Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Prvn'i den pokles Primorye v'yrazn'y n'arust detsk'ych 'urazu

Prvn'i den pokles Primorye v'yrazn'y n'arust detsk'ych 'urazu Ve Vladivostoku, ve vecern'ich hodin'ach na ulici. Gori v ovladaci dvore oblasti osobn'iho automobilu hit 9-rok-star'y chlapec. V letosn'im roce, bude student nedostane z'ucastnit slavnostn'iho linku - on byl hospitalizov'an s ruzn'ymi zranen'imi. V Fokino se ud'alosti vyv'ijely v podobn'e situaci - na silnici uvnitr byl zasazen 9-rok-star'a d'ivka, kter'a prisla zpoza zaparkovan'ych aut. To je pr'ave r'izen'i auta sedel 17-let'y student stredn'i skoly, kter'y pr'ave letos pujde do 11. rocn'iku. Vystrasen'y, chlapec odesel z m'ista nehody, ale tri hodiny, byl nalezen v'ystroj DPS. Jak se uk'azalo, moje matka teenager se mu sveril s autem, a tak se dal do gar'aze. Pro zeny tvorily administrativn'i veci pro pred'an'i r'izen'i na osoby bez pr'avo r'idit motorov'a vozidla. Nav'ic ti zamestnanci, dopravn'i policie zadrzela profylaktick'e rozhovor pokracovat matka nedovol'i jej'i nezletil'y syn r'idit. D'ivka zranen pri nehode, dostal zranen brady a nohou odreniny. Po dlouh'em odpocinku, a to zejm'ena mimo mesto, deti jsou v'ice rozptylovat, ztr'acej'i smysl pro nebezpec'i na silnic'ich v rusn'ych ulic'ich, a proto jsou v nebezpec'i. Proto by v ocek'av'an'i zac'atku skoln'iho roku ridici b'yt velmi opatrn'i, a to zejm'ena behem rann'i a vecern'i soumrak, kdyz jdou deti a vr'atit se do skoly. Rodice a ucitel'e, naopak, je treba pripomenout vase d'ite pravidel bezpecn'eho chov'an'i na silnici, tam bude v'ice nez matek a otcu, aby se d'ite kouzlo reflexn'iho materi'alu, kter'y lze pripojit k batohu nebo bundu, aby bylo d'ite strhne ve tme. Zvl'astn'i pozornost by mela b'yt venov'ana pri j'izde ridici na silnic'ich vz'ajemne, dvur oblastech. Na silnic'ich s semaforu detmi nec'it'i nebezpec'i vozidel a muze dramaticky ven na ulici, protoze na prek'azky, nebo jen rozhl'izet. Apeluje dopravn'i policie na ridice: Mus'i se dodrzovat rychlostn'i limit, snizte rychlost pred prechody pro chodce a okol'i vzdel'avac'imi institucemi. Rodice na druh'e strane je cesta do skoly a zpet s d'itetem doma vysvetlit pravidla chov'an'i na ulici, a ucitel'e by meli zac'it tr'enovat s vysvetlen'im provozu.Опубликовано:   2-09-2013, 22:18      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Viktor Isajeva setkal s cleny D'aln'em v'ychode f'ora ml'adeze
25-08-2013, 18:15, Cesky
Prezidentsk'e vyslanec D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh Viktor Isajeva v p'atek z pracovn'i n'avstevu ostrova Sachalin, kde se setkal s cleny D'aln'eho v'ychodu f'ora ml'adeze "ostrovy". Prvn'i v...
Nejstars'i nemocnice n'amorn'i slav'i Kolo Datum
12-09-2013, 09:32, Cesky
Tento t'yden, nejstars'i porodnice rusk'em - № 4 kter'y je aleutsk'y, otoc'i 55 let. Pri t'eto pr'ilezitosti bude 13.z'ar'i v 1430 v divadle Puskinove hostitelem zased'an'i. Historie porodnice...
Tatiana Zabolotnaya:
31-07-2013, 18:04, Cesky
N'avrh z'akona o voln'em pohybu pudy m'a strategick'y v'yznam pro n'amorn'i provinci'i. To bylo hl'aseno z'astupce na 'uzem'i Primorsky do Rady federace Tatiana Zabolotnaya. "Probl'em s bydlen'im...
V budove St'atn'i dumy shrom'azdili demonstranti protestuj'ic'i proti reforme ved
18-09-2013, 00:18, Cesky
Drz'i se na dva strouzky "smutek" pro ruskou vedu. Maj'i tak'e odznaky "Rusk'a akademie ved" a "Ulozit vedu." Bezpecnostn'i opatren'i na budove St'atn'i dumy pos'ilena. Povinnost oblecen'i...
Miloval okraj upr'imne a srdecne
31-07-2013, 11:03, Cesky
Letos 20. r'ijna si pripom'in'ame 75. v'yroc'i vzniku 'uzem'i Chabarovsku. Toto v'yroc'i datum Ministerstva kultury na 'uzem'i Chabarovsku a D'aln'eho v'ychodu St'atn'i vedeck'a knihovna s podporou...
Se bude konat na ostrove rusk'eho Art Festival
5-08-2013, 12:32, Cesky
Od 14. do 18.srpna are'alu Palo na ostrove rustiny bude otevrena vsem pr'ichoz'im. Tam bude festival "L'eto na rusk'em 2013". Festival se bude konat na ostrove Mistrovstv'i sveta Rally-n'ajezd na...
Velkoplosn'e autosalonu oslavit Den motoristy Vladivostok
6-09-2013, 15:18, Cesky
Mesto se kazdorocne festival, venovan'y Dni motoristu, pril'akat v'ice 'ucastn'iku i div'aku - organiz'atori delaj'i jejich nejleps'i potesit vladivostoktsev a n'avstevn'iky. V t'eto dobe "zlat'ym...
Palo sportovn'i are'al otev'ir'a sv'e dvere studentum
26-08-2013, 20:04, Cesky
Palo sportovn'i komplex na ostrove rustiny je pripravena prijmout sv'e prvn'i n'avstevn'iky. Poskytuje studentum i ucitelum - velk'y baz'en, herna se stoln'im tenisem, velk'y s'al pro volejbal a...
Inovacn'i Centrum pro soucasn'e umen'i prezentovan'e ve Vladivostoku
7-09-2013, 14:51, Cesky
V prezentaci je mozn'e videt prvn'i "n'avrh" budouc'iho kulturn'iho centra, kter'y sl'ibil postavit v roce 2015. Mezi hlavn'i cinnosti centra bude DNA modern'iho umen'i, street-art a veda-art....
V Arsenyev policie zadrzela podezrel'eho z vrazdy d'ivky
17-07-2013, 16:30, Cesky
Pro nej byla uvalena vazba. 15.cervence 2013 policie obdrzela st'iznost na Arsenyev 17-let'y m'istn'i obyvatel. D'ivka uvedla, ze v byte na ulici Lucn'i byla mlad'a zena, nalezen'a mrtv'a se...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!