Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Campus Palo puts "z'aznamy o komunikaci"

Campus Palo puts \"z\ Rekordn'i pocet 'ucastn'iku byl posledn'im setk'an'i D'aln'eho v'ychodu feder'aln'i VS studentu s rektorem Sergej Ivantsiv prosly na n'abrez'i z'atoky Ajax dnech 30. a 31. srpna. Tesne predt'im, nez byl na zac'atku skoln'iho roku kon'a devet setk'an'i s obyvateli nov'eho univerzitn'iho kampusu, v neform'aln'im prostred'i, kde kazd'y byl schopen polozit ot'azku univerzitn'i kampus a spr'avcovsk'a spolecnost. Moznost komunikovat se spr'avou univerzity upoutal pozornost nejen ml'adez, ale i rodice a medi'aln'ich novin'aru. Behem techto dnu rektor prorektori a z'astupci spr'avcovsk'e spolecnosti odpovedel stovky ot'azek o studentsk'em zivote na univerzite, studiu a perspektiv'ach dom'ac'i infrastruktury, bezpecnosti, pr'ilezitosti, sportu, vedy, tvurc'ich a spolecensk'ych aktivit. Hostem prvn'iho takov'eho jedn'an'i 23. srpna byl rusk'em guvern'er Vladim'ir Miklushevsky a v konecn'em znen'i - prvn'i m'istopredseda vl'ady Igor Suvalov Ruska. Kazd'a z dev'iti vecer skoncil s pr'atelskou veceri, behem nichz talentovan'i kuchari are'alu se vsichni host'e l'eceni na pokrmy z cel'eho sveta. Sladk'e prekvapen'i na 31. srpna byl obrovsk'y dort v podobe are'alu Palo, kter'y dal mlad'y Igor Suvalov. Rektor Sergey Iwaniec jisti, ze to bude i nad'ale pravidelne komunikovat se studenty a d'al. Rekl tak'e, ze prostrednictv'im ofici'aln'ich str'ank'ach Palo muze pr'imo napsat dopis a vysvetlit nekter'y z vasich probl'emu zeptat nebo navrhnout.Опубликовано:   3-09-2013, 11:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V Pr'imorsk'em kraji prob'ihaj'i akce pro predch'azen'i pytl'actv'i a prevence narusen'i v oblasti rybolovu
1-07-2013, 18:45, Cesky
Deset n'ajezdy-oddelen'i operacn'ich skupin na ochranu vodn'ich biologick'ych zdroju prosel ve druh'em ctvrtlet'i tohoto roku v Pr'imorsk'em kraji. Jak uv'ad'i RIA «VladNews» v tiskov'e sluzby...
Seaside policista byl nominov'an na cenu
17-07-2013, 16:35, Cesky
Jeho v'itezov'e - nejleps'i z'astupci agentury, jakoz i rodinn'i pr'islusn'ici zamestnancu zabit v rade povinnosti. "Cest a Valor" nejen hraje dulezitou roli pri vlasteneck'e v'ychovy obcanu, ale m'a...
Полиция рекомендует гражданам воздержаться от инвестиций в финансовые пирамиды
6-07-2013, 13:31, Cesky
По мнению 50-летнего заявителя, в действиях представителей организации «МММ» имеются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). Представитель финансовой...
Ve Vladivostoku, inspektor zatcen za r'izen'i v opilosti
18-07-2013, 14:31, Cesky
Pro podezren'i z r'izen'i pod vlivem alkoholu v Bay Area dustojn'ici dustojn'iku Shamora hl'idka zatkla ridice vozu, "Honda". Audit zjistil, ze r'izen'i inspektora dopravn'i policie policie za...
Ve Vladivostoku, zastaven'i ileg'aln'i n'akup kov
7-08-2013, 15:17, Cesky
V dusledku kontroly na m'iste pracovn'i skupiny zr'izen'e Meziresortn'i komise pro regulaci cinnosti souvisej'ic'i s odberem a zpracov'an'im a prodejem zelezn'ych a nezelezn'ych kovu, pr'ace byla...
'Ucastn'ici bitvy u Kurska byl ocenen pam'atn'ych charakteru
20-08-2013, 21:03, Cesky
Akce se z'ucastnilo veter'any z bitvy u Kurska. "V'azen'i veter'ani, jste udelali neoceniteln'y pr'inos k v'itezstv'i. Preji v'am zdrav'i a dlouh'y zivot "- urceno cele veter'anu Vladivostok Igor...
Vladim'ir Miklushevsky navst'ivil f'orum rozhodcu ATP
20-09-2013, 13:17, Cesky
Pr'imorsk'y Kraj guvern'er Vladim'ir Miklushevsky dnes, 20. z'ar'i, kter'eho se z'ucastnili slavnostn'iho zah'ajen'i asijsko-pacifick'em regionu "danov'e 'upravy: pr'avo, ekonomie a role soudu",...
V divadle n'amest'i ve Vladivostoku se objevil bezplatn'ym Wi-Fi
14-08-2013, 21:15, Cesky
Divadeln'i n'amest'i byl dals'i bod v dlouh'em seznamu m'ist, kde je ulice Wi-Fi. Univerz'aln'i internetizace mestsk'y prostor zacal v roce 2011. Pak bezplatn'e Wi-Fi objevil v dopravn'i uzel na...
Vladivostok je hrd'y na absolventy ТОВМИ
16-06-2013, 18:30, Cesky
cerven 15 kapitola mesta Igor Пушкарев z'ucastnil slavnostn'i akci - v'yrobu v dustojn'ici n'amornictva absolventu ТОВМИ. V sobotu r'ano na строевом vrtacky hriste Pacifick'e n'amorn'i 'ustavu bylo...
Vladimir Putin podepsal z'akon zakazuj'ic'i odsouzen j'it k moci
28-07-2013, 13:46, Cesky
Zmeny umen'i. 86 trestn'iho z'akona, po dobu dvou let, prodlouzen'i splatnosti odsouzen'i za z'avazn'e a velmi z'avazn'e trestn'e ciny byly zverejneny, "rusk'e noviny", jejich podeps'an prezidentem...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!