Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich

Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich Hladina vody v rece Amur Chabarovsku Krai za den vzrostl o 15 centimetru a dos'ahla756 palcu. Podle posledn'i progn'ozy hydrologov'e vody se zv'ys'i az na 770-780 cm v'ysky na poc'atku z'ar'i(cca 4 z'ar'i), a zacne klesat ke konci mes'ice a klesne na 'uroven 460 cm v bl'izk'e budoucnosti, bude hladina vody st'ale rostou tempem 10-15 cm za den. Podle D'aln'em v'ychode Centra pro hydrometeorologick'eho a monitorov'an'i zivotn'iho prostred'i, v rece Amur se ocek'av'a, ze dos'ahne maxim'aln'i hladiny vody v Komsomolsk-na-Amur, Chabarovsku, Nikolaevsk-na-Amur, v oblastech: Ulchsky, Nicholas, Nanai, Chabarovsk, Amur, Komsomol. Mozn'a zaplaven'i domu, budov, staveb, jednotliv'e 'useky silnic, vys'ilac'ich, louky, pole, zeme, puda se nach'az'i v bl'izkosti rek a pod'el brehu more. Rusk'e ministerstvo obrany vyr'ab'i hodiny dane mobiln'i jednotky v obc'ich, kde je n'arust povodnov'ych vod. Veden'a povedom'i verejnosti. Neklidn'y povodnov'a situace, kter'a vznikla v oblasti Chabarovsku, a to nejen del'a zivot obt'izn'y pro lidi zij'ic'i v n'izko polozen'ych oblastech provincie, ale tak'e zv'irata. Casto se st'av'a, z'achran'ari vedomi skutecnosti, ze lid'e opoustej'i sv'e domovy a stehuj'i do docasn'eho ubytov'an'i pro verejnost nebo k pr'ibuzn'ym, zapomenout nebo nejsou schopni prin'est sv'e dom'ac'i mazl'icky. Napr'iklad v oblasti Red River psy a kocky z'it na ulici, naj'it m'isto nad vodou. Vzhledem k povodni, mnoz'i majitel'e proste nemuze se k nim dostat a nakrmit zv'irata. Rusk'a nouzov'e situace Ministerstvo nezustal lhostejn'y osud techto zv'irat. Prin'asej'i jim j'idlo, pitnou vodu, a kdyby to bylo v obt'izn'e situaci,, zatoulan'y pot'e prevezena do 'utulc'ich. Tatiana Yassin - zamestnanec st'atn'iho poz'arn'iho dozoru - d'ite miluje zv'irata. Kdyz se na 'uzem'i Chabarovsku z'aplavy zacaly, a lid'e zacali b'yt evakuov'ano ze sv'ych domovu, prvn'i vec, co si myslela o osudu nestastn'e dom'ac'i zv'irata. Dnes, ona a mnoho z jej'ich kolegu v pr'aci leg'alne v oblasti Red River. Jejich hlavn'im 'ukolem - po cel'y den sledovat stav prehrad, na pomoc lidem, kter'i odm'itli opustit sv'e domovy a dodat jim j'idlo a pitnou vodu. "A samozrejme nezapom'in'ame ani na zv'irata. Koup'im j'idlo, obcas var'im kasi, a j'a podvorovye kol. Domu, kde byly psi a kocky jiz v'ite, bez v'yjimky - r'ik'a Tatiana. - Jsou zv'irata, jejichz majitel'e se odstehovali z domu, ale z nejak'eho duvodu nemohli vz'it sv'e dom'ac'i mazl'icky. Takov'a zv'irata, pr'ilis, je treba pomoc, i kdyz nejsou bezdomovci, nebot d'iky lidem od vody nelze vzdy se k nim dostat dom'ac'i zv'irata. A v techto dnech ctyrnoh'ymi kamar'ady je zvl'aste chyb'i n'aklonnost. " Dum ziv'ych Tat'any dve kocky. Kote ji dostal z ulice - nemohl proj'it bezdomovce zv'ire. Docasn'e 'utociste nasla des'itky dals'ich zivocichu - O nekolik dn'i pozdeji se d'ivka nutne stav'i svou v dobr'ych rukou, a pak sleduje osud sv'ych sverencu. Dnes Tatiana nevylucuje moznost, ze pokud nekter'y ze zv'irat postizen'ych povodnemi, bude potrebovat zvl'astn'i pomoc, ona mu 'ukryt. Povodnov'a situace v regionu Chabarovsku st'ale obt'izn'e Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich Hladina vody v rece Amur vzroste na rekordn'ich

