Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

C'ina a Rusko se "spr'atelit" regiony

C'ina a Rusko se "spr'atelit" regiony Predseda z'akonod'arn'eho sboru Primorsk'y kraj Viktor Gorchakov projedn'ana s reditelem Institutu pro soci'aln'i rozvoj v Evrope a Asii s Centrem pro rozvoj v'yzkumu St'atn'i rady, B'yval'y c'insk'y velvyslanec Rusk'e federace, pan Li Fenglin vyhl'idky na dals'i spolupr'aci mezi obema 'uzem'imi. Delegace c'insk'ych ucencu behem sv'e n'avstevy v n'amorn'im vyvol'av'a v'azn'e politick'e ot'azky. Jak stabiln'i je politick'a situace v regionu a jak'e jsou hlavn'i body rustu prumyslov'e v'yroby?Co lok'aln'i projekty mohou b'yt realizov'any jako rozvojov'ych kulturn'i a vzdel'avac'i kontakty?Toto nen'i cel'y seznam ot'azek. Pan Li Fenglin rekl, ze nebyl ve Vladivostoku poprv'e, a sd'ilet sv'e dojmy o zmen'ach v hlavn'im meste Primorye: "Mesto mnohem hezc'i. Velmi rychle se men'ic'i svuj vzhled. " Victor Gorchakov zduraznil, ze se jedn'a o rozhodnut'i prezidenta Rusk'e federace Vladim'ira Putina na summitu APEC 2012 ve Vladivostoku sehr'al v'yznamnou roli ve zmene. Velk'e feder'aln'i projekty v ocek'av'an'i velk'eho mezin'arodn'iho f'ora prinesl mesto na novou 'uroven, byli podnecov'ani k lidem, kter'i pomohli udrzet tempo hospod'arsk'eho rustu i behem krize z let 2008-2009. "Ted je dulezit'e udrzet tempo. Vytvorte nejpr'iznivejs'i prostred'i pro zahranicn'i investory. Hejtman, clenov'e d'at tuto prioritu v jejich pr'aci, "- rekl Victor Gorchakov. Mezi kl'icov'e oblasti rustu ekonomiky rusk'em region'aln'im parlamentu nast'inila mluvc'i: doprava slozka, petrochemie, mont'az automobilu, odvetv'i rybolovu, zemedelstv'i a stavba lod'i. "Pokud jde o lodarsk'y prumysl, douf'ame, ze k obnoven'i pl'anovan'e ceny. Predpokl'ad'a se, ze se zameruj'i na v'yrobu tankeru. A tady je ot'azka tvorit novou tr'idu stavitelu lod'i s pomoc'i zahranicn'ich odborn'iku, "- podelil o sv'e pl'any Viktor Gorchakov. Vedouc'i c'insk'e delegace, rekl, ze je to jedna z nejv'ice slibn'ych iniciativ. C'ina je v soucasnosti jedn'im z l'idru v oblasti civiln'i lodarstv'i. A odborn'ici z okoln'ich zem'i muze poskytnout silnou podporu pro n'amorn'i kolegy podelit o skvel'y z'azitek. Setk'an'i se rovnez zab'yvala slozitost a mozn'e dusledky pristoupen'i Ruska k WTO. Tento krok by mel b'yt z'akladem pro obchodn'i spolupr'ace mezi obema zememi. Nicm'ene, soulad s mezin'arodn'imi standardy - slozit'y postup. Dals'im cast'ym probl'emem obou ekonomik, velk'e mnozstv'i zprostredkovatelu v zemedelstv'i. T'im se v'yrazne zvysuje ceny v'yrobku a v'yrobci sami, jsou v rozpac'ich. Pokracov'an'i rozhovoru, pan Li Fenglin upozornila na v'yznam region'aln'i spolupr'ace to. Chcete-li to prov'est, nastavte si dobr'y z'aklad v r'amci verejn'e diplomacie. Velk'y pod'il na tomto provedli poslanci Parlamentu more. "M'ame spolecn'e porozumen'i a odhodl'an'i. Mus'ime spolecne pracovat na dobro pro lidi, "- rekl Li Fenglin. Victor Gorchakov rekl, ze na zac'atku z'ar'i ve Vladivostoku bude hostit f'ora IV region'aln'i z'akonod'arn'e shrom'azden'i a shrom'azden'i z'astupcu lidu v severo-v'ychodn'i Asii. Hlavn'im t'ematem mezin'arodn'iho setk'an'i, "Vytv'aren'i pr'izniv'eho prostred'i pro spolupr'aci, spolecnou podporou pro cel'y region." 'Ucastn'ici F'ora se bude diskutovat o nov'e aspekty region'aln'i spolupr'ace v severov'ychodn'i Asii, metabolick'e procesy v ruzn'ych oblastech, vliv environment'aln'ich probl'emu. Div'aci budou zahrnovat prehled o meziregion'aln'i spolupr'aci v severov'ychodn'i Asii, iniciativa Tumen, zpr'avu o v'yvoji Vladivostoku jako centra pro mezin'arodn'i spolupr'aci.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   2-09-2013, 22:17      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Bezpecnostn'i skolky a skoly je uveden v pln'em
29-08-2013, 12:01, Cesky
V reakci na dotazy novin'aru ralio "lemma" behem dnesn'iho 'eteru, vedouc'i Vladivostoku mluvil o tom, jak pracujeme se pripravit na nov'y skoln'i rok. "Vyresen'e probl'emy s osvetlen'im oblastech a...
