Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Campus Palo puts "z'aznamy o komunikaci"

Campus Palo puts \"z\ Rekordn'i pocet 'ucastn'iku byl posledn'im setk'an'i D'aln'eho v'ychodu feder'aln'i VS studentu s rektorem Sergej Ivantsiv prosly na n'abrez'i z'atoky Ajax dnech 30. a 31. srpna. Tesne predt'im, nez byl na zac'atku skoln'iho roku kon'a devet setk'an'i s obyvateli nov'eho univerzitn'iho kampusu, v neform'aln'im prostred'i, kde kazd'y byl schopen polozit ot'azku univerzitn'i kampus a spr'avcovsk'a spolecnost. Moznost komunikovat se spr'avou univerzity upoutal pozornost nejen ml'adez, ale i rodice a medi'aln'ich novin'aru. Behem techto dnu rektor prorektori a z'astupci spr'avcovsk'e spolecnosti odpovedel stovky ot'azek o studentsk'em zivote na univerzite, studiu a perspektiv'ach dom'ac'i infrastruktury, bezpecnosti, pr'ilezitosti, sportu, vedy, tvurc'ich a spolecensk'ych aktivit. Hostem prvn'iho takov'eho jedn'an'i 23. srpna byl rusk'em guvern'er Vladim'ir Miklushevsky a v konecn'em znen'i - prvn'i m'istopredseda vl'ady Igor Suvalov Ruska. Kazd'a z dev'iti vecer skoncil s pr'atelskou veceri, behem nichz talentovan'i kuchari are'alu se vsichni host'e l'eceni na pokrmy z cel'eho sveta. Sladk'e prekvapen'i na 31. srpna byl obrovsk'y dort v podobe are'alu Palo, kter'y dal mlad'y Igor Suvalov. Rektor Sergey Iwaniec jisti, ze to bude i nad'ale pravidelne komunikovat se studenty a d'al. Rekl tak'e, ze prostrednictv'im ofici'aln'ich str'ank'ach Palo muze pr'imo napsat dopis a vysvetlit nekter'y z vasich probl'emu zeptat nebo navrhnout.Опубликовано:   3-09-2013, 11:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ulice Gamarnika: stastn'e deti detsk'e hriste
16-07-2013, 18:36, Cesky
Dals'i nov'e hriste bylo otevreno v roce Vladivostoku u domu na adrese. Gamarnik 19. Pred ofici'aln'im zah'ajen'im, je jeste p'ar dn'i, ale RIA «VladNews» se rozhodl navst'ivit ji ted a poz'adat...
Obyvatel'e okresu Leninsky hlasov'an'i pro slusnou budoucnost
9-09-2013, 02:42, Cesky
Na rade volebn'ich m'istnost'i 518 № 519 № 520 skoln'i c'islo 11 pokracuje hlasov'an'i. Je poledne. Na v'yjezdu skoly jsou mlad'i chlapci a devcata, prov'aden'i pruzkumu mezi volici. Az v oblastech...
Tret'i f'aze mistrovstv'i Primorsk'y kraj dragster se bude konat v nedeli v bajonetu
9-08-2013, 20:04, Cesky
Tret'i f'aze sampion'atu se bude konat v dr'aze Primorye "Mayhe" v obci. Bajonet. Bude bojovat o v'itezstv'i clenu Vladivostoku, NAKHODKA, Ussuriisk, Chabarovsku a Blagovescensk. Platforma bude...
CJSC
12-08-2013, 20:17, Cesky
N'amorn'i doprava zastupitelstv'i zkontrolovat, jak a na jak'em z'aklade se spolecnost provozuje obchodn'i pr'istavy ve Vladivostoku. A shledal porusen'i. V breznu 2013 n'amorn'i dopravy...
Festival V-ROX zverejnil podrobn'y program
3-08-2013, 22:33, Cesky
Organiz'atori festivalu zahrnovaly V-ROX odpoc'it'av'an'i na hlavn'i str'ance M'isto . Nyn'i na festivalov'em webu mohou vyzkouset, co, kde a kdy se bude konat na festivalu v Rocks Vladivostok behem...
Ve Vladivostoku ремонтируют centr'aln'i tepeln'e polozky
12-06-2013, 14:45, Cesky
Centr'aln'i tepeln'e bod, kter'y se nach'az'i ve ctvrti Надибаидзе,1 kompletne predelat. Nahrad'i водоподогреватели, cerpadla, sn'imace tlaku a mnoho dals'iho. Pr'ace jiz byly zah'ajeny. Pripomenme,...
FSB bude pracovat na
21-08-2013, 16:04, Cesky
Na konci roku 1980 ve vl'ade SSSR ofici'alne opustil anonymn'i prezkoum'an'i "sign'aly", kter'e jsou casto bezradn'i lid'e kari'eru a zivot, ale neprineslo zjevn'e v'yhody stavu. Nicm'ene, podle...
Pravideln'a 'udrzba silnic pokracuje ve Vladivostoku
26-08-2013, 20:02, Cesky
Minul'y t'yden, opravit asfaltov'em chodn'iku na ulici Svetlanskaya, Irtysh, Gamarnik Nekrasovskoe mostem na krizovatce Luck, Sukhanov, partyz'anu Avenue, jemn'y, Vsevolod Sibirtsev Pushkin,...
Mapa
5-09-2013, 15:18, Cesky
Katedra dopravn'iho spr'avy Vladivostoku a banky "rusk'em" i nad'ale zlepsovat spolecn'y projekt "My Dolphin" - je v souladu s nas'i n'amorn'i mesto dostalo n'azev karty k bezhotovostn'i cestov'an'i...
Igor Пушкарев podal ucitelum мединститута cestn'e uzn'an'i a penezn'i ocenen'i
18-06-2013, 12:00, Cesky
Ucitel'e a studenti pozdrav'i kapitola Vladivostoku Igor Пушкарев. - V'azen'i profesori, ucitel'e, studenti! Pri pohledu na v'as, uvedom'ite si, jak moudr'e bylo rozhodnut'i zalozit ve Vladivostoku...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!