Tiskov'y servis rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace v oblasti Chabarovsku

Опубликовано:   29-08-2013, 12:05      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Arsenyevskiye veter'ani drzel lekci odvahy pro skol'aky
8-07-2013, 21:00, Cesky
Podle tiskov'e sluzby spr'avy Arsenevsky mestsk'e ctvrti, nyn'i zije ve meste, dva hr'aci bitvu v roce 1943 kter'a se stala mezn'ikem ve druh'e svetov'e v'alce. Tento Vasilij Sypko a Nicholas...
Akce «Цени vlastn'i zivot» se bude konat z'itra v knihovn'ach Vladivostoku
25-06-2013, 19:15, Cesky
V obecn'ich knihovn'ach Vladivostoku se kon'a akce «Цени vlastn'i zivot!», star'y k Mezin'arodn'i den boje proti zneuz'iv'an'i drog a jejich neleg'aln'ich. Akce se kon'a v r'amci programu s'ite...
Nakhodkinskaya thehkvondistov stala mistry Evropy
18-07-2013, 14:33, Cesky
Prestizn'i soutez se konala v Barcelone, Spanelsko. Nakhodkinskaya thehkvondistov mluvil na mistrovstv'i Evropy u dospel'ych a det'i z Evropsk'eho poh'aru v n'arodn'im t'ymu. Rusko v Spanelsku byla...
V Primorye byl korejsk'y obcan zabit pri explozi pod vodou
8-08-2013, 21:01, Cesky
Vysetrovac'i agentury D'aln'eho v'ychodu odboru dopravy vysetrov'an'i vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e federace, procesn'i kontrola do smrti pot'apec-sv'arec korejsk'e spolecnosti na opravu lod'i v...
Horoskop na 30.cervence
30-07-2013, 10:31, Cesky
Owen. Budte trpeliv'i, ovlivnuje, aby bylo mozn'e vyhnout se konfliktu. Nez'adouc'i daleko jezdit, jezdit. Zbytek dne je pr'izniv'a. Financn'i situace zleps'i. Rodinn'e vztahy se zlepsuj'i. TAURUS....
V Благовещенской celnici se konal Poradn'i sbor
28-06-2013, 19:00, Cesky
Otevrel radu jej'i predseda - n'aceln'ik celn'i Michael Sorokin. Clenov'e Poradn'iho v'yboru diskutovali zpr'avy: «V'ysledky implementace v oblasti Благовещенской celn'i technologie e-poskytov'an'i...
Zivot s predponou
26-08-2013, 20:02, Cesky
"Velosipedizatsiya Vladivostok" - soci'aln'i hnut'i zameren'e na podporu cyklistiky. Jeho poradatel, Eugene Mamaev, hovoril o veloparkovki, velovyhodnyh, velopiknikah a dokonce i orientacn'i beh....
Oper vzal u подозреваемой «воздушку» a pen'ize
15-06-2013, 14:01, Cesky
Подозреваемую v наркосбыте оперуполномоченный policie Vladivostoku doslova обобрал: jeho korist'i stal vzduchov'e pusky a 47 tis'ic rublu. Следственными org'any Vysetrovac'iho v'yboru Rusk'e Federace...
Ve Vladivostoku, dnes vecer slibuje d'est
7-09-2013, 14:51, Cesky
Region um'ist'i mal'y, jiho-z'apadne od m'irn'eho deste. V'itr m'irn'y jihoz'apadn'i. Teplota 16 ° C. 25 Ve Vladivostoku, polojasno, preh'anky ve vecern'ich hodin'ach. V'itr jizn'i, jihov'ychodn'i...
19-07-2013, 22:00, Cesky
Vsechny kancel'are Far East Bank OJSC "Sberbank Ruska" slouz'ic'i jednotlivci budou konzultov'any vsechny aspekty internetov'eho bankovnictv'i, bankovn'i 'uredn'ici mluv'i o bezpecnostn'ich...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!