Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Far Eastern Reditelstv'i": pracovn'ici prisli na st'iznosti v Primorsk'y kraj soudu

"Far Eastern Reditelstv'i": pracovn'ici prisli na st'iznosti v Primorsk'y kraj soudu Dnes, 6. srpna na odvol'an'i Primorsk'y kraj Soud se bude zab'yvat pouze dve st'iznosti pracovn'iku PKU "Far Eastern reditelstv'i Ministerstva regionu Ruska." Podstatou st'iznosti je n'asleduj'ic'i: od ledna tohoto roku, jsou zamestnanci reditelstv'i neplat'i. Duvod je prost'y: s lednem 2013 PKU "daleko reditelstv'i v'ychodn'i Ministerstva regionu v Rusku" nen'i financov'an z matersk'e strukture - Ministerstvo pro m'istn'i rozvoj Ruska, kter'e zase nen'i financov'an, protoze rutina summitu APEC("V'yvoj Vladivostoku jako centra pro mezin'arodn'i spolupr'ace v asijsko-pacifick'e oblasti ")je dokonceno. Prvn'ich p'ar mes'icu zamestnancu PKU obdrzel ujisten'i od predchoz'iho veden'i, ze problematika r'izen'i financov'an'i(kter'y v letech 2008-2012 byl zodpovedn'y za v'ystavbu Far Eastern Feder'aln'i univerzity na ostrove Rusk'y a koordinaci stavebn'ich projektu summitu APEC)probl'em bude vyresen pozitivne. Kdyz nedoplatky mezd dos'ahly tri nebo ctyri mes'ice, zamestnanci reditelstv'i se zacal ot'acet ve okresn'iho soudu Frunze Vladivostoku se st'iznost'i na neplacen'i penez. Soucasne nekter'i zamestnanci apeloval na st'atn'i inspektor'at pr'ace a n'amorn'i krajsk'eho st'atn'iho zastupitelstv'i. V n'asleduj'ic'ich mes'ic'ich, okres Frunze soud vyhovel v'ice nez 30 st'iznost'i pracovn'iku pracovn'iku PKU "D'aln'eho v'ychodu reditelstv'i ministerstva regionu Ruska" v rozhodov'an'i o vym'ah'an'i penez, s reditelstv'im a Ministerstvem pro m'istn'i rozvoj Ruska. N'asledne vsak okresn'i soud mel zrusit okraj. Duvod je jednoduch'y: rusk'e ministerstvo pro m'istn'i rozvoj nebyl r'adne dorucen, ze odpurce jde o tvrzen'i nezaplacen'i. A pokud ano - to nemuze rozpoznat tzv. "subsidiarita zalovan'e." Proto odpoved na tvrzen'i by melo reditelstv'i, Ministerstvo pro m'istn'i rozvoj, kter'a nen'i financov'ana. Mezit'im majetkem PKU "Far Eastern reditelstv'i Ministerstva regionu Ruska" se zac'inaj'i prev'adet D'aln'eho v'ychodu Feder'aln'i univerzita: v'ypocetn'i a kancel'arsk'e techniky, n'abytku a automobilu. Tak, velmi brzy to nebude m'it z'adn'y Reditelstv'i vlastn'i majetek, a vzhledem k tomu, ze se pen'ize vypl'acej'i z 'uctu feder'aln'i pokladny, jsou PKU pracovn'ici ob'avaj'i, ze jejich tezce vydelan'e pen'ize, nebudou videt - nebo z reditelstv'i nebo pr'islusn'eho ministerstva. Jako v'ysledek, ctyri zamestnanci reditelstv'i rozhodlo odvolat se proti rozhodnut'i soudu Frunze a aby zajistily, ze jeden z obzalovan'ych prisel na ministerstvo pro m'istn'i rozvoj. Ted to zust'av'a, kdo bude m'it - jednoduch'e pracovn'iky reditelstv'i nebo ministerstva?Mezit'im pracovn'ici PKU "D'aln'eho v'ychodu reditelstv'i ministerstva regionu Ruska", kter'e ned'avno z'iskala dals'i zak'azku na likvidaci. Predchoz'i objedn'avka byla zrusena, a to vstoup'i v platnost dne 1102013 Proto, lid'e, tato situace je obava - V'ypocet, zda s nimi, nebo t'im, ze vesker'y majetek, reditelstv'i prestanou existovat, a plat dluhy, kter'e dos'ahly jiz sedm mes'icu, pracovn'ici "odpustit". Takov'y je sklicuj'ic'i z'iskat konecn'y plat summitu APEC

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   7-08-2013, 15:15      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Igor Pushkarev ofici'alne uznan'e starosta Vladivostoku
11-09-2013, 17:01, Cesky
Ofici'aln'i prohl'asen'i gorizbirkoma zn'i: "V souladu s odstavcem 8 cl'anku 78 volebn'iho kodexu Primorsky Territory Igor Pushkarev, kter'y obdrzel nejvyss'i pocet volicu, kter'i se z'ucastnili...
