Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V rusk'em, je 'ucet zr'izen, aby poskytoval financn'i pomoc obetem povodn'i

V rusk'em, je 'ucet zr'izen, aby poskytoval financn'i pomoc obetem povodn'i Ti, kter'i chtej'i poskytovat financn'i pomoc mohou prev'adet financn'i prostredky na 'ucet Primorsk'y kraj fondu soci'aln'iho zabezpecen'i verejn'eho ochranu materstv'i a detstv'i: "Mami." Podle ministerstva pr'ace a soci'aln'i rozvoj regionu, n'avrh zr'idit zvl'astn'i 'ucet, se zacali sj'izdet na spolecn'em fondu v charite "pomocnou ruku",. Hlavn'im c'ilem t'eto akce bylo shrom'azdit veci podstatn'e. Nicm'ene, od prvn'ich dnu organiz'atoru zacala obracet podnikatele a bezn'e obcany se z'adost'i o moznost poskytnout financn'i podporu krajanu, kter'i v nouzov'e situaci. "Ve vecech v'ydaju, kter'y bude chodit na 'ucet, zajistit plnou transparentnost. Distribuce bude prob'ihat se zapojen'im verejnosti, s prihl'ednut'im k n'azorum odborn'iku obc'i, kter'e pusob'i v oblastech pr'irodn'ich katastrof, znaj'i potreby kazd'eho postizen'eho rodiny. Zpr'avy o to budou zverejneny na internetov'ych str'ank'ach nadace, "- r'ik'a predseda fondu," matka ", predseda Odborn'e rady pro soci'aln'i politiku, Natalia Izotova. Mezit'im se ve vetv'ich fondu "Mama" a Primorsky soci'aln'i servisn'i stredisko i nad'ale sb'irat body za obeti. "Dobr'i" lid'e jiz z'asilka dorucena Chuguevsky a Spasskij okresy. Dnes, 19. z'ar'i, soci'aln'i autobus nalozeno s humanit'arn'i pomoci sel do Kirov okresn'iho zastupitelstva.Опубликовано:   19-09-2013, 17:39      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ve Vladivostoku, policie zachr'anila top'ic'i se dve zeny
19-08-2013, 21:02, Cesky
Minul'y v'ikend bylo pocas'i pr'izniv'e region'aln'i centrum rekreace u more. N'avstevn'ici a obyvatel'e Vladivostoku zam'iril na popul'arn'i pl'azi - Bay Shamora. Pres relativne klidn'eho pocas'i,...
4-09-2013, 11:15, Cesky
7. z'ar'i na n'abrez'i carevici s 15 hodin otocit skutecnou v'iru - tanec, hudba, pozdravy, 'usmevy, svetl'e vzpom'inky. Tento den byl pr'ilezitost'i pro spr'avu Vladivostoku jednoho z nejleps'ich...
Vrazdy a zh'arstv'i?
17-06-2013, 17:02, Cesky
Ale pri prohl'idce zjistili experti резаную r'anu v oblasti krku. Vysetrovatelu provedena prohl'idka m'ista nehody, prideleny potrebn'e pr'avn'i vysetren'i, vysl'ych'ani svedci. Policie prov'ad'i...
Gener'aln'i prokur'ator Rusk'e federace Airlines nafouknout ceny letenek 15 kr'at
2-08-2013, 18:01, Cesky
Podle casopisu "Forbes", rusk'y gener'aln'i prokur'ator Jurij Cajka 18.cervence s premi'erem Ruska Dmitrij Medvedev dopis, ve kter'em obvinil ruskou vzduch nafukuje ceny j'izdenek pouz'iv'an'i...
На должность мэра Владивостока заявился второй безработный
4-07-2013, 16:45, Cesky
Второй по счету кандидат на должность главы города Владивостока зарегистрировался в горизбиркоме сегодня, 4 июля 2013 года. На этот раз кандидатом стал 31-летний Руслан Мансорович Матыгулин, который...
Vladimir Putin podepsal z'akon o zrusen'i nulov'e ppm pro ridice
25-07-2013, 18:33, Cesky
Vcera 24. cervence 2013 ofici'aln'i webov'y port'al pr'avn'ich informac'i(www.pravo.gov.ru)vydan'eho spolkov'eho z'akona ze dne 23.cervence 2013 № 196-FZ "ke zmen'am z'akona o spr'avn'ich deliktech a...
Centrum ГИМС MES na kontrole zastupitelstv'i
24-06-2013, 19:33, Cesky
Uk'azalo se, ze predmety technick'a zpr'ava jednotky Feder'aln'i st'atn'i instituce «Centrum St'atn'i inspekce mal'ych plavidel Ministerstva Rusk'e Federace pro civiln'i obranu, mimor'adn'e situace a...
Rosselhoznadzor zv'ysil pokuty,
5-08-2013, 12:33, Cesky
3. srpna letosn'iho roku, vstoup'i v platnost zmeny z'akona o spr'avn'ich deliktech na pos'ilen'i spr'avn'i odpovednosti za porusen'i pr'avn'ich predpisu v oblasti veterin'arn'i medic'iny. Jak RIA «»...
V oblasti Terneisky je cisten'i koryt
7-08-2013, 15:16, Cesky
V oblasti Terneisky byl kvuli pruchodu cyklonu vyhl'asil stav nouze, je obec nyn'i n'arok na poskytnut'i dotace na opatren'i pro predch'azen'i negativn'ich dopadu povodnov'ych vod. Spr'ava Terneysky...
Nov'y program kinematick'e Shorts - cern'eho humoru na komedi'aln'i thriller
3-08-2013, 22:32, Cesky
Od 27. do 29. srpna se ve Vladivostoku bude hostit dals'i program kr'atk'ych filmu kinematick'e sortky. Mezi sesti vybran'ych filmu jen nov'y, oznacil festivalu ocenen'e pr'ace mlad'ych tvurcu z...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!