Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Hokej, "Admir'al" naplnen v are'alu Palo

Hokej, "Admir'al" naplnen v are'alu Palo Jako tiskov'y mluvc'i Alexej t'ymu CHECHEL, i pres celkov'e 'unave letu, t'ym je nastaven a pripraven pro prvn'i obdob'i. Z'itra, 3. z'ar'i hr'aci budou drzet svuj prvn'i tr'enink ve Vladivostoku na lede sportovn'i are'al "Pole". Kazd'y bude m'it moznost sledovat hru, bude praxe by mela b'yt pr'istupn'a zac'in'a v 14:30. Pozn'amka prvn'i dom'ac'i z'apas t'ymu "Admir'al" se bude konat 27.z'ar'i v koncertu a sportovn'i are'al. Hra bude m'it moznost videt pet a pul milionu div'aku. Pripomenme, 31. srpna rusk'y prezident Vladimir Putin a guvern'er 'uzem'i Primorsky, Vladimir Miklushevsky navst'ivil koncert a sportovn'i are'al na satelitn'i stanici, kter'a se pripravuje, aby se prvn'i z'apas t'ymu KHL more "Admiral". Prvn'i zalozena v Primorye hokejov'eho t'ymu, kter'y bude reprezentovat okraj nejvyss'i ligy hokeje. Z podnetu krajsk'eho hejtmana Vladim'ir Miklushevsky, n'azev klubu, symbolika a tvar hr'acu vybran'ych na z'aklade lidov'eho hlasov'an'i. "Ver'im, ze takov'y aktivn'i roli v utv'aren'i obrazu Primorye klubu bude n'as t'ym jsou velmi popul'arn'i," - rekl Vladimir Miklushevsky.

IA Primore24

Опубликовано:   2-09-2013, 22:19      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve Vladivostoku zadrzeli podezren'i na podvod v oblasti spolecn'e v'ystavbe
10-07-2013, 12:01, Cesky
46-rok-star'y s'ef firmy, kter'y byl v operativn'im inteligence zadrzen odboru ekonomick'eho bezpecnost a boj proti korupci mestsk'e policie. Zamestnanci odboru ekonomick'eho zabezpecen'i a boje...
Pr'iprava na chladn'e obdob'i v pln'em proudu
6-08-2013, 18:18, Cesky
Do 20. srpna dokonceny rekonstrukce vyt'apen'i a tepeln'ych kamery, vcetne obnoven'i asfaltu a zelen'eho prostoru, kter'y se nach'az'i na krizovatce silnice na ulici. Rusk'a, 17-19a - Kirov, 6....
V regionu Amur na pomoc obetem povodn'i stroyotryady
22-08-2013, 15:31, Cesky
Dnes, ministerstvo skolstv'i a vedy v regionu Amur se konalo setk'an'i s vedouc'imi instituc'i vyss'iho a profesn'iho vzdel'av'an'i. To res'i probl'em utv'aren'i t'ymu studentu stavebn'ich...
Pr'imorsk'e divadlo opery a baletu vyhlasuje soutez umeleck'ych del
24-06-2013, 19:32, Cesky
"Nase divadlo je povol'an, aby se stal nejen chr'am hudby, ale tak'e kulturn'im centrem, kde se vyv'ijej'i vsechny druhy umen'i. Chceme vytvorit podm'inky pro tvurc'i ml'adeze Pr'imorsk'eho kraje,...
V Big Stone dokoncena setren'i v souvislosti s drobn'ymi zlodeji
26-08-2013, 13:00, Cesky
Ve meste Bolsoj Kamen dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti 15-rok-star'y chlapec byl obvinen z cetn'ych kr'adez'i. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» asistenta vedouc'iho pojisten'i Ruska pro 'uzem'i...
9-08-2013, 20:00, Cesky
SU person'al pr'imorsk'e vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na materi'alech FSB Ruska pro Primorye Territory trestn'i r'izen'i proti vedouc'im nemovitost'i a pozemku vztahy Reditelstv'i urbanismu,...
Siln'y d'est a v'itr se ocek'av'a v Primorye v n'asleduj'ic'im dni
16-07-2013, 12:49, Cesky
Predpokl'ad'a se, ze pos'ilen'i jizn'i v'itr 13-18 m /s, na pobrez'i jizn'ich oblastech 17 az 22 m /s. Vzhledem k eskalaci front'ach pres 'uzem'i Primorsk'eho kraje 1707 v noci a r'ano se ve vetsine...
Rod'ak ze severn'iho Kavkazu uchov'av'any v Chabarovsku
18-09-2013, 00:18, Cesky
Provozn'i pracovn'ici ve Far Eastern feder'aln'iho okresn'iho policejn'iho b'an'i dozvedela soukrom'eho sektoru v oblasti stanice Red River v Chabarovsku, jeden z m'istn'ich obyvatel zapojen'ych do...
Seaside pedofil dostal 23
23-08-2013, 18:49, Cesky
Pr'imorsk'y Krajsk'y soud 21. srpna odsouzen 32-rok-star'y muz, kter'y byl obvinen ze sp'ach'an'i z'avazn'ych trestn'ych cinu 12 cl'anku 131 a 132 trestn'iho z'akona(zn'asilnen'i a dals'i n'asiln'e...
Muzete zaparkovat sv'e j'izdn'i kolo na Ocean Avenue, 20
21-08-2013, 16:02, Cesky
Ve stredu 21. srpna v bl'izkosti centra spr'avy zalozena speci'alne vybaven'e parkoviste pro kola. Pripomenme si, ze myslenka na instalaci v veloparkovok ze strany vedouc'iho projektu...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!