Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

N'amorn'i t'isnov'e pracovn'ici vr'atili z regionu Amur

N'amorn'i t'isnov'e pracovn'ici vr'atili z regionu Amur 3.z'ar'i do Vladivostoku z regionu Amur vr'atil bojovou vytvoren'y z pracovn'iku divize dozoru HBC hlavn'iho krizov'eho r'izen'i Rusko Primorsk'eho kraje 20 osob. Na stanici oddelen'i se setkal s kolegy a rodinou s kvetinami. Pro ne, cesta trvala asi tri t'ydny, behem nichz se kter'i se pod'ilej'i na prov'aden'i z'achrann'ych a zm'irnen'i utrpen'i lidem postizen'ym povodnemi. Po pr'ijezdu 13. srpna v Blagovescensk byl person'al rozdelena podle okresu v regionu Amur, kde kdysi prekracuj'i na aktivn'i opatren'i: udrzovat kontakt mezi hlavami m'istn'ich samospr'av a oddelen'i rusk'eho ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i, kter'e jsou prov'adeny za 'ukol dopravovat zboz'i v oblastech z'aplav, poskytnout prvn'i pomoc, evakuace lid'e v docasn'em ubytov'an'i. Podle v'ysledku proveden'e pr'ace pracovn'i skupiny obdrzel dopis od vedouc'iho okresn'i spr'avy Mazanovsky regionu Amur. V zaplaven'ych oblastech na 'uzem'i Chabarovsku a Amur regionu je i nad'ale Vladivostok skupina z'achran'aru p'atrac'ich a z'achrann'ych t'ymu DVRPSO rusk'e ministerstvo mimor'adn'ych situac'i, stejne jako 2 Shrnut'i hlavn'ich reditelstv'i Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace z celkov'eho Primorsky 30 osob a 10 vozidel.

Eugene Zhitnikova, RIA "VladNews"

Опубликовано:   4-09-2013, 11:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Deti na ulici Nanebevzet'i Panny Marie se tes'i na vystoupen'i u soudu modern'i hriste
19-07-2013, 22:04, Cesky
M'isto instalace je v pln'em proudu. Behem procesu sestaven'i, dodrzen'i formy detsk'e hr'at deti ze sousedstv'i. Navzdory tomu, ze tato oblast jeste nen'i nainstalov'an cel'y hern'i zar'izen'i,...
CHP Amur nemaj'i probl'emy s uhl'im
21-08-2013, 11:20, Cesky
V regionu Amur existuj'i dva hlavn'i n'astroje - Zvestov'an'i Raichikhino TPP a TPP. Uhl'i pro nadch'azej'ic'i podzim a zimn'i sez'onu o techto a dals'ich stanic, "GRC" je dod'av'an na pl'anu....
Vladivostok V-ROX zac'in'a  v Novosibirsku!
8-08-2013, 10:46, Cesky
Prvn'i mezin'arodn'i hudebn'i festival konference "rock Vladivostok", kter'a se bude konat ve Vladivostoku dnech 22. az 25. srpna, bude strana v Novosibirsku. Pre-party se skupinami "Samsara", "Ayfo"...
V Primorje c'astecne zrusena zvl'astn'i poz'arn'i rezim
28-06-2013, 23:45, Cesky
V'yjimkou jsou 'uzem'i Красноармейского, Пожарского a Тернейского komun'aln'i oblasti Pr'imorsk'eho kraje. Hlavy techto metropolitn'ich regionu doporucuje stanovit organizacn'i opatren'i pro c'ilen'e...
V l'ete v Primorje budou pracovat v'ice nez 600 detsk'ych t'aboru
12-06-2013, 14:46, Cesky
Dr'ive, pred 10. cervna, zacali svou pr'aci 589 t'aboru. Od 11. do 20. cervna bude pracovat 26 t'aboru, po 21. cervna - jeste 43 t'abora. Jen v roce 2013 je pl'anov'ano pokr'yt ruzn'ymi formami...
Exekutori zachranuj'i lidi
21-06-2013, 15:17, Cesky
Zamestnanci oddelen'i soudn'ich приставов Надеждинского ctvrti Pr'imorsk'eho kraje, opet provozovaly nucen'e pohon dluzn'ika v oddelen'i. Na ceste do oddelen'i se stali svedky авариис zahrnuj'ic'i...
Hydrologick'e pomery v 'uzem'i Chabarovsku: 14.srpna
14-08-2013, 11:02, Cesky
Pripomenme, ze v z'avislosti na Far Eastern Centra pro hydrometeorologick'eho a monitorov'an'i zivotn'iho prostred'i, v obdob'i od 16. do 31. se 8. 2013 ocek'av'a zv'ysen'i hladiny vody v rece Amur...
Schv'alen dals'i 'uprava rozpoctu Vladivostoku
20-06-2013, 15:32, Cesky
Celkov'y objem pr'ijmu rozpoctu schv'alen ve v'ysi 1148 miliardy kc, celkov'e v'ydaje - 1269 miliardy, schodek - 12 miliardy rublu. Jak vysvetlil predseda v'yboru pro rozpocet, dane a finance Dumy...
Palo sportovn'i are'al otev'ir'a sv'e dvere studentum
26-08-2013, 20:04, Cesky
Palo sportovn'i komplex na ostrove rustiny je pripravena prijmout sv'e prvn'i n'avstevn'iky. Poskytuje studentum i ucitelum - velk'y baz'en, herna se stoln'im tenisem, velk'y s'al pro volejbal a...
Nouzov'e situace ministerstvo na zac'atku roku 2014 bude nov'a rozdelen'i na D'aln'em v'ychode
1-09-2013, 19:02, Cesky
Podle tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v Rusk'e federaci, na zac'atku roku 2014 bude MZP poskytovat nov'e poz'arn'i z'achrann'e jednotky na D'aln'em v'ychode, rekl cinitel rusk'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!