Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Policie kon'a ud'alost pro identifikaci migrantu neleg'alne na 'uzem'i Vladivostoku

Policie kon'a ud'alost pro identifikaci migrantu neleg'alne na 'uzem'i Vladivostoku .jpg] Vetsina pachatelu - obcan'e Uzbekist'anu, C'iny, Arm'enie a Vietnamu. Vsichni byli prevezeni do policejn'i stanici pro Ocean otisku prstu, fotografov'an'i a kontrola zapojen'i do trestn'e cinnosti. Overen'i souladu s pravidly pobytu v rusk'ych obcanu ciz'ich zem'i, obchodn'ich pravidel a norem stravov'an'i zamestnancu pripravuje a prov'ad'i Centra spr'avn'iho vym'ah'an'i pr'ava MOI Ruska na Vladivostoku ve spojen'i se speci'aln'im policie. Policie prijela zkontrolovat na pl'az'ich z'alivu Azure. Bojovn'ici zvl'astn'iho jednotky byly rozdeleny do tr'i skupin, a z'aroven zacal kontrolovat na vsech pl'az'ich. Policie sla do kazd'eho obchodu provozovny, kontroluje doklady o zahranicn'ich pavilonu st'atn'i pr'islusn'iky pracovn'iku. V dusledku nekolika hodin testovan'ych v'ice nez sto lid'i. Ti, kter'i nemohli vyr'abet sv'e doklady totoznosti policie, stejne jako ti, kter'i nemaj'i imigracn'i kartu a patent na obchod, byli zadrzeni. Ve vsech, n'ajezdu ud'alosti identifikov'any 21 z'akona o pristehovalectv'i n'asiln'ika. Vetsina pachatelu - obcan'e Uzbekist'anu, C'iny, Arm'enie a Vietnamu. Vsechny z nich jsou prijata na policejn'i stanici pro Ocean otisku prstu, fotografov'an'i a kontrolu zapojen'i do trestn'e cinnosti. Kter'i neleg'alne pob'yvaj'i na 'uzem'i Rusk'e federace predlozena imigracn'im 'uradum k dals'imu setren'i. Behem n'ajezdu, inspektori Centra pro proveden'i spr'avn'iho pr'ava MOI Ruska k Vladivostoku nalezeno 7 obchodu, kde cizinci prov'aden'ych nedovolen'eho obchodu alkoholick'ych n'apoju. Pachatel'e prin'as'i administrativn'i odpovednost. Obchodov'an'i s zabaveno 238 litru alkoholu.Опубликовано:   5-08-2013, 20:04      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Lakom'y plat'i dvakr'at
14-06-2013, 19:02, Cesky
Rusk'a spolecnost-v'yvozce pri v'yvozu lesa na C'inskou Lidovou Republiku porusen'i pr'avn'ich predpisu, nen'i задекларировала v'ice nez 18 tun пиловочника dub a jasan. Inspektory Лесозаводского...
Ve Vladivostoku благоустраивают придомовые 'uzem'i
6-06-2013, 15:30, Cesky
Kazd'y rok ve Vladivostoku se st'av'a st'ale v'ice udrzovan'e usedlosti. Pr'ace prob'ihaj'i predevs'im na tech ulic'ich, kde opravy neexistovala cel'a desetilet'i. V letosn'im roce se v hlavn'im...
Strelba z filmu
16-07-2013, 12:45, Cesky
Nat'acen'i proces bude odv'ijet v ulic'ich mesta, mosty, n'aspy a nejmalebnejs'ich m'ist na predmest'i. "Belovodie. Tajemstv'i ztracen'e zeme "- pokracov'an'i s'eriov'e filmu" Zat'imco kapradiny...
Bydlen'i self-flagellation
18-06-2013, 12:00, Cesky
Zhorsuje situaci skutecnost, ze n'ajemn'ici by meli sami hlasovat pro jeho zv'ysen'i. J'adro probl'emu je v tom, ze tento tarif nezmenil od roku 2005 - v dobe, kdy rozsah ubytovac'ich sluzeb predali...
Nov'e «penzijn'i kalkulacka» predstavil Penzijn'i fond Rusku
26-06-2013, 14:17, Cesky
25. cervna 2013 se konala селекторная tiskov'e konference Ministra pr'ace a soci'aln'i ochrany Rusk'e Federace Maxim Anatolievich Топилина, Статс-tajemn'ik - n'amestek Ministra pr'ace a soci'aln'i...
V Nakhodka muzete 6000000 dluhu mus'i b'yt odebr'any pouze po zatcen'i kotvist a pozemku
3-09-2013, 11:45, Cesky
Soudn'i vykonavatel'e Nakhodka hledal miliony mzdov'ych nedoplatku na ryb'arsk'e spolecnosti. Dluzn'ik zcela zamerena na pracovn'iky po zabaven'i majetku organizace. V oddelen'i exekutoru byla...
Ve Vladivostoku, 20-rok-star'y objevil v Theft Auto soudu
16-07-2013, 12:46, Cesky
Prok'azan'e provizi 8 epizod trestn'e cinnosti. Trestn'i vec byla postoupena k prezkoum'an'i soudu sovetsk'eho prostoru. Predbezn'e setren'i zjistil, ze od r'ijna 2012 v noci v obci pr'ace a...
Velvyslanectv'i se muze pohybovat do budovy
18-09-2013, 21:40, Cesky
Zaj'imav'e informace poch'az'i z mesta Chabarovsk sluhmeykerov - rekneme, na zac'atku roku 2014 bydliste zmocnence z'astupce rusk'eho prezidenta v Far Eastern feder'aln'iho okresu se bude pohybovat...
Dopravn'i policie kontrolu na skutecnostech nehod opil'ymi ridici mopedu
23-08-2013, 18:49, Cesky
Ve dvou pr'ipadech mopedist'e byli ve stavu opilosti. V hranicn'i oblasti na d'alnici Grodekovo - Boguslavka - Nesterovka 39-rok-star'y muz, ridic mopedu YAMAHA Jock opil'y, ztratil kontrolu a delal...
V sobotu bude oblacno Vladivostoku
10-08-2013, 17:31, Cesky
V m'istech provincie slunecn'ych v nekter'ych c'astech bourky. V'itr m'irn'y jihoz'apadn'i. Teplota vzduchu 23 33 ° C. Ve Vladivostoku, polojasno, bez sr'azek V'itr jizn'i, jihov'ychodn'i m'irn'e....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!