Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V Primorye byl korejsk'y obcan zabit pri explozi pod vodou

V Primorye byl korejsk'y obcan zabit pri explozi pod vodou Vysetrovac'i agentury D'aln'eho v'ychodu odboru dopravy vysetrov'an'i vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e federace, procesn'i kontrola do smrti pot'apec-sv'arec korejsk'e spolecnosti na opravu lod'i v dusledku porusen'i pravidel bezpecn'eho provozu n'amorn'i dopravy. Podle RIA «VladNews» Far mluvc'i vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace Oksana Polshakova, podle predbezn'ych 'udaju, v prvn'i polovine dne 08082013 v Koreji opravu lod'i spolecnosti, obcana Korejsk'e republiky, na 'uzem'i Open Joint Stock Company "n'amorn'i Works" v hloubce 20 metru pod vodou prov'ad'i opravy a svarov'an'i pr'ace na restaurov'an'i MLC(zar'izen'i pro opravy lod'i). V procesu jejich v'yroby byla nad'ym'an'i, pro odstranen'i nebo sn'izen'i koncentrace, kter'a mus'i b'yt na bezpecnostn'i casu ukoncen'i svarov'an'i. Ne po dobu cek'an'i svarochnik-pot'apec pokracoval opravy, coz vede k v'ybuchu. Fellow korejsk'a spolecnost byl zabit, dals'i obeti. V soucasn'e dobe se vysetrovac'i org'any zjistily okolnosti incidentu. Kdyz je skenov'an'i procedur'aln'i rozhodnut'i.Опубликовано:   8-08-2013, 21:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Nab'idky na prodej mestsk'ych prostor bude konat ve Vladivostoku 26. cervence
14-06-2013, 14:17, Cesky
Skvel'e nab'idky pro prodej mestsk'ych prostor prirazeny ve Vladivostoku na 26. cervence. Tentokr'at v seznamu - 15 objektu v ruzn'ych oblastech krajsk'ym centra. Velk'a c'ast prostor drazby poprv'e....
Pocas'i v Primorje: 12. cervna
12-06-2013, 14:46, Cesky
Dnes, 12. cervna, povetrnostn'i podm'inky v Primorje pole urcuje krevn'i tlak. V kraji m'isty mrznouc'i d'est, na pobrez'i je m'isty mlha. V'itr jizn'i умеренный.Температура vzduchu +15+32°C. Ve...
24 tun kontaminovan'ych kurec'ich steh'ynek v USA nebyly zahrnuty do Primorye
29-08-2013, 12:00, Cesky
Pri prijet'i na 'uzem'i Primorsk'y kraj velk'e z'asilky drubez'iho masa ze Spojen'ych st'atu zjistila, ze vsechny dov'azen'e kurec'i maso infikovan'e puvodce takov'eho nebezpecn'ych infekcn'ich...
Stoln'i tenis, hriste a zelen'e plochy - kompletn'i ter'enn'i 'upravy u domu na ulici Glinka, 24
1-08-2013, 16:33, Cesky
Petipodlazn'i bytov'y dum obsahuje dvoud'iln'y jedna, dva a tri apartm'any s jednou loznic'i. V bl'izkosti je nainstalov'an hriste. Dals'i d'arek pro obyvatele bude kurt a stoln'i tenis. Plne...
56 pobrezn'ich l'ekari dostanou do hodnosti milion'aru v tomto roce
5-09-2013, 22:00, Cesky
V ned'avn'em setk'an'i se z'astupci m'edi'i, vice-guvern'er rekl, ze dnes v n'amorn'i oblasti m'a program "Zemsk'y doktor", ve kter'em absolvent l'ekarsk'e fakulty, kter'y si pr'al pracovat v...
Mikhailovsky okresn'i policie zadrzela podezrel'eho z loupeze
8-08-2013, 21:00, Cesky
Stezovatel uvedl, ze pred p'ar minutami v bl'izkosti jednoho z pavilonu tr'i cizincu, hroz'i mu n'asil'im otevrene ukradl pen'ize a cigarety. Na sc'ene, policist'e dorazili neprodlene vysetrovac'i...
V Primorje odstartovala всероссийская operace «Pozor, deti!»
17-06-2013, 17:00, Cesky
Hlavn'im c'ilem akce "Pozor, deti!" je prevence dopravn'ich NEHOD s 'ucast'i nezletil'ych 'ucastn'iku silnicn'iho provozu. Operace bude prob'ihat ve dvou etap'ach. Prvn'i potrv'a do 16. cervna. Pocet...
Stylov'y zahradn'i sezen'i. Je to snadn'e!
1-08-2013, 11:03, Cesky
Nez'avisl'a verejn'a organizace "Brownie r'izen'i" tvorila poradn'i sbor, kter'y bude urcovat vrcholu pet v "Million pro V'as domov." Porota ve slozen'i: Jurij Petrovic Apalkov, s'ef nez'avisl'e...
V Chabarovsku jsou Krai bankovn'i ochrany pr'ace prov'aden'e nepretrzite
25-08-2013, 12:30, Cesky
Studenti pohranicn'i str'aze ochotne reagoval na z'adost spr'avy Chabarovsku na pomoc pri stavbe bezpecnostn'ich bari'er pod'el mestsk'eho n'abrez'i. Akce pro v'ystavbu docasn'ych hr'az'i jsou...
Policist'e nasli ukraden'e ciz'i auta ve Vladivostoku
31-07-2013, 18:04, Cesky
Prij'it na sc'ene, dopravn'i policie nasla znacku automobilu «Toyota Hiace" se stopami nehody. Uvnitr ciz'i vuz byl muz ve stavu opilosti. Ridic vozu nebyl v drzen'i dokumenty, kter'e prokazuj'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!