 09:30, Cesky
Dnes, 12. z'ar'i povetrnostn'i podm'inky v n'amorn'i oblasti definuje oblast vysok'eho tlaku vzduchu. V provincii m'istech v nocn'im desti, d'est v odpoledn'ich hodin'ach. Rann'i mlha m'isty. V'itr...
24-07-2013, 09:06, Cesky
V utk'an'i ctvrt'eho kola prvn'i divize mistrovstv'i Oleksandr Grigorian porazil 1-0 jeden z turnajov'ych obl'iben'ych - FC "Ufa". V'itezstv'i prinesl kulecn'ik poradatelu r'anu "Ilja Mikhalev v 88....
Vladivostok: loveck'a sez'ona poulicn'iho basketbalu!
24-06-2013, 14:46, Cesky
22. cervna na 'uzem'i basketbalov'e centrum «Sparta», kter'a se nach'az'i v Садгороде, za sebou prvn'i letosn'i turnaj street basketbal 3 x 3 venovan'y otevren'i sez'ony. Do turnaje se z'ucastnili i...
Z'aplavy v regionu Amur byla odhadnuta na 55 miliardy rublu
22-08-2013, 11:03, Cesky
Kapitola Minvostokrazvitiya Rusko - velvyslanec Viktor Isajeva posuzuje skody na bydlen'i od z'aplav v regionu Amur 55 miliard rublu. "Kdyz se pod'iv'ate na to, co je potreba k poskozen'i obnovit dum...
V'ice nez dva tis'ice studentu se jiz prestehovala do are'alu FEFU. Rusk'a
27-08-2013, 14:45, Cesky
Pripomenme Stehov'an'i studenty v letosn'im roce je v r'amci nov'eho rezimu, kter'y vyvinula a prov'aden'i spr'avcovsk'e spolecnosti CHI CAMPUS management. Tento syst'em se jiz uk'azala b'yt...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!