Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Energetick'a pomoc obetem z'aplav na D'aln'em v'ychode

Energetick'a pomoc obetem z'aplav na D'aln'em v'ychode Energie nad'ale poskytovat pomoc oblastem postizen'ym rozs'ahl'ymi z'aplavami na D'aln'em v'ychode. Dary ve v'ysi 700000 rublu, spolecnost'i k'otovan'ych na burze a pracovn'ici v charitativn'i oblasti energetiky "povedom'i", rezie: obecn'i zastupitelstvo obec pobrez'i Zeya okres Amur kraje z'iskat speci'aln'i vozidla pro cerp'an'i odpadn'i vody. Operacn'i rozhodnut'i obce v zoufal'e potrebe t'eto techniky bylo rozhodnuto, ze na l'ecbu vedouc'i vesnick'e rady obce pobrez'i Jurij Chapkovsky pr'ijmu verejnost'i "RusHydro", pusob'ic'i na 'uzem'i Zeya. "Nov'a technika pro cerp'an'i vody zoufale potrebujeme, aby nedoslo k nouzov'e situaci v pr'ipade selh'an'i jedin'eho funguj'ic'iho stroje, kter'y jiz z'iskala v'yznamn'e zdroje", - r'ik'a s'ef vesnick'e rady Yuri Chapkovsky. "Budeme schopni prijmout okamzit'a opatren'i k vycisten'i stopy tepla a vody a kanalizace, stejne jako zatopen'ych sklepu bytov'ych domu z podzemn'ich vod a destov'e vody toky v case eliminovat mozn'e hrozby," - rekl Yuri Chapkovsky. Dr'ive, mestsk'a spr'ava Zeya pomoc ve v'ysi 16 milionu rublu na n'akup vybaven'i pro z'alohovac'i zar'izen'i abstrakce a obnovy infrastruktury. Jako souc'ast ambici'ozn'iho programu poskytovat pomoc obetem, "RusHydro" prevedeny na Ministerstvo pro mimor'adn'e situace, speci'aln'i zar'izen'i a vybaven'i k prov'aden'i operac'i pro evakuaci obyvatelstva v postizen'ych oblastech. K preprave osob ze zaplaven'ych mest vodn'i koupil 1000 plovac'i vesty, nafukovac'i cluny 20 a 20 motoru pro ne. Z'aplavy v roce 2013 byl nejsilnejs'i v posledn'ich 120 letech. V tomto bode, podle odborn'iku, Zeya vodn'i elektr'arna a Bureyskaya drzel ve sv'ych n'adrz'ich v'ice nez 65% pr'ilivu, silne snizuje pravdepodobn'y dopad osady v n'asledn'e reky.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 22:19      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Provozn'i informace v dusledku cyklonu pred'an v Primorye
31-07-2013, 18:03, Cesky
No z'aplavy. Goes dals'i pokles hladiny. Pracovn'ici rusk'eho ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i 1042 SC z: 1. Nastavte mostn'i opery a realizov'any dod'avky desek. 2 Obnoven do 10 kW prenosov'e...
Nov'e zar'izen'i zachranuje zivoty
2-09-2013, 13:47, Cesky
L'ekari Vladivostok klinick'e nemocnici № 2 l'epe zn'am'y jako "tysyachekoechnaya" krevn'i transfuze bez zapojen'i d'arce s nov'ym vybaven'im. Zar'izen'i pro filtrov'an'i «mobiln'i sporice 5» se...
Vladivostok obyvatel'e jsou pozv'ani na otevren'i pomn'iku Vysotsky
25-07-2013, 12:47, Cesky
Dlouho ocek'avan'e otevren'i pam'atn'iku Vladim'ira Vysotsky ve Vladivostoku konat 25. cervence v 18 hodin v Divadeln'i n'amest'i na adrese. Svetlanskaya 49. Spr'ava Vladivostoku zve vsechny...
Mistrovstv'i sveta-2013 na аквабайку se bude konat ve Vladivostoku
28-06-2013, 19:02, Cesky
Jak je uvedeno v оргкогмитете Mistrovstv'i, akce se stane jasn'ym a nezapomenutelnou ud'alost'i v zivote mesta. V mistrovstv'i predpokl'ad'a se z'ucastnili sportovci z 50 zem'i. Z'avod na 1000...
Seaside sportovec dos'ahl fin'ale 2013 univerzi'ady
9-07-2013, 15:04, Cesky
Z'averecn'a soutez se bude konat 11. cervna. Ilgizar Safiullin se jich 'ucastnit v n'arodn'im t'ymu Ruska. Pripomenme guvern'er Primorsky Territory Vladimir Miklushevsky osobne navst'ivil...
Igor Pushkarev fanouskem Vladivostok
6-09-2013, 21:46, Cesky
Spolu s fanousky v klubu baru jachte "sedm stop" pro Vladivostok hokejov'eho klubu "Admir'al" nemocn'y s'ef Vladivostok Igor Pushkarev. Prvn'i ofici'aln'i z'apas t'ymu jde do tohoto z'apisu. Ziv'e...
V Ussurijsk pred svou zenou utopil muz s peti let
28-07-2013, 18:30, Cesky
V povinnost oddelen'i rusk'eho ministerstva vnitra v Ussuri bylo hl'aseno na 40-rok-star'a zena, ze jej'i nevlastn'i otec na brehu reky a smetla pres jej'iho syna. Na sc'enu opustil vysetrovac'i...
Rusk'e tendence 'upadku: zrusit jak'ekoliv pln'e moci muze b'yt noviny
3-09-2013, 21:33, Cesky
Pred publikov'an'im aplikace, mus'i b'yt not'arsky overen'e. Vsechny tyto tret'i strany jsou povazov'any za automatick'e ozn'amen'i o zrusen'i pln'e moci po uplynut'i jednoho mes'ice od zverejnen'i...
G'eniov'e Vladivostok se setkaly v bitve dusevn'iho
6-09-2013, 21:49, Cesky
Na n'abrez'i carevic 6.z'ar'i bylo horko mimo intelektu'aln'i bitvy. Vladivostok deset t'ymu deti, dospel'e a dokonce i psy, se setkal se zjistit, kdo je nejv'ice erudovan'y. Hra se skl'adala ze dvou...
Kazd'y приморец muze napsat dopis Alexandru Пушкину
4-06-2013, 22:02, Cesky
Velmi origin'alne dost'av'ame k ot'azce oslav dne narozen'i velk'eho rusk'eho b'asn'ika Alexandra Sergeevich Puskina v Пушкинском divadle ДВФУ. 6. cervna v 1700 hodin 6. cervna 2013 v 17:00 v...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!