Viktor Isajeva rezignoval na prezidentsk'y vyslanec k D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh
1-09-2013, 00:30, Cesky
Nyn'i bude prezidentsk'y vyslanec Far Eastern District Federal b'yt b'yval'y pobocn'ik Yury Trutnev. To bylo ozn'ameno na dnesn'im zased'an'i Vladim'ira Putina. Viktor Isajeva propusten, vcetne...
Alexander Moose:
6-08-2013, 18:15, Cesky
Dnes je budova Spr'avy Territory Primorsky uspor'adala tiskovou konferenci s viceguvern'erem Alexander losu, kter'e v minulosti cyklonu, kter'y kontroluje stav oblastech postizen'ych pr'irodn'i...
Kite Festival
20-09-2013, 20:29, Cesky
V tento den budou vsichni moci spustit draky a rekreacn'i host'e najdou fascinuj'ic'i mistrovskou tr'idu na to, aby tyto "letadla", bude nejmlads'i obcany naucit malovat. Program akc'i i - pracovn'i...
Horoskop na cerven 26
26-06-2013, 09:30, Cesky
BERANI budou stazeny pr'ace nad r'amec opatren'i. V okruhu sv'e starosti a kazdodenn'i rutinn'i z'alezitosti, a nov'e povinnosti. Je treba vz'it na organizaci projektu v souvislosti s v'ystavbou,...
Ve Vladivostoku, policie kontrolu na tom, sebevrazdy
18-09-2013, 16:53, Cesky
Ve sluzbe 'Uradu rusk'eho ministerstva vnitra ve Vladivostoku byl zaznamen'an rezidentn'i krajsk'e mesto. Muz rekl, ze videl v ulic'ich Dobrowolski zena skocila z 'utesu. Prisel na sc'enu...
Juveniln'i podvodn'ici z Mikhailovka prosel svou obet auto do srotu
29-08-2013, 18:47, Cesky
Z'abavn'e a informativn'i historie korespondent RIA «VladNews» tiskov'e sluzby region'aln'iho ministerstva vnitra. Na oddelen'i policie v svat'eho Michala se obr'atil 32-rok-star'y muz. Rekl, ze dal...
26. cervna mlha ve Vladivostoku se rozpt'yl'i do stredu dne
26-06-2013, 09:30, Cesky
V kraji m'isty mal'y kr'atkodob'y d'est, v jednotliv'ych oblastech bourky, r'ano m'isty mlhy. V'itr jizn'i умеренный.Температура vzduchu 1332°C. Ve Vladivostoku zatazeno s прояснениями ....
S Sberbank knihy - nejleps'i d'arek!
19-07-2013, 13:56, Cesky
A ne jen jeden, ale deset popul'arn'i knihy z knihovny "litru." • 15.cervence do 15. srpna, zaregistrovat v programu "Dekuji v'am z sporitelny" pres Sberbank online • vstoupit do speci'aln'iho okna...
V Derbent, Dagestan nezjisten'ym osob'am vyhodil rab'in
25-07-2013, 18:31, Cesky
Podle tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Dagest'anu, dnes v Derbent neidentifikovan'ych osob vystrelen'ych n'abozensk'y vudce m'istn'i synagogy - rab'in. Muz byl prevezen do nemocnice s streln'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!