Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Pas'aci z Primorye bude pred soudem

Pas'aci z Primorye bude pred soudem To lze cinit odpovedn'ymi 7 clenu organizovan'e zlocineck'e skupiny. Policie identifikovala vudce a aktivn'i clenov'e zlocineck'e skupiny. V prubehu komplexn'i provozne-vyhled'avac'i cinnosti zadrzen vsechny 'ucastn'iky. Sch'ema zapojen'i firmy byl jednoduch'y. Poradatel dala reklamy v novin'ach a zpravodajsk'ych port'alu pro n'abor zen do vysoce placenou pr'aci. Reagoval na ozn'amen'i prisla na pohovor, v nemz vysvetlil, pracovn'ich podm'inek a mezd. Souhlas s navrzen'ymi podm'inkami poskytuje ubytov'an'i a zaplatit. Pro pohodl'i n'avstevn'iku mel pouz'ivat na ofici'aln'ich str'ank'ach spolecnosti, kde si muzete vybrat Vasi obl'ibenou d'ivku. Majiteli instituce produkoval tisten'e produkty: plak'aty, kalend'are a let'aky. Predbezn'e setren'i bylo zjisteno, ze obvinen'y prinesl k trestn'e cinnosti dals'ich 6 lid'i - obyvatel'e Vladivostok. Tem jsou prirazeny administrativn'i pr'aci: oni zasahovat na denn'i sluzbe, prijat'e hovory, prov'ad'i zprostredkov'an'i, sledov'an'i bezpecnosti d'ivek a z'akazn'iky. Vysetrovatel'e prok'az'ano skutecnost'i 'voln'y cas' obema organizacemi zar'izen'i ve Vladivostoku a zapojen'i se do prostituce. V trestn'i veci drzel des'itky v'yslechu, konfrontace, identifikac'i stejne jako portr'ety phonoscopic rukopis a forenzn'i vysetren'i. Holky, to dopad'a sexu'aln'ich sluzeb za 'uplatu, predmetem spr'avn'iho odpovednosti. Trestn'i r'izen'i je u konce. Dusledkem shrom'azdeny dostatecn'e dukazn'i podklad pro trestn'i veci k soudu. Obvinen'y muze b'yt potrest'an odnet'im svobody na dobu 5 let.Опубликовано:   8-08-2013, 15:50      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Dve nehody s v'azn'ymi n'asledky doslo v n'amorn'i oblasti v prubehu uplynul'eho dne
16-07-2013, 12:48, Cesky
Na 'uzem'i "Artyom" ridicem d'alkov'eho mestsk'e c'asti vozu "Toyota Probox» asi 21:00 odstehoval se z mesta na rampe Artem "Azure". Muz jel do protismeru smer a srazil se s motorov'ym vozidlem...
Vladivostok pokracuje linku pro bydlen'i
8-08-2013, 21:02, Cesky
Behem prvn'iho t'ydne "hork'e linky" pro verejn'e sluzby odborn'iku obdrzel v'ice nez 30 hovoru z obyvatel provincie. Jak bylo uvedeno v oddelen'i verejn'ych sluzeb a palivov'ych zdroju Primorsk'eho...
V Hled'an'i policist'e priznali blag na prodejne
21-06-2013, 20:00, Cesky
Заявительница - prod'avaj'ic'i obchode rekla, ze dve minuty zpet do prodejny vstoupil muz v masce cern'e barvy s otvory pro oci a pod hrozbou zbrane ukradl z pokladny denn'i trzby. Na m'isto nehody...
Vladivostok obyvatel'e hlasovat pro
30-07-2013, 16:02, Cesky
Konec prvn'iho mestsk'eho projektu "zkoum'an'i lidov'e", kter'a se konala ve Vladivostoku od cervna 10 do 29. cervence. Behem t'eto doby se pod'ilela na pruzkumu 148433 obcana. Tak, t'emer jeden ze...
Tis'ic jer'abu pap'iru bude pripom'inat obeti Hirosimy
6-08-2013, 18:19, Cesky
Prezentovan'e instalace je casove obetem atomov'e bombardov'an'i Hirosimy. Zalozeno instalace byla koncipov'ana ve dvou lidech - Olga Motolko a Step'an Serebryakov. Spolecne studovali na katedre...
Vladivostok: narkoman mel cas na
5-09-2013, 22:01, Cesky
Zaj'imav'e a poucn'e pr'ibeh o Vigilante rekl RIA "VladNews» Tiskov'a sluzba ministerstva vnitra pro Vladivostoku. Vcera na d'alkov'em obsluha ministerstva vnitra Ruska do Vladivostoku bylo hl'aseno...
Druh'y etnicko-festival
13-07-2013, 00:01, Cesky
Druh'y mezin'arodn'i festival etnick'e hudby a tance "East of Summer" se bude konat 20. cervence ve Vladivostoku. Tentokr'at, na rozd'il od lonsk'eho roku, bude festival konat v centru Vladivostoku,...
V rusk'em, zatkla podezrel'eho ze s'erie 'utoku na obchodn'i objekty
15-07-2013, 10:15, Cesky
Zena rekla, ze sel do d'ilny a nezn'am'eho, ohrozuj'ic'i objekt, jako zbran, ukradl na cel'y den trzby. Detektivov'e krimin'aln'i policie a vysetrov'an'i Odbor vnitrn'ich vec'i Ruska v Nakhodka...
Ministr kultury RUSK'E federace se chyst'a prij'it na otevren'i Pr'imorsk'eho opery a baletu
24-06-2013, 14:47, Cesky
T'ematem diskuze se stala ochota kolektivu divadla na slavnostn'im otevren'i pl'anovan'em na z'ar'i 2013. Umeleck'y reditel rekl ministr o pr'aci, kter'a byla provedena od r'ijna 2012. Pripomenme si,...
22-07-2013, 16:00, Cesky
To vse pekne podzatyanuvshuyusya pr'ibeh mohl b'yt povazov'an za PR a demont'az velk'ych korporac'i, ne-li "ale" na stupnici Themis - historick'e sovetsk'e cukrov'i znacky, zn'am'e z detstv'i. Nyn'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!