Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vladivostok "Sun" nab'iz'i pr'ilezitost k relaxaci, cten'i a rozv'ijet

Vladivostok "Sun" nab'iz'i pr'ilezitost k relaxaci, cten'i a rozv'ijet Vcera ve Vladivostoku v parku Detsk'eho "slunce" se konalo slavnostn'i koncert, kter'y byl venovan'y 70. v'yroc'i bitvy u Kurska. Akce se z'ucastnilo RIA «VladNews». Vsichni host'e jsou splneny a dal potrebn'e vysvetlen'i organiz'ator Alex Park bruslen'i. Pred 3 lety, vzal mesto na pron'ajem voln'e 'uzem'i a vytvorila na z'aklade sv'ych det'i z'abavn'iho parku. Jakmile byly pr'ace na ter'enn'i 'upravy a prvn'i n'avstevn'iky zrejme vznikl n'apad na parku na z'aklade verejn'e knihovny. Urcen'e - je splnena. Se zacaly objevovat prvn'i n'avstevn'iky, kter'i prinesli dar c'ist knihy a hracky. Deti rostou rychle, a jejich vlastn'i a jin'i. Zmena velikosti jejich oblecen'i a boty, a zmenit jejich vn'im'an'i sveta. Knihovny jsou reg'aly a stojany na kola - kniha depozit'are. Knihovna Park nen'i dokoncena. 'Uzem'i je na koni, lukostrelba, houpacka-keel. Jedin'i, kdo ve meste dnes. Dnesn'i rodice a deti vcerejs'i 70-80s zab'iraj'i t'emer lode o v'ikendech, v'alcov'an'i je na sv'ych soucasn'ych det'i. Podle Alexeje Kon'kova, to je nejv'ice popul'arn'i houpacka v parku. V pr'izem'i budove je vybaven telocvicne na druh'em patre se objevil nedeli odpoc'ivadlo pro deti do 6 let. Lid'e sem chod'i hr'at s detmi, oslavu narozenin nebo party detsk'y a jen promluvit. V parku vyrostl nasich skvel'ych sportovcu, kter'i dnes stoj'i na pocest mesta, kraje, zeme a rostou mnoho dals'ich. Hlavn'i vec - prij'it. Vladivostok "Sun" nab'iz'i pr'ilezitost k relaxaci, cten'i a rozv'ijet Vladivostok "Sun" nab'iz'i pr'ilezitost k relaxaci, cten'i a rozv'ijet Vladivostok "Sun" nab'iz'i pr'ilezitost k relaxaci, cten'i a rozv'ijet Vladivostok "Sun" nab'iz'i pr'ilezitost k relaxaci, cten'i a rozv'ijet Vladivostok "Sun" nab'iz'i pr'ilezitost k relaxaci, cten'i a rozv'ijet Vladivostok "Sun" nab'iz'i pr'ilezitost k relaxaci, cten'i a rozv'ijet Vladivostok "Sun" nab'iz'i pr'ilezitost k relaxaci, cten'i a rozv'ijet Vladivostok "Sun" nab'iz'i pr'ilezitost k relaxaci, cten'i a rozv'ijet Vladivostok "Sun" nab'iz'i pr'ilezitost k relaxaci, cten'i a rozv'ijet

Eugene Zhitnikova, RIA "VladNews», foto autor.

Опубликовано:   5-09-2013, 22:01      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Na D'aln'em v'ychode, zacal tr'enovat a uvedl je v oblasti opatrovnictv'i
19-07-2013, 13:51, Cesky
Podle zplnomocnen'y RF prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu, je rozvoj dovednost'i opatrovnictv'i a p'ece prov'ad'i ve vetsine c'ast'i okresu v autonomn'ich instituc'i dals'iho profesn'iho...
V Primorje prob'ih'a kontrola technick'eho vybaven'i pl'az'i
6-07-2013, 08:00, Cesky
K dnesn'imu dni na 'uzem'i Pr'imorsk'e hrany jsou zaps'any ve st'atn'i inspekce mal'ych plavidel (ГИМС) se skl'ad'a 68 pl'az'i a m'ist hromadnou rekreaci na vode. Pri prov'aden'i akc'i na technick'e...
Zubn'i vedouc'i l'ekar podezren'i z podvodu 75 mln
8-08-2013, 15:50, Cesky
N'amestek gener'aln'iho prokur'atora Ruska v Far Eastern feder'aln'iho okresn'iho Jurij Gulyagin potvrdil obvinen'i v trestn'i veci proti hlave zubn'i kliniky Zidovsk'e autonomn'i oblasti. Jako...
Ve Vladivostoku se otev'ir'a centrum visa Francii
14-06-2013, 14:15, Cesky
V nejblizs'i pondel'i, 17. cervna, ve Vladivostoku maj'i визовое okno Francii. O t'eto ud'alosti informoval v dopise kapitoly Vladivostoku Igor Пушкарева mimor'adn'y a полномочный velvyslanec Francie...
26-07-2013, 22:30, Cesky
"Butterfly Week" byla zah'ajena 24. cervence. Jak jiz bylo uvedeno v Knihovne, k tomuto dni existuj'i organizovan'e knihy v'ystavy "vlaj'ic'i kvetiny", kazd'y z pokoju doslova "obydlen'e" mot'yli. V...
Region'aln'i f'aze souteze
8-07-2013, 21:05, Cesky
Organiz'atori f'azi stal ml'adeze Oddelen'i Primorsk'eho kraje s podporou Ministerstva skolstv'i a vedy Primorsk'eho kraje, Far Eastern Federal University a aktivn'i 'ucast oddelen'i pro politiku...
Pobrezn'i lesy spatne chr'aneny pred poz'ary
10-06-2013, 14:17, Cesky
Pr'imorsk'e межрайонной ekologick'e st'atn'im z'astupcem provedena kontrola cinnosti odboru lesn'iho hospod'arstv'i Pr'imorsk'eho kraje, v nemz je zjisteno, ze ochrana lesu (vcetne prov'aden'i...
Vyloupil vlastn'i babicku
22-09-2013, 16:29, Cesky
26-let'y obyvatel Vladivostoku vzal ze sv'e vlastn'i babicky zlat'y ret'izek. S ohledem na podezrel'eho uvalena ve forme omezen'i. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Rosii v...
Aktu'aln'i informace MES: 4. cervna
5-06-2013, 02:46, Cesky
Za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany stalo 18 poz'aru. Mrtv'ych ne. Na hasen'i bylo zapojeno 101 lid'i person'aln'i a 32 jednotek techniky. Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому...
Nov'a plastov'a okna instalov'ana v 53.
10-07-2013, 18:04, Cesky
skole. Pokracuje pr'ace na skol'ach c'islo c'isla 4856591166. A tak'e ve skolce c'islo 28 a c'islo 140. Krome estetiky, bude to pomuze udrzet teplo v org'anech zimn'i sez'ony. Opravy strech a fas'ad,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!