Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace

Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Podle programu ve Vladivostoku mestsk'e spr'avy nad'ale otev'irat nov'e hriste pro deti a rozv'ijej'ic'i se m'istn'i. To znamen'a, ze dals'i hra skor'apky se objevil na Lermontov ulici 17 kter'a se nach'az'i v obci pr'ace. Standardn'i z'abavy pro deti, kter'e slouz'i jako houpacka, velk'a houpacka, balancer a dals'i n'astroje zred'i s detsk'ym hristem. Na n'i, krome fotbalov'eho c'ile a basketbalov'e obruce nach'az'i s'it na volejbal. Bylo rovnez zjisteno, ze d'ite je v z'one p'isku v bl'izk'e budoucnosti budou nahrazena pogumovanou povrchovou 'upravou. "Dr'ive jsme chodili na jin'y web, kter'y se nach'az'i jen nekolik domu. Ona byla tak'e otevrena mesta pred rokem. Po pravde receno, m'isto, kde je vsechno nestac'i, ale to bylo neco. A ted se chyst'ame j'it sem. Ted m'am rostouc'i d'ivku, ale v budoucnu, je-li chlapce, budeme vedet, kde vedl, ze on byl zapojen'y do sportu, "- rekl obyvatel domu vedle Vasilisa Spandina. Na zkusebn'i str'anky a instalovan'ych asfaltov'e m'istn'i dustojn'ici prisli Vladivostok spr'ava. Krome prohl'idky t'eto pr'ace, mluvili s obyvateli domu, a odpov'idal na jejich ot'azky. Tato akce skoncila tradicn'i z'abavu. Pro deti byli herci a loutky, kter'e prednesla p'isen pro deti a hr'al ceny. Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace Otevreno je detsk'e hriste v obci pr'ace

Alexander Vassiliev, IA Primore24 foto autorem

Опубликовано:   4-09-2013, 11:16      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Mopedisty v Primorye jsou zabiti pod koly tezk'ych n'akladn'ich vozidel
10-09-2013, 00:02, Cesky
Jen dva tragick'e pr'ipady nehod ridici mopedu registrovan'ych v rusk'em. V obci Luchegorsk Pozharsky ctvrti kolem dev'at'e vecer v nedeli pri dopravn'i nehode zabil dva mlad'i lid'e. 16-rok-star'a...
Kravata ponechala na pr'aci
6-06-2013, 20:15, Cesky
V posledn'im prostred'i kapitola Vladivostoku Igor Пушкарев odpovedel na vol'an'i novin'aru a prijel na neform'aln'iho setk'an'i v budove noviny «Vladivostok». Ze strany novin'aru byly peclive...
Odsouzen'y osmkr'at za dluzn'ika neplacen'i v'yzivn'eho obdrz'i podev'at'e
13-08-2013, 20:06, Cesky
Obyvatel pohranicn'ich okresech Primorsk'eho kraje, dr'ive trestne odpovedn'a a m'a osm predchoz'ich odsouzen'i znovu objev'i pred soudem. Bude zodpovedn'y za neplacen'i v'yzivn'eho. Na t'eto...
Palo pracovn'ik bude souzen za prij'im'an'i 'uplatku od studentu ve v'ysi 60000 rublu
5-09-2013, 15:19, Cesky
O pr'ipadu korupce v oblasti vysokoskolsk'eho vzdel'av'an'i rusk'em krajsk'eho st'atn'iho zastupitelstv'i rekl. Prokur'ator mesta Vladivostok na soud nar'idil trestn'i r'izen'i proti obcanu B, kter'y...
Ctyri opil'i rv'aci, kter'i zbili policist'e zadrzovan'e v Primorye
28-07-2013, 13:49, Cesky
V rusk'em, zatkla podezrel'e z 'utoku na policii ve vlaku SOVGAVAN - Vladivostok. "'Utok na pr'ikaz dopravn'i policejn'i eskortou se konala v obecn'em auto na 'usek stanice Dal'nerechensk -...
V Primorje dr'ive судимая алиментщица znicil sv'eho rok-star'e d'ite
25-06-2013, 14:30, Cesky
V Pr'imorsk'em kraji dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti zene, причинившей smrt z nedbalosti vlastn'i d'ite. Jak rekla report'erovi RIA «VladNews» senior asistent vedouc'iho SU TFR na...
Na Sachalinu zacala zahradn'i nov'e detsk'e hriste, postaven'e s financn'i podporou sporitelny
29-08-2013, 12:03, Cesky
V dlouhodob'em horizontu c'ilov'eho programu "Zajisten'i dostupnosti predskoln'iho vzdel'av'an'i v oblasti Sachalin v roce 2011 - 2015 rok" Far Eastern Bank OJSC "Sberbank Ruska" otevrela spolecnost...
Casopis «Forbes» - o budouc'i рокировках ve vl'ade RUSK'E federace
17-06-2013, 21:45, Cesky
Jmenov'an'i ministra ekonomick'eho rozvoje Andrej Beloussov, na post poradce prezidenta se bude konat v prubehu tohoto t'ydne, hl'as'i Forbes s odkazem na zdroj bl'izk'y veden'i centr'aln'i banky....
Dva ml'ade mroze stanou nov'ymi obyvateli Владивостокского Akv'aria
25-06-2013, 14:31, Cesky
Prvn'i mroze, samec a samice se objevily v океанариуме jeste v lonsk'em roce. Jsou kr'asne upraveny, ale v pr'irode, jako obvykle, samec udrzuje vztahy s nekolika samicemi. Proto pro vytvoren'i v'ice...
Jihokorejsk'e punks No Brain:
29-07-2013, 00:32, Cesky
Jihokorejsk'y punk nem'a rozum - jeden z nejv'ice ocek'avan'ych hostu festivalu V-ROX, kter'y se bude konat ve Vladivostoku na konci srpna. No Brain - jedna z nejslavnejs'ich rockov'ych kapel z...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!