Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Matersk'a skola "lod" ve Vladivostoku sel do velk'e pot'apen'i

Matersk'a skola "lod" ve Vladivostoku sel do velk'e pot'apen'i Dnes ve Vladivostoku na otevren'i ulice Gulbinovicha o nov'e matersk'e skoly "Ship". Dlouho ocek'avan'y matersk'a skola sdruzuje radu predskoln'ich zar'izen'i, nove objeven'e a postavil prvn'i oblasti Vladivostok. Pri ceremoni'alu byly vyzv'any, aby starosta Vladivostoku Igor Pushkarev, kter'y urezal symbolickou cervenou stuzku za potlesku rodice, deti, pedagogy a mnoha hosty tomto 'utuln'em skolky, kter'y je urcen pro 120 det'i. Dnes je probl'em s poskytnut'im pouk'azky na deti v matersk'ych skol'ach ztratil svou v'yhodu - do roku 2014 vsechny deti stars'i tr'i let, prestane existovat jako fenom'en. A to navzdory skutecnosti, ze porodnost ve meste st'ale roste. Pred peti lety, vse v predskoln'ich instituc'ich bylo 10000 lid'i. C'itit ten rozd'il!Pripomenme si nyn'i ve stavebn'ich projektech prob'ihaj'ic'ich na peti m'istech: na jedle belokor'e, 33 Balyaeva, 4847 Neybuta-B, Makovsk'y, 201 a rustiny, 53. Dals'im zahrada, na ulici, Valentina Tereskovov'a, je nyn'i ve f'azi n'avrhu. Od zac'atku roku 2013 se jiz otevrela tri nov'e matersk'e skoly - "Lesn'i poh'adka", v ulici Ugryumova, 42 "jer'ab" na ulici Sachalinu, 37a a "lev" v ulici Nekrasov, 76a. Vedouc'i matersk'e skoly, kter'y dnes otevrel sv'e dvere pro mlad'e obcany - Tatiana Prokopenko zde po dobu 35 let pracuje s detmi. Pod pr'isn'ym veden'im ji hladce pr'ijemn'y person'al 16 ucitelu. Pedagogick'e zkusenosti velmi rozd'iln'e pecovatel'e. Do 5 let - 5 osob, 10-15 let - 3 osoby, do 20 let - 2 osoby, nad 20 let - 6 osob. Lyubov Gizatulina dal rodicovstv'i 47 roku ted, kdyz pracuje v matersk'e skolce chuva. Pondel'i zacne prij'imat deti budou hlucn'e a z'abavn'e. Dnes - v den, pros'im. Deti a deti se dozvedet o sv'ych ucitelu a skupiny jsou st'ale na sebe zvykli. Pr'ipravn'e pr'ace je v pln'em proudu. Nov'acci mus'i z'ih'an'i pec, takze nec'it'im v'ypary, vyvetrejte prostor detsk'ych pokoju, pr'adelna na pr'ipravu. Vsechny skupiny v zahrade prohl'izet video kamery, a proto se narodil vtip: ". Chovej se slusne, pod'ivej se na sebe" No, to je potesuj'ic'i videt, jak zmen'ite domovsk'e mesto. Prejeme "lodi", a to zahradn'i takzvan'eho zbrusu nov'e detsk'e hriste, pr'izniv'y v'itr a hodne stest'i. Matersk'a skola "lod" ve Vladivostoku sel do velk'e pot'apen'i Matersk'a skola "lod" ve Vladivostoku sel do velk'e pot'apen'i Matersk'a skola "lod" ve Vladivostoku sel do velk'e pot'apen'i Matersk'a skola "lod" ve Vladivostoku sel do velk'e pot'apen'i Matersk'a skola "lod" ve Vladivostoku sel do velk'e pot'apen'i Matersk'a skola "lod" ve Vladivostoku sel do velk'e pot'apen'i Matersk'a skola "lod" ve Vladivostoku sel do velk'e pot'apen'i Matersk'a skola "lod" ve Vladivostoku sel do velk'e pot'apen'i Matersk'a skola "lod" ve Vladivostoku sel do velk'e pot'apen'i Matersk'a skola "lod" ve Vladivostoku sel do velk'e pot'apen'i

Eugene Zhitnikova, RIA "VladNews», foto autor.

