Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Campus Palo puts "z'aznamy o komunikaci"

Campus Palo puts \"z\ Rekordn'i pocet 'ucastn'iku byl posledn'im setk'an'i D'aln'eho v'ychodu feder'aln'i VS studentu s rektorem Sergej Ivantsiv prosly na n'abrez'i z'atoky Ajax dnech 30. a 31. srpna. Tesne predt'im, nez byl na zac'atku skoln'iho roku kon'a devet setk'an'i s obyvateli nov'eho univerzitn'iho kampusu, v neform'aln'im prostred'i, kde kazd'y byl schopen polozit ot'azku univerzitn'i kampus a spr'avcovsk'a spolecnost. Moznost komunikovat se spr'avou univerzity upoutal pozornost nejen ml'adez, ale i rodice a medi'aln'ich novin'aru. Behem techto dnu rektor prorektori a z'astupci spr'avcovsk'e spolecnosti odpovedel stovky ot'azek o studentsk'em zivote na univerzite, studiu a perspektiv'ach dom'ac'i infrastruktury, bezpecnosti, pr'ilezitosti, sportu, vedy, tvurc'ich a spolecensk'ych aktivit. Hostem prvn'iho takov'eho jedn'an'i 23. srpna byl rusk'em guvern'er Vladim'ir Miklushevsky a v konecn'em znen'i - prvn'i m'istopredseda vl'ady Igor Suvalov Ruska. Kazd'a z dev'iti vecer skoncil s pr'atelskou veceri, behem nichz talentovan'i kuchari are'alu se vsichni host'e l'eceni na pokrmy z cel'eho sveta. Sladk'e prekvapen'i na 31. srpna byl obrovsk'y dort v podobe are'alu Palo, kter'y dal mlad'y Igor Suvalov. Rektor Sergey Iwaniec jisti, ze to bude i nad'ale pravidelne komunikovat se studenty a d'al. Rekl tak'e, ze prostrednictv'im ofici'aln'ich str'ank'ach Palo muze pr'imo napsat dopis a vysvetlit nekter'y z vasich probl'emu zeptat nebo navrhnout.Опубликовано:   3-09-2013, 11:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Pomsta 'unosu promenil vrazdy
2-09-2013, 13:47, Cesky
Na konci srpna 2013 v Nadezdy okrese policie obdrzel zpr'avu, ze dum byl pryc a uz se nikdy nevr'atil 35-let'y m'istn'i obyvatel rekl korespondent RIA jako "VladNews» asistenta SU TFR v Primorsk'eho...
Rusko-c'insk'e cvicen'i se konaj'i ve Vladivostoku
9-07-2013, 15:04, Cesky
Vedouc'i cvicen'i: n'amestek n'aceln'ika gener'aln'iho st'abu rusk'eho n'amornictva, viceadmir'al Leonid Sukhanov a z'astupce velitele CHKO n'amornictva viceadmir'al Dean IPIN ozn'amila dostupnost...
Pusinky z mal'e Маши
26-06-2013, 19:00, Cesky
Mobiln'i studio 8-t'eho kan'alu, kde mestan'e mohou zapsat видеопоздравление k datu narozen'i Kalifornie, pokracuje ve sv'e pr'aci na Sportovn'i Pr'istav krajsk'ym centra. Minulou sobotu, jak to...
Od 1. cervence na silnic'ich se objev'i nov'e dopravn'i znacen'i
27-06-2013, 14:02, Cesky
Nov'y znak se bude pouz'ivat spolecne s jin'ymi pr'iznaky a ukazovat na prov'aden'i stanoven'i spr'avn'ich deliktu pracuj'i v automatick'em rezimu speci'aln'imi technick'ymi prostredky, kter'e maj'i...
Silnice спрячут pod zem?
20-06-2013, 15:31, Cesky
Minul'y t'yden na oddelen'i hornictv'i a komplexn'iho pruzkumu георесурсов Inzen'yrsk'e skoly ДВФУ konala ochrana diplomov'e pr'ace. Рядовая postup trochu видоизменилась: na ochranu z'ucastnili nejen...
Tri kulturn'i akce dne 21. z'ar'i
21-09-2013, 14:41, Cesky
Aktivist'e hnut'i ml'adeze "Patriot" Primorye pripraven'a dnes pro tri nejjasnejs'i ud'alosti. V 15:00 v parku bude ofici'alne zah'ajena verejn'a knihovna Sukhanov. V bl'izkosti centra krossbukinga -...
Lush Dalnerechensky rodinka: chlast, pohon, boj s polici'i
9-09-2013, 10:10, Cesky
Vcera asi v 19 hodin u obce LAZO dustojn'iku Dalnerechensk okresn'i policie si vsiml, co se deje minibus jasn'e prekrocen'i rychlosti. Auto zastavilo. R'izen'i ciz'i auto, byl obyvatel obce Lazo pod...
Na Den, ml'adez do Vladivostoku prijedou mestsk'ych hudebn'iku TOKIO
11-06-2013, 19:46, Cesky
Ve velk'em mer'itku kazdorocn'i hudebn'i festival Red Rocks v letosn'im roce se bude konat ve Vladivostoku, 23. cervna, na n'amest'i v centru mesta. Festival se kon'a v r'amci kulturn'i Olympi'ady...
Preventivn'i akce
13-08-2013, 20:06, Cesky
Skutecn'a situace na silnic'ich st'ale des'i m'e statistiky, od zac'atku roku jich bylo v'ice nez 280 dopravn'ich nehod s 'ucast'i det'i a mladistv'ych, coz melo za n'asledek 10 det'i a...
Ve Vladivostoku, pokracuj'ic'i rekonstrukce okoln'i 'uzem'i
16-08-2013, 20:03, Cesky
Gener'aln'i oprava domu prilehl'ych oblastech, ve Vladivostoku je ve vsech c'astech mesta. Letos region'aln'im centrem kapit'alove opravit asi 70 domu prilehl'ych oblast'i. Na poctu objektu...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!