Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V'ice nez 3 milionu rub dostanou rodiny obet'i pri крушении vrtuln'iku v Якутии

V'ice nez 3 milionu rub dostanou rodiny obet'i pri крушении vrtuln'iku v Якутии Tak'e zdarma navst'iv'i pr'ibuzn'e na опознание teles a dals'ich potreb. Neco m'alo pres dva miliony rublu uhrad'i rodin'am mrtv'ych pri nehode vrtuln'iku Mi-8 v Якутии leteck'a spolecnost "Pol'arn'i aerolinie", a po jednom миллиону pr'ibuzn'i dostanou od vl'ady republiky Sacha, uv'ad'i se na webov'ych str'ank'ach prezidenta Якутии Jegor rekl borisov. Vrtuln'ik, slouz'i let z jakut obce Депутатский do vesnice Казачье, v 'uter'y dopustil tvrd'e prist'an'i do 45 kilometru od letiste Депутатского. Na palube byli 28 lid'i, vcetne 11 det'i. V predvecer skoncila p'atrac'i a z'achrann'e operace - tri clenov'e pos'adky a jeden cestuj'ic'i byli evakuov'ani letounu An-74 Leteck'e z'achrann'e centrum ДВРЦ MES Якутск. Prezident Якутии se setkal s rodinou a bl'izk'ymi cestuj'ic'ich, kter'i zemreli pri nehode vrtuln'iku Mi-8 stejne jako obyvatel'e obc'i Депутатский a Казачье. Na schuzku prijel a gener'aln'i reditel "Pol'arn'i leteck'e spolecnosti" Luk'as Корякин. "Vl'ada republiky zaplat'i rodina kazd'e zahynul jeden миллиону kc materi'aln'i odskodnen'i. Leteck'a spolecnost "Pol'arn'i aerolinie" zaplat'i pojisten'i kazd'e rodine ve v'ysi 2025 milionu rublu. Na pokyn prezidenta, авиаторы kyvadlovou prepravu zdarma pr'ibuzn'ych z ruzn'ych m'ist republiky k 'ucasti na pohrbu", - p'ise se ve zpr'ave. Tak'e zdarma navst'iv'i pr'ibuzn'e na опознание teles a dals'ich souvisej'ic'ich s hav'arie авиакатастрофой potreb'am. Rozhodnut'i ucinena jeste o celou radu podpurn'ych opatren'i na 'urovni vl'ady republiky a obc'i. RIA novosti http://ria.ru/society/20130705/947729823 .html#ixzz2Y8KUJN1w Vysetrovatel'e na letisti obce Депутатского st'ahl technickou dokumentaci t'ykaj'ic'i se organizace odletu vrtuln'iku na trase, vysl'ych'an spr'avce a person'al, производившего checkup vrtuln'iku. Tak'e stazeny vzorky paliva, kter'ym byl заправлен Mi-8 pred odletem, pro urcen'i jeho kvality. "V leteck'e spolecnosti "Pol'arn'i aerolinie" vysetrovatel'e provedli v'ykop osobn'ich vec'i clenu pos'adky vrtuln'iku a letov'e knihy", - pridal 'urad. Vrtuln'ik, slouz'i let z jakut obce Депутатский do vesnice Казачье, v 'uter'y havaroval na 45 kilometru od letiste Депутатского. Ve stredu kolem 1730 msk m'isto p'adu vrtuln'iku se podarilo zjistit vzduchu. Prezil tri dospel'i a dosp'ivaj'ic'i. Na palube byli 28 lid'i, vcetne 11 det'i. V predvecer skoncila p'atrac'i a z'achrann'e operace - tri clenov'e pos'adky a jeden cestuj'ic'i byli evakuov'ani letounu An-74 Leteck'e z'achrann'e centrum ДВРЦ EMERCOM z Ruska v Якутск. 6. cervna 2013 v Хабаровском kraji vrtuln'ik Mi-8 v nastaven'y cas neprisel na komunikaci. Vykon'aval letu z Тугура v Бриакан. Vrak обгоревшего vrtuln'iku byly objeveny od vzduchu 8 cervna, 37 km severoz'apadne od obce Полины Осипенко. Vsichni ctyri clenov'e pos'adky a cestuj'ic'i zahynuli.

