Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Kovan'e se v'azne nemocn'a zena - a sel do "Durkee"

Kovan'e se v'azne nemocn'a zena - a sel do "Durkee" Ve Vladivostoku dokoncila vysetrov'an'i pr'ipadu, kdy zalovan'y v obcansk'e manzela v'azne nemocn'a zena, kter'a, kdyz ji bezmocnost, vstrelil svou obet dolu. Vysetrovatel'e SU TFR na 'uzem'i Primorsky dokoncil trestn'i vysetrov'an'i smrti zeny, narozen'eho v roce 1945 z duvodu trestn'eho cinu podle c'asti 4 cl'anku. 111 trestn'iho z'akona('umysln'e zpusoben'i tezk'e ubl'izen'i na zdrav'i, coz m'a za n'asledek smrt obeti). Chcete-li trestn'y cin zalozena zapojen'i jej'i spolubydl'ic'i se narodil v roce 1951. Podle setren'i, vecer 17. dubna 2011 v byte v Partyz'ansk'e Avenue ve Vladivostoku mezi obet'i a obvinen'ym z duvodu h'adky osobn'i nepr'atelstv'i. Muz, spolehlive vedel, ze jeho druzka z pacientu s osteopor'ozou, to znamen'a, ze syst'emov'e kostn'i onemocnen'i charakterizovan'e n'izkou kostn'i hmotou, se silou strcil ruce do zad. Zena v tomto bode se obema rukama oprel o "Walker", ztratila rovnov'ahu a spadla hlavou napred do "Walker" a pak na zem. Po p'adu obeti obvinen'eho sl'apl na nohy. V dusledku toho, na prepracovan'y zalozil nekolik zlomenin p'atere, zeber, koncetin a vnitrn'i poranen'i tk'ane. Ze zranen'i zemrela. Podle forenzn'i psychologick'e a psychiatrick'e vysetren'i muze v dobe protipr'avn'iho jedn'an'i, a ted si nemuze uvedomit povaze jejich cinnosti a v'est je a mus'i b'yt pouzito proti nemu nuceni ambulantn'i l'ecba a dohled u psychiatra. V soucasn'e dobe je spis pred'an Soudn'imu dvoru k rozhodnut'i o z'adosti v souvislosti s n'im o povinn'ych l'ekarsk'ych opatren'i.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   3-09-2013, 21:31      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Na ulic'ich Vladivostoku obnovit vodorovn'e dopravn'i znacen'i
27-08-2013, 14:47, Cesky
Minulou noc os zpusoben'e Avenue 100. v'yroc'i Vladivostoku, Sukhanov, krouzek kabel, partyz'ansk'e prospektu. Aktualizov'ano "zebra" objevil se na Ocean Avenue, Aleut, Svetlanskaya, Luck. Stoj'i za...
Ivan Shtyl vyhr'al tri nejvyss'i ocenen'i na Mistrovstv'i Ruska
27-07-2013, 17:01, Cesky
V Moskve se ch'yl'i ke konci rusk'eho sampion'atu ve veslov'an'i a kanoistika, kter'y se stal kvalifikacn'i pred sampion'atu. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba spr'avy Territory Primorsky, rod'ak z...
Viktor Isajeva rekl, co drevo prodat do zahranic'i
8-08-2013, 15:47, Cesky
Prihl'asen'i na D'aln'em v'ychode se zv'ys'i, protoze "severn'i" les je st'ale konkurenceschopn'y - prohl'asil tuto kapitolu Minvostokrazvitiya - velvyslanec v D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh...
Ve Vladivostoku, zadrzen'i clenov'e zlocineck'e skupiny, podezrel'e z vyd'ir'an'i a loupeze
26-07-2013, 11:02, Cesky
Policie a Feder'aln'i bezpecnostn'i sluzba Primorsky nastavit l'idra osobnost a aktivn'i clenov'e skupiny. V prubehu komplexn'i provozne-vyhled'avac'i cinnost zatcen 33-let'y rod'ak z Grozn'eho,...
V'ino v Rusku poznal zemedelsk'ych produktu
20-07-2013, 21:31, Cesky
Seznam souc'ast'i, vcetne v'ina vyroben'a z hroznu vypestovan'ych vlastn'iku pudy a zpracov'any na 'uzem'i Ruska. 'Urady ocek'avaj'i, ze zmeny prispej'i k rozvoji zemedelsk'ych podniku...
Sest majitelu bytu leg'aln'i odpojen od vyt'apen'i
24-06-2013, 14:47, Cesky
«V отопительном sez'one 2011-12 letech podnik provedl soupis «отрезавшегося» od 'ustredn'iho vyt'apen'i domu na t'ema dostupnosti topn'ych zar'izen'i a licencn'ich dokumentu na prestavbu,» - rekl...
V rusk'em, trestn'iho vysetrov'an'i zabit'i dvou muzu
23-07-2013, 18:45, Cesky
Vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky trestn'iho vysetrov'an'i vrazdy dvou obyvatel pohranicn'i oblasti(c'ast 2 odstavec "a" umen'i. 105 trestn'iho z'akona)....
Igor Pushkarev byl prvn'i cestuj'ic'i na nov'e c'islo autobusov'e trasy 44-D
30-08-2013, 14:16, Cesky
Mestsk'y autobus c'islo 44-D dnes zacaly vozit cestuj'ic'i na lince "uhl'i - Spring -. Druh'a reka" Tento - nikoli zdvojov'an'i jin'e komun'aln'i trasy - № 45 kter'y bez'i od vlakov'eho n'adraz'i...
Pankration Rusk'y se bude konat na ostrove o den dr'ive
6-08-2013, 18:17, Cesky
Podle aktu'aln'ich informac'i o modern'ich Pankration turnaj se bude konat ve Vladivostoku na rusk'em ostrove 17. srpna, a to 18. Jak bylo ozn'ameno dr'ive - Z duvodu mimo nasi soutez musela b'yt...
Rust'i ridici nechtej'i vzd'at osobn'i auto
21-09-2013, 13:44, Cesky
V'ice nez polovina ridicu v Rusku (56%) nebyli ochotni vzd'at se osobn'i auto. O tom svedc'i i v'ysledky pruzkumu, kter'y provedla All-rusk'eho Centra pro v'yzkum verejn'eho m'inen'i (VTsIOM). Jen se...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!