Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace

Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Podle programu ve Vladivostoku mestsk'e spr'avy nad'ale otev'irat nov'e hriste pro deti a rozv'ijej'ic'i se m'istn'i. To znamen'a, ze dals'i hra skor'apky se objevil na Lermontov ulici 17 kter'a se nach'az'i v obci pr'ace. Standardn'i z'abavy pro deti, kter'e slouz'i jako houpacka, velk'a houpacka, balancer a dals'i n'astroje zred'i s detsk'ym hristem. Na n'i, krome fotbalov'eho c'ile a basketbalov'e obruce nach'az'i s'it na volejbal. Bylo rovnez zjisteno, ze d'ite je v z'one p'isku v bl'izk'e budoucnosti budou nahrazena pogumovanou povrchovou 'upravou. "Dr'ive jsme chodili na jin'y web, kter'y se nach'az'i jen nekolik domu. Ona byla tak'e otevrena mesta pred rokem. Po pravde receno, m'isto, kde je vsechno nestac'i, ale to bylo neco. A ted se chyst'ame j'it sem. Ted m'am rostouc'i d'ivku, ale v budoucnu, je-li chlapce, budeme vedet, kde vedl, ze on byl zapojen'y do sportu, "- rekl obyvatel domu vedle Vasilisa Spandina. Na zkusebn'i str'anky a instalovan'ych asfaltov'e m'istn'i dustojn'ici prisli Vladivostok spr'ava. Krome prohl'idky t'eto pr'ace, mluvili s obyvateli domu, a odpov'idal na jejich ot'azky. Tato akce skoncila tradicn'i z'abavu. Pro deti byli herci a loutky, kter'e prednesla p'isen pro deti a hr'al ceny. Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace

Alexander Vassiliev, IA Primore24 foto autorem

Опубликовано:   4-09-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
DenizBank ozn'amila strategick'e partnerstv'i s MoneyGram
12-09-2013, 17:50, Cesky
DenizBank, kter'a je souc'ast'i skupiny sporitelny, ozn'amila strategick'e partnerstv'i s MoneyGram, glob'aln'i leader v oblasti prevodu penez, - tiskov'e sluzby na Far Eastern Bank OJSC "Sberbank...
Komplexn'i zlepsen'i 'uzem'i pod'el ulice rustiny, 99 vstupuje do z'averecn'e f'aze
10-07-2013, 12:03, Cesky
A nyn'i v pln'em proudu pr'ace na instalaci hristi. U mlad'ych obyvatel bude houpat, velk'y barevn'y p'iskoviste, skluzavka, stylizovan'y bagr a sportovn'i detsk'e kompleksRebyata se tes'i na...
Od 1. cervence na silnic'ich se objev'i nov'e dopravn'i znacen'i
27-06-2013, 14:02, Cesky
Nov'y znak se bude pouz'ivat spolecne s jin'ymi pr'iznaky a ukazovat na prov'aden'i stanoven'i spr'avn'ich deliktu pracuj'i v automatick'em rezimu speci'aln'imi technick'ymi prostredky, kter'e maj'i...
V Уссурийске policist'e priznali loupez
28-06-2013, 14:15, Cesky
Prijedou na prohl'idku m'ista nehody policist'e oslovila потерпевшую. To se podarilo podrobne popsat pr'iklady zlodej. Участковым opr'avnen policie podezrel'y z loupeze byl zadrzen. Jim uk'azalo se,...
Kazyyatskoe n'amorn'i spr'ava muslimu likvidovat na z'aklade rozhodnut'i Nejvyss'iho soudu
8-08-2013, 15:48, Cesky
V rusk'em, v techto dnech maj'i ofici'aln'i postupy pro likvidaci n'abozensk'e organizace Kazyyatskogo spr'avy muslimu Primorsk'eho kraje. Konecn'e rozhodnut'i o odstranen'i kazyyatskogo v Primorye...
Hard-core алиментщиков Приморья oceli vystavovat ke skutecn'emu nepodm'inen'emu trestu odnet'i svobody
17-06-2013, 17:01, Cesky
Cl'anek 157 Trestn'iho z'akon'iku Rusk'e Federace (злостное neplacen'i financn'ich prostredku na 'udrzbu deti nebo neschopn'ych rodicu) vetsina z tech, kter'i meli probl'emy se z'akonem, nemus'i se...
Policie za'utocila na identifikaci porusov'an'i obchodu
21-08-2013, 11:17, Cesky
Krome toho, ve spolecn'em 'utoku, policist'e navst'ivili pobyt ciz'ich st'atn'ich pr'islusn'iku a osob bez st'atn'i pr'islusnosti, jakoz i testuje na neopr'avnen'e podnik'an'i, vcetne rizik...
Pred rusk'em D'aln'em v'ychodn'i Feder'aln'i univerzity v pondel'i to bude mozn'e cestovat autobusem od
9-09-2013, 02:41, Cesky
Katedra dopravn'iho spr'avy Vladivostoku signalizuje zmenu od pr'ist'i pondel'i 9. z'ar'i autobusov'a linka c'islo 75 se cestuj'ic'i na ostrov rusk'em D'aln'em v'ychodn'i Feder'aln'i univerzity. Jeho...
Doprava vyvazov'an'i
1-08-2013, 11:04, Cesky
N'avsteva "B" dnes s'ef dopravn'i spr'avy Vladivostok Eugene Sorokin. Pod jeho veden'im jsou dva komun'aln'iho podniku-road nosic(VPOPAT VPATP c'islo 1 a c'islo 3)a JSC "Elektrick'a vozidla." Tak'e...
Zobrazen'i znacky SUCCUB se bude konat ve Vladivostoku
6-06-2013, 15:32, Cesky
Pr'ist'i sobotu, 15. cervna, n'akupn'i centrum «Mal'e GUM» se bude konat prom'it'an'i владивостокского znacky SUCCUB. Nov'a kolekce nese n'azev «c. 10». Jak uv'adej'i n'avrh'ari, m'odn'i prehl'idka...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!