Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Icebreaker "Admir'al Makarov" prispechal na pomoc francouzsk'ych n'amorn'iku

Icebreaker "Admir'al Makarov" prispechal na pomoc francouzsk'ych n'amorn'iku

Diesel-elektrick'y ledoborec "Admir'al Makarov" Far Eastern Shipping Company byla 'uspesne dokoncena operace zachr'anit pos'adku francouzsk'e katamar'anu «Babouchka», ztroskotal v Severn'im ledov'em oce'anu 460 kilometru od severn'iho p'olu. Icebreaker "Admir'al Makarov", kter'y nosil hodinky na lede a z'achrana ustanoven'i ve v'ychodn'i c'asti trasy Severn'im morem a byl v bl'izkosti mysu Otto Schmidt(Severn'i Cukotka), byl posl'an na m'iste nestest'i na porad'i z'achrann'eho katamar'an morsk'eho centra Pevek. Po absolvov'an'i 867 n'amorn'ich mil, 510 z nich - v shustou arktick'eho ledu, "Admir'al Makarov" zv'ysila francouzsk'e cestuj'ic'i na palube na 3. z'ar'i. 7.z'ar'i ledoborec je napl'anov'ano dorazit do pr'istavu Pevek. Vedouc'i francouzsk'e expedice, "Hled'an'i dobrodruzstv'i na Severn'im p'olu: dobyt'i Arktidy»(Quest pres p'olu: Plout na Arktidu)Ruby Sebastian(Sebastian Roubinet)pot'e, co zachr'anil napsal do sv'eho den'iku: "Dnes r'ano jsme si vsimli, tecku na obzoru - to byl" Admir'al Makarov "(rusk'y ledoborec, kter'y prisel, aby n'as zachr'anil)vrele podekovat t'ymu, "Admiral Makarov" a vsechny, kdo se nase spasen'i v tomto t'emer nepr'istupn'em koute sveta. "

IA Primore24

Опубликовано:   6-09-2013, 21:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Alkoholik se pokusil uskrtit 15-rok-star'y
10-09-2013, 20:30, Cesky
Vysetrovatel'e RF IC na 'uzem'i Primorsky dokoncen'i trestn'iho vysetrov'an'i neopr'avnen'eho vstupu do obydl'i(Part 1 of Art. 139 trestn'iho z'akona)a pokus o vrazdu(c'ast 3. 30 c'ast 1 cl 105...
Matka-vrah se objev'i pred soudem
24-06-2013, 19:32, Cesky
19. ledna tohoto roku v obci Ziv'y Hranicn'i jm'eno na z'apal plic zemrel 13-mes'icn'i d'ite. Ve smrti d'itete v dusledku toho obvinila matku, 37-letou жительницу obce, kter'a se v prubehu dvou...
Pr'inosy projektu
20-09-2013, 14:14, Cesky
Katedra dopravn'iho spr'avy Vladivostoku a banky "rusk'em" i nad'ale zlepsovat spolecn'y projekt "My Dolphin" - je v souladu s nas'i n'amorn'i mesto dostalo n'azev karty k bezhotovostn'i cestov'an'i...
Souteze mlad'ych hasicu a z'achran'aru pokracuj'i v Primorje
20-06-2013, 10:45, Cesky
Prvn'i muset bezet stafetu 4х100 m, kter'y dokoncil etapu souteze na пожарному sportu mlad'ych огнеборцев. Mlad'i z'achran'ari v tento den se prekon'avaly vzd'alenost 1000 metru. To byla konecn'a...
Dejte podvodn'ik pas - a ztratit
27-08-2013, 21:46, Cesky
Celn'i Vladivostok v 2012 - 2013 roky byly zjisteny porusen'i vztahuj'ic'ich se na dovoz automobilu ze strany jednotlivcu. Jak vypl'yv'a z testu prov'aden'eho po propusten'i vozidel, se to vsechno...
Obor intenzivn'i p'ece, nov'e generace maj'i ve Vladivostoku
5-06-2013, 18:03, Cesky
6. cervna se bude konat slavnostn'i ceremoni'al otevren'i nov'e modern'i oddelen'i resuscitacn'i a intenzivn'i p'ece neurologick'eho oddelen'i v КГБУЗ «Владивостокская fakultn'i nemocnice c. 1»....
Celkov'a v'yse verejn'ych prostredku, kter'e na vklad na D'aln'em v'ychode Bank OJSC
13-08-2013, 20:05, Cesky
7 mes'icu letosn'iho roku, na D'aln'em v'ychode sporitelna svereno v'ice nez 16 miliard rublu, coz je 131% vyss'i nez ve stejn'em obdob'i lonsk'eho roku. Internet nab'iz'i nov'e, t'emer neomezen'e...
Celn'ici изымают neleg'aln'i st'inidla a z'arovky des'itkami tis'ic
21-06-2013, 20:01, Cesky
Zamestnanci Первомайского celn'iho 'uradu Владивостокской celn'i vymezeny незадекларированные zboz'i dov'azen'e z C'iny adresa spolecnosti s rucen'im omezen'ym. Celn'i odbaven'i uk'azal, ze spolu s...
Tiger plat'i i pro rekonstrukci
11-07-2013, 14:20, Cesky
Zlepsit obraz velitele tajze - touha socha nez jednou znelo jako od rezidentu Vladivostok a n'avstevn'iky, stejne jako z umelcu. Nyn'i v Vladivostok spr'ave vytvoril skici - jak udelat pruhovan'e...
Ostrovan'e se snazil ukr'yt pred policisty ve stodole
29-08-2013, 12:04, Cesky
Pr'atelsk'e dvojice v'yzivn'eho se schov'av'a ve stodole. Vydali varov'an'i o trestn'i odpovednosti. Spr'avn'a expozice nemela. Nyn'i dluzn'ici celit trestn'i odpovednost. V oddelen'i vykonavatelu z...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!