Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Poslanec z Приморья stane подсудимым ve skutecnosti o podv'aden'i

Poslanec z Приморья stane подсудимым ve skutecnosti o podv'aden'i Vysetrovatelu ДВСУ dopravy Vysetrovac'iho v'yboru Ruska dokonceno vysetrov'an'i trestn'i r'izen'i proti poslanci mestsk'eho v'yboru Новицкого venkovsk'eho os'idlen'i Partyz'an ctvrti Pr'imorsk'eho kraje. On je obvinen z trestn'eho cinu podle ch.3 ст.159 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace (podvod sp'achan'y ve velk'em mer'itku). Poslanec se uk'azal b'yt velk'ym origin'alem: podle verze vysetrov'an'i, v z'ar'i 2012 obvinen'y, ze pracuje v jednom z m'istn'ich soukrom'ych bezpecnostn'ich podniky, pri plnen'i jejich pracovn'ich funkc'i pro ochranu open joint-stock company «V'ychodn'i port» ve meste dar z nebes Pr'imorsk'eho hrany se rozhodl ukr'ast majetek nach'azej'ic'i se na 'uzem'i pr'istavu. Pod z'aminkou vrtat studny pro osobn'i potrebu poz'adal прораба docasn'e pouzit'i redukce бурильной instalace, kter'y patr'i jedn'e z komercn'ich organizac'i. Neinformovan'e o skutecn'e krimin'aln'i z'ameru mp, mistr podal mu redukcn'i бурильной instalace a tak'e vrt'ak. Завладев ciz'im majetku, poslanec vzala z jeho automobil, pozdeji nar'idil похищенным na vlastn'i pest. Celkov'a c'astka unesen'eho poslancem majetku cinily t'emer pul milionu rublu. Obvinen'y v prubehu vysetrov'an'i vinu sp'ach'an'i инкриминируемого mu skutky nen'i priznal, predkl'ad'a verzi, ze kr'adez ciz'iho majetku, kterou nesp'achal, a jen se stal obet'i оговора. Podle vysetrov'an'i, tato verze je neudrziteln'a, je zcela vyvr'acena v'ypoved'i svedku a souborem dals'ich shrom'azden'e v pr'ipadu dukazy. V soucasn'e dobe trestn'i pr'ipad schv'alil st'atn'imu z'astupci zaluj'ic'i uzavren'im podat u soudu pro posouzen'i veci.

Ivan Hol'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   6-07-2013, 08:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Detsk'ych organizac'i obdrz'i podporu prostrednictv'im n'amorn'i souteze
1-08-2013, 21:46, Cesky
Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby poc'itace AP, bude sdruzen'i detsk'a moci z'iskat st'atn'i podporu. N'asledn'e zmeny region'aln'iho z'akona "v oblasti politiky ml'adeze na 'uzem'i Primorsky" se...
Rezident Primorye pr'ilezitosti st'eho v'yroc'i
30-08-2013, 14:16, Cesky
Na pocest t'eto ud'alosti v kulture okres Lozovy shrom'azdili nejen hrdinu dne pro deti - dva syny a dceru, ale vsichni obyvatel'e Energie ulice, kter'y m'a populaci E. Davyd. V cele mestsk'e c'asti...
Ctnost “Pacifik русалочек” ocen'i ve Vladivostoku
6-06-2013, 20:16, Cesky
Venkovn'i detsk'y turnaj v синхронному plav'an'i “Pacifick'a mal'a morsk'a v'ila” na cenu velitele Tichomorsk'e flotily, se bude konat ve Vladivostoku. Z'ucastn'i se ho z'aci detsk'ych a...
Oddelen'i pro osoby se zdravotn'im postizen'im se otevrel v knihovne komplexu nahodinskom
12-07-2013, 12:17, Cesky
Jak bylo uvedeno ve spr'ave mestsk'e c'asti Nakhodka v mestsk'e c'ilov'eho programu je nainstalov'ana zar'izen'i rozs'irit zrakove postizen'e spolecenstv'i s cel'ym svetem. Podle vedouc'i knihovny...
Rezident Primorye ukradl pen'ize od jeho matky-in-
19-08-2013, 16:17, Cesky
Povinnost'i policie obdrzel zpr'avu Komissarovo Khankaisky obyvatel vesnice oblasti. 65-rok-star'a zena ozn'amila, ze z jej'iho bytu, kter'y se nach'az'i na ulici Nina, velk'e mnozstv'i penez ukradl....
Prevence extremismu zab'yv'a Primorye
23-07-2013, 12:31, Cesky
Semin'ar na t'ema "Vytvoren'i 'ucinn'eho syst'emu region'aln'iho informacn'iho m'ista v oblasti interetnick'ych vztahu. Funkce tvorby, zkusenosti z regionu "ve Vladivostoku. Semin'are se z'ucastnilo...
Oprava ulice Borisenko prov'adeny v noci
10-07-2013, 12:03, Cesky
Pr'ace se prov'ad'i hlavne v noci, kdy se objem dopravn'ich odezn'i. Jako s'ef sekce MUPV "Roads Vladivostok" Refat Galagan, byl dr'ive na toto t'ema konala fr'ezov'an'i star'e dlazby, pripraven'e...
Oprava Nekrasovsky nadjezd zacne dnes vecer
13-08-2013, 20:06, Cesky
Dnes, 13. srpna silnice sluzby mestsk'eho podniku "Roads Vladivostoku" zacne opravovat sp'ary na Nekrasovskoe nadjezdu. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba Vladivostok spr'avy, budou zah'ajeny pr'ace...
Michael Веселов z'ucastnil oslav Сабантуя
1-07-2013, 18:46, Cesky
Predseda v'yboru pro m'istn'i samospr'ava, vym'ah'an'i pr'ava a z'akonnosti Dumy mesta Vladivostoku Michael Веселов poblahopr'ali z'astupci n'arodn'ich komunit z dovolen'e a pr'al jim stest'i a...
Les декларируют - pen'ize l'etaj'i
20-06-2013, 20:15, Cesky
Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar D'aln'eho celn'i r'izen'i, podle st'avaj'ic'ich pozadavku, prohl'asen'i o dreven'ych v'yrobku urcen'ych pro v'yvoz, do kolonky 31 prohl'asen'i o zboz'i, je nutn'e zadat...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!