Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Parazituje" pr'istup podnik'an'i nejen v rostouc'i kriminalitou mladistv'ych v Primorye

"Parazituje" pr'istup podnik'an'i nejen v rostouc'i kriminalitou mladistv'ych v Primorye V'ice nez 1000 predskoln'i zar'izen'i, skoly, odborn'e a vysok'e skoly v regionu se pripravuj'i na zah'ajen'i skoln'iho roku. V'ice nez 600 z nich, podle z'astupce n'aceln'ika Alexander n'amorn'i policie Mamraka pripad'a na skol'ach a univerzit'ach. "Tento pocet studentu je nepochybne zaslouz'i pozornost," - rekl Alexander Mamrak. "Budeme moci pracovat s detmi, aby se sn'izila kriminality mladistv'ych na minimum?K jejich voln'em case byla poskytnuta nejen jednotliv'e akce iniciovan'e cleny vnitra, ale tak'e na vsech 'urovn'ich, "- Alexander Mamrak tato ot'azka je urceno nejen pro sv'e podr'izen'e z oddelen'i dopravn'i policie soudnictv'i ve vecech ml'adeze a oddelen'i okrsku, ale veden'i skoly, obchodn'i a rodice. Bohuzel, okraj statistiky trestn'e cinnosti det'i a dosp'ivaj'ic'ich nen'i povzbudiv'y. Pro letosn'i rok bylo v'ice nez 1000 trestn'e ciny nebo nezletil'i nebo s jejich 'ucast'i. Jsou dominuj'i stredn'i a z'avazn'ych trestn'ych cinu ve zvl'astn'i "pr'emii" - plenen'i a rabov'an'i odrudy: autem, byt loupeze, loupeze na verejn'ych m'istech, ze je odhodl'ana s extr'emn'i odvahou. Nejsou tam z'adn'a tvrd'a a stupnice podle veku: vek mlad'ych lupicu zac'in'a na 10 a sah'a az do plnoletosti. A zlociny zapojen jako znev'yhodnen'ych det'i a lid'i z docela slusn'ych rodin. Mnoho trestn'e ciny p'ach'any ve stavu alkoholu a drog, a to navzdory skutecnosti, ze alkohol je zak'az'an prodej osob'am mlads'im 18 let. Ochrann'e kryty a skupina zlocinu: Tento ukazatel Dal'negorsk vedouc'i, Arsenyev, Lesozavodsk a Chuguivs'kyi a Shkotovsky oblasti - i pres svou pomerne malou populaci. High Hopes policie udelit na guvern'era nov'eho programu "n'amorn'i bezpecnost", je to, samozrejme, bude prisp'ivat k predch'azen'i, ale neodstranujte ostrosti probl'em. "Pr'ace je z'asadne men'i, ale z'avaznost probl'emu zust'av'a. Jeho roli hraje nase mal'e a stredn'i podniky - prodej alkoholu a tab'aku, napr'iklad. Tam je parazitick'a pr'istup - i kdyz jen kape penny. Lez'i na svedom'i majitelu mal'ych a stredn'ich podniku. To nen'i rucn'i pr'ace topit, a pr'ipad nas'i generace, "- rekl Alexander Mamrak. Roste i pocet trestn'ych cinu proti nezletil'ym. Az 1000 trestn'ych cinu, jejichz obetmi byly deti, byly sp'ach'any v obdob'i roku.

Anatoly Filatov, RIA «VladNews»

Опубликовано:   29-08-2013, 18:45      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Igor Pushkarev ofici'alne uznan'e starosta Vladivostoku
11-09-2013, 17:01, Cesky
Ofici'aln'i prohl'asen'i gorizbirkoma zn'i: "V souladu s odstavcem 8 cl'anku 78 volebn'iho kodexu Primorsky Territory Igor Pushkarev, kter'y obdrzel nejvyss'i pocet volicu, kter'i se z'ucastnili...
Viktor Isajeva rezignoval na prezidentsk'y vyslanec k D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh
1-09-2013, 00:30, Cesky
Nyn'i bude prezidentsk'y vyslanec Far Eastern District Federal b'yt b'yval'y pobocn'ik Yury Trutnev. To bylo ozn'ameno na dnesn'im zased'an'i Vladim'ira Putina. Viktor Isajeva propusten, vcetne...
Alexander Moose:
6-08-2013, 18:15, Cesky
Dnes je budova Spr'avy Territory Primorsky uspor'adala tiskovou konferenci s viceguvern'erem Alexander losu, kter'e v minulosti cyklonu, kter'y kontroluje stav oblastech postizen'ych pr'irodn'i...
Kite Festival
20-09-2013, 20:29, Cesky
V tento den budou vsichni moci spustit draky a rekreacn'i host'e najdou fascinuj'ic'i mistrovskou tr'idu na to, aby tyto "letadla", bude nejmlads'i obcany naucit malovat. Program akc'i i - pracovn'i...
Horoskop na cerven 26
26-06-2013, 09:30, Cesky
BERANI budou stazeny pr'ace nad r'amec opatren'i. V okruhu sv'e starosti a kazdodenn'i rutinn'i z'alezitosti, a nov'e povinnosti. Je treba vz'it na organizaci projektu v souvislosti s v'ystavbou,...
Ve Vladivostoku, policie kontrolu na tom, sebevrazdy
18-09-2013, 16:53, Cesky
Ve sluzbe 'Uradu rusk'eho ministerstva vnitra ve Vladivostoku byl zaznamen'an rezidentn'i krajsk'e mesto. Muz rekl, ze videl v ulic'ich Dobrowolski zena skocila z 'utesu. Prisel na sc'enu...
Juveniln'i podvodn'ici z Mikhailovka prosel svou obet auto do srotu
29-08-2013, 18:47, Cesky
Z'abavn'e a informativn'i historie korespondent RIA «VladNews» tiskov'e sluzby region'aln'iho ministerstva vnitra. Na oddelen'i policie v svat'eho Michala se obr'atil 32-rok-star'y muz. Rekl, ze dal...
26. cervna mlha ve Vladivostoku se rozpt'yl'i do stredu dne
26-06-2013, 09:30, Cesky
V kraji m'isty mal'y kr'atkodob'y d'est, v jednotliv'ych oblastech bourky, r'ano m'isty mlhy. V'itr jizn'i умеренный.Температура vzduchu 1332°C. Ve Vladivostoku zatazeno s прояснениями ....
S Sberbank knihy - nejleps'i d'arek!
19-07-2013, 13:56, Cesky
A ne jen jeden, ale deset popul'arn'i knihy z knihovny "litru." • 15.cervence do 15. srpna, zaregistrovat v programu "Dekuji v'am z sporitelny" pres Sberbank online • vstoupit do speci'aln'iho okna...
V Derbent, Dagestan nezjisten'ym osob'am vyhodil rab'in
25-07-2013, 18:31, Cesky
Podle tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Dagest'anu, dnes v Derbent neidentifikovan'ych osob vystrelen'ych n'abozensk'y vudce m'istn'i synagogy - rab'in. Muz byl prevezen do nemocnice s streln'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!