Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Soutez kreseb a plak'atu «Ne tab'aku» se kon'a v пришкольных t'aborech

Soutez kreseb a plak'atu «Ne tab'aku» se kon'a v пришкольных t'aborech Jiz nekolik dn'i ve Vladivostoku pracuj'i пришкольные t'abora. Zde kluci se 'ucastn'i sportovn'ich soutez'i, chod'i na v'ylety, sledov'an'i filmu, navstevuj'i ruzn'e krouzky. Napr'iklad ted v пришкольных t'aboru prob'ih'a soutez kreseb a plak'atu «Z'adn'y snupac'i tab'ak!». Dle podm'inek souteze kluci vizu'alne l'ic'i tuto katastrof'aln'i zvyku, jej'i dusledky a mozn'e zpusoby, jak na jej'i prekon'an'i. Nejleps'i dos'ahnou k cetn'ym nezapomenuteln'e d'arky. Pripomenme si, ze vstup do пришкольные t'abory jako rekreanti mohou z'aci od prvn'i do sedm'e tr'idy. Pro tento rodicum bylo nutn'e obr'atit se na reditele skoly, kterou navstevuje jejich d'ite, a tak'e poskytnout pomoc od pediatr. O tom reditele skoly varovali rodice jeste ve f'azi tvorby z'adost'i pred nekolika t'ydny. Pobyt a stravov'an'i v takov'em t'abore zdarma. Rodice budou muset samostatne platit za l'istky do kina a na v'ylety. Samozrejme, pokud d'ite chce navstevovat. Pri tom mohou rodice takov'y slozit urcitou c'astku na vsechny akce - to je asi 2000 kc, a mohou d'at d'iteti pen'ize na l'istek do kina v ten den, kdyz je to film podle pl'anu. B'yt v пришкольном t'abore se d'ite mohlo od 8:30 hod. do 14:30. I v letosn'im roce jako experiment pl'anuje uspor'adat v nekter'ych t'aborech denn'i sp'anek. Pro toho ve tr'id'ach jsou instalov'any postele. Jen za l'eto bude uspor'ad'ano nekolik zmen пришкольных t'aboru.Опубликовано:   10-06-2013, 19:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dopravn'i policie zabavila drogy z interi'eru vozu
29-08-2013, 18:49, Cesky
Jednou pozde v noci v Spassk-pracovn'iku, zat'imco na policejn'i zat'izen'i dopravn'i prapor, samostatn'y Ministerstvo vnitra Ruska Primorsk'eho kraje zastavil auto "Toyota Premio." Ridic vozidla...
Mlad'e profesion'aly v'am v centrech zamestnanosti
27-06-2013, 04:31, Cesky
Nicm'ene, dnes region'aln'i trh pr'ace zaz'iv'a nejvets'i potreba kvalifikovan'ych pracovn'ich sn'imc'ich. Ve sluzb'ach zamestnanosti Pr'imorsk'eho hrany 1. cervna je uvedeno asi 67 tis'ic voln'ych...
Provozn'i Toxikologick'e informacn'i stredisko v srpnu 10
11-08-2013, 00:03, Cesky
1 clovek zemrel, tam byly z'adn'e zranen'i. Pro odstranen'i poz'aru a poz'aru pod'ilej'i 25 zamestnancu a 10 vozidel. Hav'arie na vodn'ich n'adrz'i nejsou registrov'any. Detekce v'ybusnin...
Posledn'i cykl'on nen'i narusena z'akladn'i sluzby Vladivostok
22-07-2013, 16:04, Cesky
Dals'im siln'ym cykl'on z C'iny, kter'a se vztahuje Pekingu pres v'ikend, neporusuje pr'aci komun'aln'ich sluzeb. Pres spolecnou povinnost dispecinkem a r'izen'i civiln'i obrany a nouzov'e spr'avy...
Horoskop na 10.cervence
10-07-2013, 12:01, Cesky
V beranu situaci zmenit, je treba urcit'e 'usil'i pro nov'e zamestn'an'i. Financn'i situace nebude rusit, nastinuje hlavn'i v'ydaje. Muzete odm'itnout prij'im'an'i hostu, hled'an'i samoty a izolace....
C'ina se vr'atil do strany infikovan'ych zeleniny
9-07-2013, 15:00, Cesky
Duvod - 522 liber sal'atu infikovan'ych tr'asnenky, kter'y m'a karant'enn'i stav na 'uzem'i Rusk'e federace. V soucasn'e dobe, vsechny 232 tun nebezpecn'eho rostlinn'e v'yroby se vr'atil zpet do...
N'amorn'i Umelci divadlo opery a baletu predstaven'i j'it na charitu
10-09-2013, 17:20, Cesky
Stal se zn'am'y v hudebn'im programu prvn'i l'asky[br> Na festivalu "Seaside kl'ic" a harmonogram pohybu kolektivn'i opern'iho orchestru a s'olistu St'atn'i n'amorn'i divadle opery a baletu. Festival...
Poslanci hodnot'i v'ysledky region'aln'iho programu
18-09-2013, 16:13, Cesky
Pokud bude n'avrh schv'alen financn'i prostredky na 232 miliardy v'ice nez pet let pro opatren'i na opravu, v'ystavbu a rekonstrukce silnic pobrezn'ich str'avil 206 miliardy rublu. Zpracov'an'i...
Sberbank Ruska zahajuje kampan na spotrebitelsk'e 'uvery
16-07-2013, 12:49, Cesky
Sn'izen'i az o 4 procentn'i body • Z'akazn'ici, kter'i dost'avaj'i mzdu na 'ucty v Sberbank nab'idnut'ych 'urokov'ych sazeb 145% rocne v rublech. • Ceny pro vsechny ostatn'i z'akazn'iky - od 155% v...
Podle bezpecnostn'ich kamer bude pokles o dals'ich 15 skol
6-08-2013, 12:03, Cesky
To bude brzy zac'it pracovat na instalaci kamerou po cel'y den. Zv'ysit bezpecnost studentu, tak nar'idil hlavu Vladivostok Igor Pushkarev. Prostredky pro instalaci syst'emu izolovan'ych z rozpoctu...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!