ria.ru

Опубликовано:   6-07-2013, 08:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
N'asledky pr'ivalov'ych destu jsou eliminov'any na lince
25-07-2013, 12:48, Cesky
Proudy vody prov'ad'i z kopce na vozovce kameny, vetvicky a necistot, ucp'an'i destov'e kanalizace rost. Ze voda opust'i vozovka rychlejs'i silnicn'i a zv'ysit kanalizace pr'ihradov'e boure. D'iky...
Lety z Moskvy na D'aln'y v'ychod ocen'i
4-09-2013, 20:30, Cesky
V Rusku existuje cel'a rada c'ilen'ych programu, kter'e slouz'i jako pr'ispevek na dopravu, zejm'ena, program pro obyvatele D'aln'eho v'ychodu, kter'a pusob'i od roku 2009. Odborn'ici se domn'ivaj'i,...
Prom'it'an'i se bude konat ve Vladivostoku na problematiku ekologie
20-07-2013, 21:31, Cesky
Displej se bude konat 21. cervence v 19:00. T'ema jedn'an'i: ekologick'a stopa a pro lidskou spotrebu. - Nas'im c'ilem - podporovat ekologickou kulturu a ekologick'y zpusob zivota mezi obyvateli...
22-07-2013, 16:00, Cesky
"V'yjimkou byl dnu od dorucen'i firemn'i Train Express v srpnu. To znamen'a, ze prvn'i, 15., 29., na trase z Vladivostoku a 2., 16. a 30.srpna zjist'i, ze nahrad'i c'islo vlaku 6471/6476 bez...
IPhone5 explodovala t'emer opustila d'ivka s ocima bez
13-08-2013, 15:01, Cesky
C'insk'a vyd'an'i Da Lian Evening News ozn'amil, ze obet v incidentu byla d'ivka jm'enem Lee. D'ivka prisla do pr'ace, a pak zavolala jej'i pr'itel. Po 40 minut'ach rozhovoru, c'itila, ze j'i Apple...
V'ysivka v'ystava
23-08-2013, 18:46, Cesky
V'ystava predstav'i d'ila umelce v'ysivkou, cestn'y profesor univerzity Showa zen v Tokiu, Hiroko Amano, kter'y odr'az'i strasti obet'i japonsk'e katastrofy. V'ysivka je provedena na z'aklade...
Lush Dalnerechensky rodinka: chlast, pohon, boj s polici'i
9-09-2013, 10:10, Cesky
Vcera asi v 19 hodin u obce LAZO dustojn'iku Dalnerechensk okresn'i policie si vsiml, co se deje minibus jasn'e prekrocen'i rychlosti. Auto zastavilo. R'izen'i ciz'i auto, byl obyvatel obce Lazo pod...
Seaside sportovec dos'ahl fin'ale 2013 univerzi'ady
9-07-2013, 15:04, Cesky
Z'averecn'a soutez se bude konat 11. cervna. Ilgizar Safiullin se jich 'ucastnit v n'arodn'im t'ymu Ruska. Pripomenme guvern'er Primorsky Territory Vladimir Miklushevsky osobne navst'ivil...
V pobrezn'i vesnici off mlad'e profesion'aly
19-09-2013, 21:26, Cesky
Jako reditel ministerstva zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje Oleg Bubnov, 18 junior doktori uz sel do pr'ace v pr'imorsk'e vesnici. Vsechny z nich se zvednout - paus'aln'i c'astku ve v'ysi jednoho...
Ne'uspesn'y v'yrobce stroju rozhodl str'ilet s
2-09-2013, 13:47, Cesky
Skutecnost, ze absolventi vysok'ych skol vladivivostokskih m'it nekdy probl'emy s zamestnanost podle profes'i - je jiz dlouho zn'am. Ale skutecnost, ze po promoci mlad'y muz muze dostat pr'imo do...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!