Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ve meste Bolsoj Kamen dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti n'amestek m'istn'i mestsk'e rady

Ve meste Bolsoj Kamen dokoncila vysetrov'an'i trestn'i veci proti n'amestek m'istn'i mestsk'e rady Ten je obvinen ve sp'ach'an'i trestn'eho cinu, podle c'asti 3. 30 c'ast 4 Cl. 159 trestn'iho z'akona(pokus podv'adet), c'ast 1 cl Art. 303 trestn'iho z'akona(padel'an'i dukazu). Podle vysetrovatelu, od r'ijna 2011 do cervence 2012 se obvinen'y rozhodl podvodne kr'ast z rozpoctu spr'avy mestsk'e c'asti, ale tam je velk'e pen'ize Stone. 'Utocn'ik zar'id'i z'isk'an'i podvodn'e dokumenty koordinace s t'imto org'anem prov'adet opravy na dumping a rozvrzen'i pronajat'e pudy ve v'ysi t'emer 25 mil. Kc. Pot'e predstavil tyto dokumenty rozhodc'iho soudu, kter'y rozhodl na z'aklade jejich rozhodnut'i o vr'acen'i ze spr'avy pozadovanou c'astkou. Pen'ize mely b'yt prevedeny na osobn'i 'ucet obvinen'eho, ale trestn'y cin nebyl dokoncen kvuli okolnostem mimo jeho kontrolu, zat'imco jeho trestn'e cinnosti byli zastaveni policisty. V prubehu trestn'iho vysetrov'an'i vysetrovatelu predvedl v'ybornou a nam'ahav'e pr'ace. Objem trestn'i veci, kter'a byla 21. K dnesn'imu dni je v'ysledek shrom'azdeny dostatecn'e dukazy predlozen'e v souvislosti s trestn'im r'izen'im se z'astupce schv'alil obzalobu k soudu k projedn'an'i veci sam'e. Zlocin byl vyresen d'iky spolecn'e pr'aci zamestnancu Feder'aln'i bezpecnostn'i sluzby Ruska Primorsk'eho kraje a SU porodnost PrimorskyОпубликовано:   30-08-2013, 22:31      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Na D'aln'em v'ychode, zacal tr'enovat a uvedl je v oblasti opatrovnictv'i
19-07-2013, 13:51, Cesky
Podle zplnomocnen'y RF prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu, je rozvoj dovednost'i opatrovnictv'i a p'ece prov'ad'i ve vetsine c'ast'i okresu v autonomn'ich instituc'i dals'iho profesn'iho...
V Primorje prob'ih'a kontrola technick'eho vybaven'i pl'az'i
6-07-2013, 08:00, Cesky
K dnesn'imu dni na 'uzem'i Pr'imorsk'e hrany jsou zaps'any ve st'atn'i inspekce mal'ych plavidel (ГИМС) se skl'ad'a 68 pl'az'i a m'ist hromadnou rekreaci na vode. Pri prov'aden'i akc'i na technick'e...
Zubn'i vedouc'i l'ekar podezren'i z podvodu 75 mln
8-08-2013, 15:50, Cesky
N'amestek gener'aln'iho prokur'atora Ruska v Far Eastern feder'aln'iho okresn'iho Jurij Gulyagin potvrdil obvinen'i v trestn'i veci proti hlave zubn'i kliniky Zidovsk'e autonomn'i oblasti. Jako...
Ve Vladivostoku se otev'ir'a centrum visa Francii
14-06-2013, 14:15, Cesky
V nejblizs'i pondel'i, 17. cervna, ve Vladivostoku maj'i визовое okno Francii. O t'eto ud'alosti informoval v dopise kapitoly Vladivostoku Igor Пушкарева mimor'adn'y a полномочный velvyslanec Francie...
26-07-2013, 22:30, Cesky
"Butterfly Week" byla zah'ajena 24. cervence. Jak jiz bylo uvedeno v Knihovne, k tomuto dni existuj'i organizovan'e knihy v'ystavy "vlaj'ic'i kvetiny", kazd'y z pokoju doslova "obydlen'e" mot'yli. V...
Region'aln'i f'aze souteze
8-07-2013, 21:05, Cesky
Organiz'atori f'azi stal ml'adeze Oddelen'i Primorsk'eho kraje s podporou Ministerstva skolstv'i a vedy Primorsk'eho kraje, Far Eastern Federal University a aktivn'i 'ucast oddelen'i pro politiku...
Pobrezn'i lesy spatne chr'aneny pred poz'ary
10-06-2013, 14:17, Cesky
Pr'imorsk'e межрайонной ekologick'e st'atn'im z'astupcem provedena kontrola cinnosti odboru lesn'iho hospod'arstv'i Pr'imorsk'eho kraje, v nemz je zjisteno, ze ochrana lesu (vcetne prov'aden'i...
Vyloupil vlastn'i babicku
22-09-2013, 16:29, Cesky
26-let'y obyvatel Vladivostoku vzal ze sv'e vlastn'i babicky zlat'y ret'izek. S ohledem na podezrel'eho uvalena ve forme omezen'i. Vzhledem k tomu, tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Rosii v...
Aktu'aln'i informace MES: 4. cervna
5-06-2013, 02:46, Cesky
Za posledn'i den na m'iste Pr'imorsk'eho hrany stalo 18 poz'aru. Mrtv'ych ne. Na hasen'i bylo zapojeno 101 lid'i person'aln'i a 32 jednotek techniky. Hlavn'i spr'ava EMERCOM z Ruska na Приморскому...
Nov'a plastov'a okna instalov'ana v 53.
10-07-2013, 18:04, Cesky
skole. Pokracuje pr'ace na skol'ach c'islo c'isla 4856591166. A tak'e ve skolce c'islo 28 a c'islo 140. Krome estetiky, bude to pomuze udrzet teplo v org'anech zimn'i sez'ony. Opravy strech a fas'ad,...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!