Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

N'amorn'i t'ema hr'al na opern'e zdi ve Vladivostoku

N'amorn'i t'ema hr'al na opern'e zdi ve Vladivostoku Autorem koncepcn'iho n'avrhu projektu byl umelec-v'yroba workshop "Concrete Jungle" Vadim Gerasimenko. V n'apadit'ych designu muzete h'adat vlny morsk'e hladine nebo p'isecn'e pobrez'i, dobre cerpadla - neplette si s nic'im. Z duvodu umeleck'eho sdruzen'i - mnoho monument'aln'ich n'astenn'ych maleb na opern'ych zd'i Vladivostoku av podchodech a dals'i projekcn'i pr'ace. Umeleck'e d'ilo predch'azelo rozs'ahl'e technick'e etapy: prvn'i stavitel'e kompletne uklizen'y opern'e zdi. K tomu byly demontov'any vsechny predchoz'i trval'e vrstvy om'itky dukladne zelezobetonov'e konstrukce, instalov'ana nov'a s'it a aplikovat om'itky, aktualizovan'e kanalizace. A teprve pot'e, ze umelci zacali pracovat. Pripomenme, Vladivostok ned'avno jsem mnoho nov'ych pam'atek, sochy, obrazy a dals'i umeleck'e predmety. "Silent Regatta" - dals'im krokem ve velk'em a systematick'e cinnosti mestsk'e spr'avy aktualizovat umeleck'y obraz okraji hlavn'iho mesta, kter'y je podporov'an v cele Vladivostok Igor Pushkarev. Prostrednictv'im programu, obyvatel'e videl hodne pr'ace v ruzn'ych z'anrech talentovan'ych umelcu a socharu, umen'i, z nichz mnoh'e se poprv'e objevila z d'ilen k publiku Vladivostoku. N'amorn'i t'ema hr'al na opern'e zdi ve Vladivostoku N'amorn'i t'ema hr'al na opern'e zdi ve Vladivostoku N'amorn'i t'ema hr'al na opern'e zdi ve VladivostokuОпубликовано:   18-09-2013, 14:59      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Alkoholik se pokusil uskrtit 15-rok-star'y
10-09-2013, 20:30, Cesky
Vysetrovatel'e RF IC na 'uzem'i Primorsky dokoncen'i trestn'iho vysetrov'an'i neopr'avnen'eho vstupu do obydl'i(Part 1 of Art. 139 trestn'iho z'akona)a pokus o vrazdu(c'ast 3. 30 c'ast 1 cl 105...
Matka-vrah se objev'i pred soudem
24-06-2013, 19:32, Cesky
19. ledna tohoto roku v obci Ziv'y Hranicn'i jm'eno na z'apal plic zemrel 13-mes'icn'i d'ite. Ve smrti d'itete v dusledku toho obvinila matku, 37-letou жительницу obce, kter'a se v prubehu dvou...
Pr'inosy projektu
20-09-2013, 14:14, Cesky
Katedra dopravn'iho spr'avy Vladivostoku a banky "rusk'em" i nad'ale zlepsovat spolecn'y projekt "My Dolphin" - je v souladu s nas'i n'amorn'i mesto dostalo n'azev karty k bezhotovostn'i cestov'an'i...
Souteze mlad'ych hasicu a z'achran'aru pokracuj'i v Primorje
20-06-2013, 10:45, Cesky
Prvn'i muset bezet stafetu 4х100 m, kter'y dokoncil etapu souteze na пожарному sportu mlad'ych огнеборцев. Mlad'i z'achran'ari v tento den se prekon'avaly vzd'alenost 1000 metru. To byla konecn'a...
Dejte podvodn'ik pas - a ztratit
27-08-2013, 21:46, Cesky
Celn'i Vladivostok v 2012 - 2013 roky byly zjisteny porusen'i vztahuj'ic'ich se na dovoz automobilu ze strany jednotlivcu. Jak vypl'yv'a z testu prov'aden'eho po propusten'i vozidel, se to vsechno...
Obor intenzivn'i p'ece, nov'e generace maj'i ve Vladivostoku
5-06-2013, 18:03, Cesky
6. cervna se bude konat slavnostn'i ceremoni'al otevren'i nov'e modern'i oddelen'i resuscitacn'i a intenzivn'i p'ece neurologick'eho oddelen'i v КГБУЗ «Владивостокская fakultn'i nemocnice c. 1»....
Celkov'a v'yse verejn'ych prostredku, kter'e na vklad na D'aln'em v'ychode Bank OJSC
13-08-2013, 20:05, Cesky
7 mes'icu letosn'iho roku, na D'aln'em v'ychode sporitelna svereno v'ice nez 16 miliard rublu, coz je 131% vyss'i nez ve stejn'em obdob'i lonsk'eho roku. Internet nab'iz'i nov'e, t'emer neomezen'e...
Celn'ici изымают neleg'aln'i st'inidla a z'arovky des'itkami tis'ic
21-06-2013, 20:01, Cesky
Zamestnanci Первомайского celn'iho 'uradu Владивостокской celn'i vymezeny незадекларированные zboz'i dov'azen'e z C'iny adresa spolecnosti s rucen'im omezen'ym. Celn'i odbaven'i uk'azal, ze spolu s...
Tiger plat'i i pro rekonstrukci
11-07-2013, 14:20, Cesky
Zlepsit obraz velitele tajze - touha socha nez jednou znelo jako od rezidentu Vladivostok a n'avstevn'iky, stejne jako z umelcu. Nyn'i v Vladivostok spr'ave vytvoril skici - jak udelat pruhovan'e...
Ostrovan'e se snazil ukr'yt pred policisty ve stodole
29-08-2013, 12:04, Cesky
Pr'atelsk'e dvojice v'yzivn'eho se schov'av'a ve stodole. Vydali varov'an'i o trestn'i odpovednosti. Spr'avn'a expozice nemela. Nyn'i dluzn'ici celit trestn'i odpovednost. V oddelen'i vykonavatelu z...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!