Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V Rusku se v'yznamne sn'izil pocet "deviantu" z vojensk'e sluzby

V Rusku se v'yznamne sn'izil pocet "deviantu" z vojensk'e sluzby

Pocet trestn'ich vec'i, kter'e jsou predmetem vyp'atrat osoby podl'ehaj'ic'i trestn'i odpovednosti, od roku 2007 do soucasnosti, se sn'izila o t'emer o faktor 2. To je z'aver do hlavn'iho vojensk'eho oddelen'i vysetrov'an'i vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e federace, po anal'yze v'ysledku sv'e pr'ace. V prvn'i polovine tohoto roku, celkov'y pocet voj'aku chtel za vyh'yb'an'i se vojensk'e sluzbe byl sn'izen o 12%.

Vetsina "n'avrh neplaticu" byl v oblasti vym'ah'an'i pr'ava[br> s org'any dobrovolne. To vse je v'ysledkem jedinecn'e spolupr'ace vojensk'ych vysetrovatelu a st'atn'ich z'astupcu, org'anu cinn'ych v trestn'im r'izen'i, vojensk'e velen'i vojensk'ych jednotek, soci'aln'ich a lidsk'ych pr'av organizace, aby informovaly verejnost, mimo jin'e prostrednictv'im m'edi'i, o podm'ink'ach moznosti a n'asledky dobrovoln'e kapitulaci, vcetne vysvetlen'i duvodu pro vynet'i z trestn'i odpovednosti tech, kter'i se vyhnout vojensk'e sluzbe, v souladu s pozn'amkami k umen'i. 337(absence bez povolen'i nebo m'isto provozu)a umen'i. 338(opusten'i)trestn'iho z'akona.

Rozs'ahl'e pr'ace na identifikaci latentn'i hrobu, a zejm'ena z'avazn'e trestn'e ciny se tv'ar'i jako zmizen'i voj'aku. Hlavn'i 'usil'i v t'eto pr'aci jsou pouzity na hled'an'i tech, kter'i jsou jiz dlouhou dobu skr'yval od predbezn'eho setren'i. Ve druh'e polovine letosn'iho roku, vysetrovatel'e vojensk'e vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace v 'umyslu b'yt aktivne pracovat na vystopovat a zatknout ty, kter'i se vyhnout vojensk'e sluzbe.

Hlavn'i vojensk'e vysetrovac'i reditelstv'i vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace

Опубликовано:   3-08-2013, 22:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V'ychodn'i Sporitelna: sluzby pro anglicky mluv'ic'ich z'akazn'iku
13-06-2013, 14:31, Cesky
Prvn'i v Хабаровском kraji bankomat s podporou anglictiny nainstaloval Sporitelna v nov'em «Пушкинском» kancel'ari na adrese ulici. Puskina, 54. «Bankomat je velmi pohodln'e a cenove dostupn'e pro...
Nab'idky na prodej mestsk'ych prostor bude konat ve Vladivostoku 26. cervence
14-06-2013, 14:17, Cesky
Skvel'e nab'idky pro prodej mestsk'ych prostor prirazeny ve Vladivostoku na 26. cervence. Tentokr'at v seznamu - 15 objektu v ruzn'ych oblastech krajsk'ym centra. Velk'a c'ast prostor drazby poprv'e....
56 pobrezn'ich l'ekari dostanou do hodnosti milion'aru v tomto roce
5-09-2013, 22:00, Cesky
V ned'avn'em setk'an'i se z'astupci m'edi'i, vice-guvern'er rekl, ze dnes v n'amorn'i oblasti m'a program "Zemsk'y doktor", ve kter'em absolvent l'ekarsk'e fakulty, kter'y si pr'al pracovat v...
Obyvatel'e nekolika ulic v oblasti Red River v Chabarovsku prevezena do docasn'eho um'isten'i
20-08-2013, 16:17, Cesky
Lid'e predem pripraven'e dokumenty a cennosti pro prechod na docasn'e ubytov'an'i. Na pomoc z'achran'ari prijeli na m'isto a centr'aln'i sibirsk'e region'aln'i mimor'adn'ych ud'alost'i centrum Ruska....
Sporitelna podporuje zemedelce D'aln'y v'ychod
18-07-2013, 20:20, Cesky
Behem prvn'iho ctvrtlet'i roku 2013 za financn'i podpory banky se obr'atil 25 na D'aln'em v'ychode. Sberbank 'uver na rozvoj soukrom'eho zemedelstv'i m'a nekolik v'yhod. Snadn'a pujcka term'in - do 5...
Z poz'aru zachr'anil tri osoby
4-06-2013, 22:02, Cesky
Dnes v noci doslo k vzn'icen'i v двухквартирном obytn'em dome v obci Cypris, Надеждинского jm'eno. V 0513 hod. obdrzela zpr'avy o poz'aru v'ypravc'i sluzby «01». Okamzite byly vzneseny hned dve...
Zemedelci v Primorye c'astecne zaplatit odskodn'e
14-08-2013, 21:19, Cesky
Zemedelci v Primorye c'astecne nahradit ztr'aty. Informace byla viceguvern'er Sergei Sidorenko na konferencn'im hovoru s obcemi regionu. Podle tiskov'e sluzby iformatsii Primorsky...
Velvyslanectv'i se muze pohybovat do budovy
18-09-2013, 21:40, Cesky
Zaj'imav'e informace poch'az'i z mesta Chabarovsk sluhmeykerov - rekneme, na zac'atku roku 2014 bydliste zmocnence z'astupce rusk'eho prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu se bude pohybovat...
Vladivostok eliminovat Uloz'i
12-07-2013, 18:01, Cesky
V kveten-62013 ve Vladivostoku mestsk'e c'asti eliminov'an 36 skl'adek komun'aln'iho a stavebn'iho odpadu odstraneno asi 7000 m3 na 33000 m2. Nejvets'i mnozstv'i necistot se hromad'i u soukrom'eho...
Poslanci Надеждинского jm'eno ripov'an'i datum jmenov'an'i nov'eho s'efa?
11-06-2013, 19:46, Cesky
Pr'ibeh «импичментом» kapitoly Надеждинского jm'eno dostala nov'e pokracov'an'i. Dnes, 11. cervna, poslancu Dumy Надеждинского jm'eno prisli na sv'e posledn'i schuzi, na kter'e meli urcit datum volby...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!