Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Chabarovsk: hladina vody v rece Amur byl 802 cm

Chabarovsk: hladina vody v rece Amur byl 802 cm Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva mimor'adn'ych ud'alost'i v regionu Chabarovsku, od 08:0003092013 hladina vody v bl'izkosti reky Amur Chabarovsk byl 802 cm - byly prid'any na den 5 cm vody. Aktualizovan'e informace o Far Eastern Centra pro hydrometeorologick'eho a monitorov'an'i zivotn'iho prostred'i, na s Amor se ocek'av'a, ze k dosazen'i maxim'aln'i 'urovne vody ve meste Chabarovsk, Komsomolsk-na-Amur, Nikolaevsk-na-Amur, Mykolayiv regiony, Chabarovsku, Nanai, Amur, Komsomolu, Ulchsky. V tomto ohledu podle progn'ozy sledov'an'i a predpov'id'an'i Centra pro krizov'e stavy r'izen'i krizov'ych Ruska v Chabarovsku Krai, pr'ipadne zaplaven'i budov domu a staveb, 'useky silnic, elektrick'ych stoz'aru, louky, pole a pr'imestsk'ych oblastech, kter'e se nach'azej'i v zemi a nizkopoymennyh n'iziny v bl'izkosti rek a pod'el brehu more. V dusledku povodn'i muze b'yt tak'e incidenty zpusoben'e poruchami v nap'ajec'ich zar'izen'i, porusov'an'i podm'inek zivota obyvatel, probl'emy v doprave, vcetne mezimestskou dopravu a prepravu do odlehl'ych komunit'ach. Adresa pohotovost Ruska Chabarovsku regionu poslal varov'an'i hlav obc'i z oblast'i. V'ybor doporucil prijet'i souboru preventivn'ich opatren'i ke sn'izen'i rizika mimor'adn'ych ud'alost'i a zm'irnen'i. S'ily a prostredky MES Ruska v Chabarovsku 'uzem'i je pripravena reagovat na pr'ipadn'e mimor'adn'e ud'alosti. Organizovan'a meziresortn'i spolupr'ace pri zvl'ad'an'i katastrof. Veden'a povedom'i verejnosti.

Ivan Hrozn'y, RIA «VladNews»

Опубликовано:   3-09-2013, 11:48      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
XXII Всероссийские souteze EMERCOM z Ruska a ВДПО стартовали ve Vladivostoku
27-06-2013, 14:00, Cesky
V profesion'aln'ich sportovn'ich soutez'i se pod'ilej'i 9 t'ymu, ve slozen'i, kter'e 8 mistru sportu, 17 kandid'atu na mistra sportu a 29 sportovcu-перворазрядников. Priv'it'an'i sportovcu, Hlavn'i...
Rektor Palo Sergeje Iwaniec shrnul prij'imac'i kampan
31-08-2013, 15:33, Cesky
- Recepce kampan v roce 2013 je pro n'as naprosto unik'atn'i. Jej'i jedinecnost je, ze pr'ichoz'i kluci zac'it tr'enovat v nov'em are'alu FEFU. Rusky. Kr'asn'e budovy, s'aly, kter'e sportoviste byla...
Jednotn'eho c'isla t'isnov'eho vol'an'i 112 zacal pracovat po cel'em Rusku
12-08-2013, 20:17, Cesky
Toto c'islo se pouz'iv'a pred, ale to bylo k dispozici pouze pro majitele mobiln'ich telefonu. Nyn'i z pevn'e linky lze dostat pres t'isnov'ym sluzb'am pomoc'i "112" hl'asit informace o poz'aru,...
Elena Schegoleva, z'astupce vedouc'iho Vladivostoku
19-09-2013, 19:30, Cesky
'Uspesn'a zkusenost spolecn'e pr'ace odborov'e organizace a spolecnosti, r'izen'i z'iskal ve stanici mesta Vladivostok na tlumen'i chorob zv'irat, je nezbytn'e ke shromazdov'an'i a s'iren'i do...
Ridic srazil sestilet'eho chlapce v Primorje
18-06-2013, 12:00, Cesky
Za posledn'i den na silnic'ich Приморья utrpelo osm osob, ve dvou pr'ipadech byly traumatizovan'e deti: chlapci 5 a 6 let, rekl RIA «VladNews» v tiskov'e sluzbe dopravn'i policie Приморья. V obci je...
В Артеме активными темпами идет строительство жилья
2-07-2013, 18:30, Cesky
Как сообщили в пресс-службе администрации Артемовского городского округа, в новое благоустроенное жилье переселятся около 500 жителей города. Все мероприятия реализуются в рамках долгосрочной целевой...
Tento v'ikend, na n'amest'ich Vladivostoku opet bude hr'at ziv'a hudba
25-07-2013, 18:32, Cesky
Vystoupen'i dechov'ych hudeb v n'amest'ich - jin'e oblasti "pekingsk'e friendly", kter'a byla zah'ajena 28. cervna. Tento v'ikend ziv'a hudba opet potes'i obyvatele a n'avstevn'iky. Takze z'itra, 26....
Владивостокской diec'eze - 115 let
17-06-2013, 17:00, Cesky
Na z'aklad jej'i vliv a to, ze Vladivostok vysel na nov'y administrativn'i a na mezin'arodn'i 'urovni je skoncila v'ystavba Sibirsk'e zeleznicn'i trat'i. 17 a star'y styl - 4. cervna roku 1898 c'isar...
Vladivostok dva t'ymy dos'ahl ctvrtfin'ale na mistrovstv'i Ruska na basketbal ulici
26-08-2013, 13:01, Cesky
PSRZ(Edward Sandler, Constantine Bozhko, Anatolij Nikitin, Roman Bulganin)skupinu opustil hned v 1/8 fin'ale, po absolvov'an'i prvn'i f'aze play-off, b'it v t'e dobe jeste na 'uraduj'ic'i sampi'ony,...
Ridic moped zahynul v Primorje
20-06-2013, 10:45, Cesky
46-let'y muz, управлявший mopedu, se pohyboval stranou obce «Чернышевка», na 108 km d'alnice «Хороль - Арсеньев» absolvoval v'yjezd na protijedouc'ich hnut'i, kde se dopustil stretu s autem «Toyota...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!