Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

N'amorn'i t'isnov'e pracovn'ici vr'atili z regionu Amur

N'amorn'i t'isnov'e pracovn'ici vr'atili z regionu Amur 3.z'ar'i do Vladivostoku z regionu Amur vr'atil bojovou vytvoren'y z pracovn'iku divize dozoru HBC hlavn'iho krizov'eho r'izen'i Rusko Primorsk'eho kraje 20 osob. Na stanici oddelen'i se setkal s kolegy a rodinou s kvetinami. Pro ne, cesta trvala asi tri t'ydny, behem nichz se kter'i se pod'ilej'i na prov'aden'i z'achrann'ych a zm'irnen'i utrpen'i lidem postizen'ym povodnemi. Po pr'ijezdu 13. srpna v Blagovescensk byl person'al rozdelena podle okresu v regionu Amur, kde kdysi prekracuj'i na aktivn'i opatren'i: udrzovat kontakt mezi hlavami m'istn'ich samospr'av a oddelen'i rusk'eho ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i, kter'e jsou prov'adeny za 'ukol dopravovat zboz'i v oblastech z'aplav, poskytnout prvn'i pomoc, evakuace lid'e v docasn'em ubytov'an'i. Podle v'ysledku proveden'e pr'ace pracovn'i skupiny obdrzel dopis od vedouc'iho okresn'i spr'avy Mazanovsky regionu Amur. V zaplaven'ych oblastech na 'uzem'i Chabarovsku a Amur regionu je i nad'ale Vladivostok skupina z'achran'aru p'atrac'ich a z'achrann'ych t'ymu DVRPSO rusk'e ministerstvo mimor'adn'ych situac'i, stejne jako 2 Shrnut'i hlavn'ich reditelstv'i Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace z celkov'eho Primorsky 30 osob a 10 vozidel.

Eugene Zhitnikova, RIA "VladNews"

Опубликовано:   4-09-2013, 11:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Stavitel'e ДВФУ mohou оскандалиться s Московским autodum-2014?
11-06-2013, 00:46, Cesky
C'ast svetov'ych v'yrobcu automobilu muze odhl'asit z 'ucasti na Moskevsk'em autosalonu v roce 2014. Jak uv'ad'i «Kommersant», potenci'aln'i 'ucastn'ici jsou nespokojeni s n'aklady na pron'ajem...
Se bude konat v soutezi Vladivostok mezi okrsku
21-08-2013, 16:00, Cesky
Ze vsech mest a okresu Primorye Vladivostoku doraz'i nejleps'i okrsek, kter'y se stal v'itezu v prvn'im kvalifikacn'im kole. Soutez'ic'i budou demonstrovat bojov'ych umen'i dovednosti, schopnost...
Uzivatel'e techto dvou voj'aku v Vladivostoku byli
4-09-2013, 20:33, Cesky
Uzivatel'e dvou voj'aku - veter'ani Velk'e vlasteneck'e v'alky byly nalezeny ve Vladivostoku. N'alezce, PV Batuev, prosel medaili "za odvahu" a "za vojensk'e z'asluhy" R'ad Sl'avy 3. stupne ve...
Sporitelna vydal ofici'aln'i partner Glob'aln'ich detsk'ych «Her v'itezu»
19-06-2013, 15:47, Cesky
Sberbank Rusko vydal ofici'aln'i partner ctvrt'e Svetov'e detsk'ych «Her v'itezu» - unik'atn'i sportovn'i souteze pro deti, v'ystava v'itezn'ych онкологические onemocnen'i. Hry maj'i 14-16 cervna v...
66-let'y педофил z Khabarovsk se objev'i pred soudem
27-06-2013, 18:45, Cesky
Trestn'i r'izen'i s obvinuj'ic'i uzavren'im, schv'alen'y n'amestkem Gener'aln'iho prokur'atora RUSK'E federace pred'an do Хабаровский krajsk'y soud vysetruje r'izen'i TFR na Дальневосточному...
Pozornost motoristu!
6-07-2013, 08:00, Cesky
6. cervence od 7 hodin do 14 hodin bude uzavren provoz: - po ulici Уборевича: od krizovatky s ulic'i Семеновская az na krizovatku s ulic'i Светланская; - na ulici Светланская: od domu c. 66 v ulici...
Vladivostok konala preventivn'i raid
12-07-2013, 18:01, Cesky
V Primorye 11. cervence, aby nedoch'azelo ke nehod chodcu, stejne jako formov'an'i ridice discipl'iny byla vedena raid ud'alost. Jako souc'ast inspektoru raid DPS proveden'ych dosah s chodci, kter'i...
Knihy o symbolice Vladivostok, Rusko muze b'yt viden v parku svobodn'i
22-08-2013, 15:33, Cesky
Z'itra, 23. srpna v 16:30 na cerstv'em vzduchu knihovny bude vyv'ijet na n'amest'i cestn'ych obcanu. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba mestsk'e spr'avy, MBUK "Vladivostok 'Ustredn'i knihovna...
Ml'eko Festival odstartovala ve Vladivostoku
5-09-2013, 22:04, Cesky
Dnes, 5. z'ar'i na hlavn'im n'amest'i Vladivostoku Festival odstartovala ml'eko a XVII specializovan'a v'ystava-veletrh "Bayshore j'idlo." Nejvets'i podniky - producenti ml'eka a ml'ecn'ych v'yrobku...
FAF pr'imorsk'e obvinen z porusov'an'i hospod'arsk'e souteze
3-08-2013, 17:33, Cesky
Rusk'em 'Uzemn'i samospr'ava Rosrybolovstva porusil z'akon pri rozdelov'an'i kv'ot pro kraba. To je z'aver Feder'aln'i antimonopoln'i sluzba. Je to porusen'i odstavce 1 cl'anku 15 z'akona o ochrane...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!