Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace

Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Podle programu ve Vladivostoku mestsk'e spr'avy nad'ale otev'irat nov'e hriste pro deti a rozv'ijej'ic'i se m'istn'i. To znamen'a, ze dals'i hra skor'apky se objevil na Lermontov ulici 17 kter'a se nach'az'i v obci pr'ace. Standardn'i z'abavy pro deti, kter'e slouz'i jako houpacka, velk'a houpacka, balancer a dals'i n'astroje zred'i s detsk'ym hristem. Na n'i, krome fotbalov'eho c'ile a basketbalov'e obruce nach'az'i s'it na volejbal. Bylo rovnez zjisteno, ze d'ite je v z'one p'isku v bl'izk'e budoucnosti budou nahrazena pogumovanou povrchovou 'upravou. "Dr'ive jsme chodili na jin'y web, kter'y se nach'az'i jen nekolik domu. Ona byla tak'e otevrena mesta pred rokem. Po pravde receno, m'isto, kde je vsechno nestac'i, ale to bylo neco. A ted se chyst'ame j'it sem. Ted m'am rostouc'i d'ivku, ale v budoucnu, je-li chlapce, budeme vedet, kde vedl, ze on byl zapojen'y do sportu, "- rekl obyvatel domu vedle Vasilisa Spandina. Na zkusebn'i str'anky a instalovan'ych asfaltov'e m'istn'i dustojn'ici prisli Vladivostok spr'ava. Krome prohl'idky t'eto pr'ace, mluvili s obyvateli domu, a odpov'idal na jejich ot'azky. Tato akce skoncila tradicn'i z'abavu. Pro deti byli herci a loutky, kter'e prednesla p'isen pro deti a hr'al ceny. Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace

Alexander Vassiliev, IA Primore24 foto autorem

Опубликовано:   4-09-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pr'ilezitosti divadeln'im jevisti dopredu nejtucnejs'iho vzlet
9-07-2013, 20:03, Cesky
Podle nej je vznik tvurc'iho t'ymu je prakticky kompletn'i orchestr, opern'i a baletn'i soubor tvor'i 80 procent. Nyn'i je zde pr'iprava na slavnostn'i otevren'i. V n'avaznosti na zpr'avy umeleck'y...
Igor Pushkarev zkontrolovat dostupnost sluzeb prov'adet n'amorn'i pracovn'i den v z'atoce Golden Horn
23-07-2013, 12:32, Cesky
Vsechny z'ucastnen'e obyvatel'e mesta - at uz vlastn'iku lod'i nebo jen lhostejn'ych obcanu - muze prij'it na n'abrez'i carevic na 11 hodin a odstranen'i necistot ze Zlat'eho rohu. Pripomenme,...
Igor Пушкарев: «Ve Vladivostoku se brzy objev'i nejleps'i pam'atn'ik Vladim'iru Высоцкому!»
5-06-2013, 22:30, Cesky
Dnes v budove noviny «Vladivostok» na N'arodn'i tr'ide konala neform'aln'i setk'an'i kapitoly mesta Vladivostoku s novin'ari. V ocek'av'an'i setk'an'i se zamestnanci mas-m'edi'i, jak jsou lid'e...
Obyvatel'e ulice Gamarnika podekoval hlavu mesta pro komplexn'i zlepsen'i dvore
23-07-2013, 18:48, Cesky
Spolecne s obyvateli prilehl'ych oblast'i pro zlepsen'i se starosta Igor Pushkarev. V 'unoru tohoto roku, starosta dal profesion'aly komplexne vybavit des'itky yardu Vladivostoku. S n'astupem...
Stal se zn'am'y programu festivalu
14-08-2013, 21:19, Cesky
V sobotu na pl'azi v z'atoce, hostitelsk'e Shamora hudebn'iho festivalu "Vesm'ir". Program se stal zn'am'y kapely predstaven'i: 1505-1530 Dersu Uzala 1540-1605 Korpus 1615-1640 Drugie Znaki 1650-1715...
Kvetinov'y «Vladivostok» - skvel'y d'arek mestu a jeho obyvatelum
5-06-2013, 02:47, Cesky
Aranzov'an'i n'apis «Vladivostok» na ulici 100. v'yroc'i Vladivostoku v oblasti verejn'e dopravy «Ml'adez» opet tes'i obcanu. Odborn'ici МБУ «Горзеленстрой» vysazeny zde ruzovou бегонию. Jen...
Architektonick'e osvetlen'i budov d'av'a zreteln'y pohled do Vladivostoku
29-08-2013, 18:46, Cesky
Ned'avno, nov'e sveteln'e akcenty se objevil v v'yskov'ych budov Churkin a centra Vladivostok. Architektonick'e osvetlen'i, aby se ty budovy, kter'e jsou viditeln'e od Golden Bridge v obou smerech....
Dluzn'ik se schoval pred приставов v koupelne
23-06-2013, 14:45, Cesky
Obyvatel Кавалеровского jm'eno nen'i pred soudem k projedn'an'i spr'avn'iho r'izen'i o r'izen'i vozidla bez ridicsk'eho prukazu. Jak uv'ad'i tiskov'a kancel'ar УФССП na Приморскому okraji, v...
Po v'ikendu n'amest'i Davydov transformov'ana
19-08-2013, 09:47, Cesky
16.srpna od 1400 kon'a cisten'i n'amest'i na adrese. Davydova 4. Akce byla souc'ast'i ml'adeznick'ych clenu Verejn'a komora St'atn'i dumy Vladivostoku a dotcen'ych obcanu. Akce byla podporena 'Uradem...
Воспитанники пришкольных t'aboru blahopr'al mesto narozeniny
6-07-2013, 08:01, Cesky
Na den narozen'i mesta letel jeden z nejobl'ibenejs'ich detsk'ych poh'adkov'ych postav, «muz v pln'em kvetu sil» - Carlsen. On zertoval, загадывал h'adanky, prov'adel ruzn'e souteze a kv'izy na...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!