Опубликовано:   3-09-2013, 21:31      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Obj'izdn'a trasa spoj'i ulice Dnepr a Vostretsova
12-08-2013, 20:16, Cesky
Dnes ve Vladivostoku, byly zah'ajeny pr'ace na asfaltov'em chodn'iku jednoho z nejdulezitejs'ich mest obj'izdn'e trasy - silnice spojuj'ic'i ulice Dnepru a Vostretsova. Jednoduse receno, obcan'e brzy...
Muz ukradl auto sv'eho bratra v Primorye
21-07-2013, 19:47, Cesky
Zalobkyne uvedla, ze v noci opustila moje auto "Toyota Carina" na nehl'idan'em parkovisti pod okny domu na ulici Ryabukha. V dopoledn'ich hodin'ach se objevil obet kr'adeze zahranicn'i auta. Prisel...
Jean Bruno Pastorelli:
13-08-2013, 15:03, Cesky
Jeden z nejsilnejs'ich sportovcu na svete, 15-merit v'iteze mistrovstv'i sveta Francouz Jean Bruno Pastorelli prich'az'i do Vladivostoku, aby se z'ucastnili mistrovstv'i sveta v rally-raid na...
Spolecnost «FESCO» poveril lod led-
28-08-2013, 11:17, Cesky
FESCO Doprava skupina zadala lod "Fesco Pevek", kter'y se stal souc'ast'i firemn'i flotily co do brezna 2013. Po por'izen'i plavidla bylo pl'anovan'e opravy a nyn'i dostane k pr'aci na lince dobehu...
Single feder'aln'i dotace zv'ys'i financn'i autonomii Primorye
23-08-2013, 18:47, Cesky
Odpov'idaj'ic'i vyhl'aska byla zverejnena na webov'ych str'ank'ach vl'ady. Jak bylo uvedeno ve financn'im oddelen'i Primorsk'eho kraje, prov'aden'i ustanoven'i nar'izen'i vl'ady bude rozsirovat...
Lodn'i stroj'irenstv'i na nejvets'ich spolecnost'i bude stanovena v Primorye
20-08-2013, 21:02, Cesky
Toto f'orum se z'ucastnili m'istopredseda vl'ady a predseda vojensko-prumyslov'eho komise pri vl'ade Rusk'e federace Dmitrij Rogozin, podnikatel'e, predstavitel'e, clenum, odborn'ikum a verejn'eho...
Vladimir Putin znepokojeni situac'i v Amur
13-08-2013, 20:01, Cesky
Prezident rekl, ze situace je obzvl'aste nepr'izniv'a povodn'i vyvinut'e v regionu Amur: v Zeya povod'i reky zaplavily 32 osad, narusen'i dopravy, evakuov'ano 1200 lid'i. Prezident poslouchal zpr'avy...
Суворовцы z Уссурийска poprv'e dopustili sk'ak'an'i s pad'akem
5-06-2013, 12:17, Cesky
V Уссурийском суворовском vojensk'e skoly v r'amci dals'i vzdel'avac'i program pro studenty stredn'ich skol poprv'e v Rusku zaveden vzduch-десантная pr'iprava. Prvn'i skupina 16 chovanci prosel...
V Дальнереченске odsoudil b'yval'eho obvodn'iho
26-06-2013, 14:15, Cesky
Vcera Дальнереченским region'aln'im soudem ulozen trest b'yval'emu praktick'eho autorizovan'y policie, kter'y je odsouzen za sluzebn'i padel'an'i (h. 2 kalend'ar. 292 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E...
Soutez kreseb a plak'atu «Z'adn'y snupac'i tab'ak!» se kon'a v пришкольных t'aborech Vladivostoku
20-06-2013, 10:46, Cesky
Tak, vcera, 18. cervna, воспитанники z 13 wellness пришкольных t'aboru Первореченского jm'eno odeslali t'ematick'e kresby a plak'aty na soutez «Z'adn'y snupac'i tab'ak!». Dle podm'inek souteze kluci...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!