Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Prechod pro chodce «Погребняк-style»

Prechod pro chodce «Погребняк-style» Dnes ve Vladivostoku skoncila pr'ace, malby pes'i prechod na zast'avce Ml'adeze, vyroben'y z d'ila владивостокского avant-garde umelce Vladim'ira Погребняка. Na sten'ach prechodu ted chlubit человечки ve stylu примитивизма, kter'e se prov'adej'i v hlavn'i, jasn'ych barv'ach. - Na z'aklade t'eto pr'aci objevil n'apad фильмоскопа, - priznal report'erovi RIA «VladNews» Vladim'ir Погребняк. V sovetsk'ych dob'ach tam byly takov'e zar'izen'i, kam вставлялась film a div'ak tocil knofl'ikem tohoto pr'ipravku, z'abery se menily, a tak byl z'isk'an jednoduch'y video s'erie na koni. Zde jsem pouzil tuto myslenku: clovek jde, a r'amy obrazu se men'i stejne, jen m'isto sn'imku jsem vlozil sv'e obrazy z ruzn'ych let. Tyto postavy jsou vypracov'any t'emer pln'y lidsk'y rust, a oni taky, «jdou» na prechod. Данил Фомин, vedouc'i projektu ateli'eru monument'aln'i tvorby «33+1», rekl report'erovi RIA «VladNews», ze malba pes'i prechod byl por'izen behem peti dnu, a k 'ucasti привлекались mlad'i владивостокские umelci. R'idil stejn'y proces s'am autor kreseb. - V listopadu jsme delali doln'i prechod na zast'avce Ml'adeze, jeho расписывал moskva umelec Cyril Kdo r'ik'a Данил Фомин. - A my jsme se rozhodli pokracovat v t'eto tradici, pozvat jiz na m'istn'i umelce Vladim'ira Погребняка. Jeho pr'ace nejv'ice hod'i k tomuto procesu. Zeptali jsme se ho rozv'ijet autorsk'y n'ahled na zadan'e rozmery pes'i prechod, a je dobre vyrovnali s 'ukolem. Данил Фомин rekl, ze brzy se ve meste objev'i jeste mnoho ruzn'ych of-the-art zar'izen'i. - Brzy budeme instalovat poprs'i Anny Щетининой na n'amest'i Anny Щетининой, pam'atka Катюше, a na velk'e opern'e zdi v bl'izkosti zast'avky dopravy «Cirkus» se objev'i autorsk'a d'ila, vyroben'y m'istn'imi umelci. - Vsichni jsme svedky toho, jak mesto transformuje na dobrou stranu - a podelil se se sv'ym n'azorem Vladim'ir Погребняк. - Kluci z ateli'eru «33+1» me pozval k 'ucasti na spolecn'em projektu, a spolu s nimi jsme ho realizovali. Jsem presvedcen, ze to, ze ted to maloval v prechodu - leps'i, nez jen sed'e zdi. V tomto d'ile prevl'adaj'i moci barvy a vtipn'e postavy, a r'adi bychom, aby se u lid'i, kter'i jdou r'ano do pr'ace, v podobe takov'ych vesel'ych obr'azku stoup'a n'alada. Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style» Prechod pro chodce «Погребняк-style»

Maria Писарева, Igor Рачихин (foto), RIA «VladNews»

Опубликовано:   10-06-2013, 19:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Smrt pod асфальтоукладчиком: пенсионерку задавил psac'i
11-06-2013, 00:46, Cesky
7. cervna 2013 v bl'izkosti domu c. 27 v ulici Нейбута ve meste Vladivostoku objeveno telo duchodce v roce 1933 narozen'i s pr'iznaky n'asiln'e smrti. O t'eto skutecnosti следственными org'any...
Bratrsk'a Belorusko pomohl D'aln'y v'ychod Masov'e konzervy
20-09-2013, 12:27, Cesky
Belorusko zasl'ana povodnemi zasazen'e oblasti Amur dals'i v'arku humanit'arn'i pomoci - 50 tun konzervovan'eho masa, citoval ITAR-TASS prohl'asen'i mluvc'iho ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i...
V region'aln'ich k'odu pozn'avac'ich znack'ach vozidel Rusk'e federace prid'a
13-07-2013, 21:30, Cesky
Nyn'i tr'im'istn'y k'od regiony v m'istnosti muze zac'it v 7(dr'ive spustena pouze jedna). Zmeny v z'akone byly publikov'any v "Rossijskaja Gazeta". Z pozn'avac'ich znack'ach vozidel s budou nov'e...
Asijsk'e hosty diskutovat o rusk'ych projektu, jako priority pro Primorye
16-08-2013, 20:02, Cesky
Na kampusu Far Eastern Feder'aln'i univerzity na ostrove rustiny zacala XXII V'yrocn'i konference ekonomick'eho f'ora severov'ychodn'i Asii(NEA). Na slavnostn'im zah'ajen'i predseda z'akonod'arn'eho...
Latinsk'a Amerika inspiruje
21-08-2013, 11:16, Cesky
Vzpom'in'am si, nejdrazs'i - a, bohuzel, nenaplnen'a - Ostap Bender sen bylo Rio de Janeiro. Ale vladivostoktsy a host'e, kter'i navst'ivili v p'atek a sobotu na n'abrez'i Sportovn'i pr'istav, mohli...
Vladivostok se 'ucastn'i prvn'ich otevren'ych mezin'arodn'i maraton
13-07-2013, 16:15, Cesky
V prvn'i f'azi marat'onu, venovan'y 25. v'yroc'i cin zbran'i sovetsk'ych voj'aku pri plnen'i mezin'arodn'ich povinnost'i(1979-1989)., Bez'i od 15. kvetna roku 201315.'unora 2014 Druh'a f'aze, kter'a...
Od oblecen'i vladivostoktsev udelat umeleck'y predmet
19-08-2013, 16:17, Cesky
22.srpna svetove proslul'y c'insk'y umelec videa a Zhou drz'i v predn'asce Vladivostok na "Vsechny umen'i jsou spojen'e." Na zac'atku jedn'an'i a Zhou se bude hovorit o sv'e pr'aci, ve kter'e se...
30-08-2013, 22:30, Cesky
Na z'avode Bureyskaya dokoncena necinnosti vypousten'i pres prepad hr'aze. Toto rozhodnut'i bylo prijato Amur STB vzhledem k normalizaci povodnov'e situace. Dvouhra v'yboje na zar'izen'i Bureyskaya...
V Primorje zatceni clenov'e zlocineck'e gangy
26-06-2013, 14:15, Cesky
Zjisteno, ze uvolnen'y z m'ist odnet'i svobody v roce 2010 obyvatel Vladivostoku vytvoril stabiln'i ozbrojenou skupinu k 'utoku na obcany s c'ilem kr'adeze jejich majetku a vozidel. To подыскал ctyr...
V Palo are'alu se st'av'a kvetinov'e z'ahony a tr'avn'iky
23-08-2013, 18:46, Cesky
Velk'e mnozstv'i pr'ace na zlepsen'i provedena dnes v are'alu Far Eastern Feder'aln'i univerzity na ostrove rustiny. V teplejs'ich mes'ic'ich se pozornost odborn'iku zamerila na zahradnicen'i. Jiz u...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!