Na jeden z podkladu n'alezy objevili v'ice nez 14 tun ryb a masa pochybn'e kvality
26-07-2013, 16:03, Cesky
Na 'uzem'i velk'eho velkoobchodn'i a maloobchodn'i zamestnancu z'akladn'ich Nakhodka Rosselkhoznadzor nalezeno asi 14 tun ryb a masn'ych v'yrobku pochybn'e kvality a bezpecnosti. Vsechny produkty...
V'ino v Rusku poznal zemedelsk'ych produktu
20-07-2013, 21:31, Cesky
Seznam souc'ast'i, vcetne v'ina vyroben'a z hroznu vypestovan'ych vlastn'iku pudy a zpracov'any na 'uzem'i Ruska. 'Urady ocek'avaj'i, ze zmeny prispej'i k rozvoji zemedelsk'ych podniku...
Vladivostok: Muzete se dozvedet o svatbe v muzeu
4-09-2013, 20:31, Cesky
V'ystava "Svatebn'i valc'ik" r'ik'a vsechny n'avstevn'iky o tradic'ich manzelstv'i - jak star'e, predrevolucn'i a doslo po vzniku sovetsk'e moci, jak'e trendy dnes. Jeho stredobodem je kolekce...
В Приморье обнаружено многократное загрязнение земель химическими элементами
5-07-2013, 15:30, Cesky
Проведённые ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора лабораторные исследования почвенных образцов, отобранных в двух крупных плёночных теплицах, расположенных в...
Sberbank pujcil populace na D'aln'em v'ychode na 28 miliard rublu
22-07-2013, 16:06, Cesky
Od zac'atku roku se banka vzhledem k poctu obyvatel regionu asi 100000 retailov'ych 'uveru v celkov'e v'ysi v'ice nez 28000000000 dolaru. Mezi banky 'uverov'ych produktu nejobl'ibenejs'i 'uvery,...
Kr'asa asijsk'e cesty: Vladivostok, v'ystava fotografi'i tr'i zahranicn'ich umelcu
22-08-2013, 21:47, Cesky
V'ystava "Tis'ickr'at kr'asnejs'i " otevrel vcera v Divadle pro ml'adez v r'amci 8. bien'ale umen'i Vladivostoku. Autori v'ystavy - Ayano Hattori(Japonsko), Ina Jang(Korea)a Danven Xing(C'ina)- se...
Horoskop na cerven 11
11-06-2013, 10:15, Cesky
Muzete se spolehnout na propagace nebo zv'ysen'i mzdy. Bl'izc'i lid'e udelaj'i vsechno pro to, abychom v'am pomohli vyhnout se упаднических n'alady. Neodm'itejte komunikaci s milovanou osobou. Silne...
V rusk'em, je 'ucet zr'izen, aby poskytoval financn'i pomoc obetem povodn'i
19-09-2013, 17:39, Cesky
Ti, kter'i chtej'i poskytovat financn'i pomoc mohou prev'adet financn'i prostredky na 'ucet Primorsk'y kraj fondu soci'aln'iho zabezpecen'i verejn'eho ochranu materstv'i a detstv'i: "Mami." Podle...
Rusk'em ukazuje velk'y z'ajem o hry HC
11-07-2013, 20:33, Cesky
Celkem rezervovat v'ice nez 1500 permanentky - obvykle pozaduje, jsou kolektivn'i povahy. "Pr'ijem z'adost'i zacal vcera, 10. cervence a dnes v poledne vid'ime takov'e impozantn'i c'isla. Hokej byl...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!