Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Fotografov'e a umelci z ruzn'ych zem'i budou prezentovat v'ytvarn'e umen'i v 8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i

Fotografov'e a umelci z ruzn'ych zem'i budou prezentovat v'ytvarn'e umen'i v 8. Vladivostok bien'ale v'ytvarn'eho umen'i V'ytvarn'e umen'i - malba, kresba, fotografie - jedna z nejvets'ich oblast'i Vladivostok 8. bien'ale v'ytvarn'eho umen'i, kter'y se bude konat od 21. do 1. z'ar'i. Jak RIA «VladNews» Tiskov'a sluzba mestsk'e spr'avy, jeden z vrcholu cinnosti bien'ale bude v'ystava del svetove proslul'eho m'odn'iho fotografa a vudc'i osobnosti generace umelcu "post 80." Man Chan(C'ina), "krehk'e pevnosti." Od roku 2003 do roku 2007 Chen Man vytvoril kryt pro casopis "Vision", a nyn'i je pravideln'ym fotograf casopisu "Vogue", "Nylon", "Esquire" a "bazar Harper». Nav'ic Chen Man pracoval na reklamn'ich kampan'ich znacek jako Celine, Versace, Adidas, Chanel, MAC, Gucci, Mercedes, atd. uzn'avan'ym odborn'ikem v oblasti v'ytvarn'eho umen'i, bude umen'i konzultant Lisa Botos prezentovat projekt "V 1000 kr'asnejs'i ", kter'y se skl'ad'a z fotografi'i a videa umeleck'ych del fotografu z C'iny, Koreje a Japonska. Bude hostit v'ystavu prac'i «I. Antisimvol. II. Rychlejs'i "fotograf a rezis'er Guillaume Guerin(Francie /Nemecko). M'it ztratil v'iru v objektivitu postav, fotograf pracuje s abstrakc'i, kterou naz'yv'a "antisimvol." Jak jiz bylo uvedeno Guillaume Guerin, abstraktn'i pr'ace - ochrana proti automatizovan'ym porozumen'i tomu, co videl. Maritimes umelci a fotografov'e vystavovat sv'e pr'ace, kter'e odr'azej'i jejich zkusenosti z cestov'an'i po Asii. V'ystava fotografi'i "Asie: objektivne", kde jejich pr'ace predstav'i Sergej Forostovskaia(Krasnojarsk), Victor Khmelik, Olga Zotov(Vladivostok)a jin'ych autoru poskytuje hostum moznost videt bien'ale pr'irodu, historick'e pam'atky a tradicn'i obrady Tibetu. D'ila umelcu Marie Kholmogorova, Lydia Kozmina, Marina a PIKHTOVNIKOVA Eugene, Eugene Osipov, Alexander Arsenenko prezentov'any na umeleck'e v'ystave "Out of Asia". Nov'y neobvykl'y kontakt ve smeru "v'ytvarn'eho umen'i" bude v'ystava v'ysivek "Great East Japan Earthquake -. Odrazem trag'edie v umen'i v'ysivky" Predstav'i 10 del umelce, vys'iv'a, cestn'ym profesorem na univerzite Hiroki Amano provedena na z'aklade novinov'ych cl'anku t'ykaj'ic'ich se hav'arie v Fukusime "1" ze zemetresen'i 11032011. Pr'ace odr'az'i z'armutek obetem a jejich bl'izk'ym, se staly z'akladem report'azn'i fotografie a osobn'ich dojmu autora. Pripomenme si, vstup na vsechny akce 8. bien'ale v'ytvarn'eho umen'i - zdarma.Опубликовано:   31-07-2013, 18:05      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Mlad'a rodina byla zabita pri dopravn'i nehode v Primorye
12-08-2013, 20:21, Cesky
Policie urcit pr'iciny a okolnosti nehody, kter'y zabil mladou rodinu. K nehode doslo dne 9. srpna kolem 1700 hodin. Za volantem vozu Toyota Corolla byl 32-rok-star'a d'ivka, spolu s jej'im manzelem...
Rusk'a pravoslavn'a c'irkev nad'ale pom'ah'a znicit D'aln'y v'ychod
10-09-2013, 00:02, Cesky
Prostredky Moskevsk'eho patriarch'atu, na pomoc obetem povodn'i na D'aln'em v'ychode, poslal dals'ich 10 milionu rublu. Vsechny c'irkevn'i prostredky urceny pro obeti povodn'i na 'uzem'i...
Ve Vladivostoku, policie zachr'anila top'ic'i se dve zeny
19-08-2013, 21:02, Cesky
Minul'y v'ikend bylo pocas'i pr'izniv'e region'aln'i centrum rekreace u more. N'avstevn'ici a obyvatel'e Vladivostoku zam'iril na popul'arn'i pl'azi - Bay Shamora. Pres relativne klidn'eho pocas'i,...
Deti na ulici Nanebevzet'i Panny Marie se tes'i na vystoupen'i u soudu modern'i hriste
19-07-2013, 22:04, Cesky
M'isto instalace je v pln'em proudu. Behem procesu sestaven'i, dodrzen'i formy detsk'e hr'at deti ze sousedstv'i. Navzdory tomu, ze tato oblast jeste nen'i nainstalov'an cel'y hern'i zar'izen'i,...
Ryb'arstv'i pr'istavu Vladivostok - 75 let
13-07-2013, 16:16, Cesky
Dnes, 12. cervence ve Vladivostoku konalo slavnostn'i setk'an'i venovan'e v'yroc'i ryb'arsk'eho pr'istavu. V cele krajsk'eho mesta Igor Pushkarev blahopr'al veter'ani a clenov'e ryb'arsk'eho...
Ve Vladivostoku addict je souzen za kr'adeze a zn'asilnen'i nezletil'e
11-06-2013, 15:01, Cesky
V soucasn'e dobe Первомайском soudu mesta Vladivostoku poslouch'a v trestn'im r'izen'i o 30 let dr'ive судимого spotrebitele drog, kter'y je obvinen z soucasn'em sp'ach'an'i hned dvou z'avazn'ych...
Dobrovoln'ici Pr'imorsk'eho hrany zisku v Kazan pro 'ucast v XXVII Svetov'e letn'i Univerzi'ade
30-06-2013, 14:15, Cesky
Prvn'ich 50 dobrovoln'iku Pr'imorsk'eho hrany zisku v Kazan. Z'astupci Reditelstv'i XXVII Svetov'e letn'i Универсиады 2013 ve Meste potkali zivou, odlisn'e jednotnou formu, delegace z Pr'imorsk'eho...
16-07-2013, 12:45, Cesky
Vladivostok pokracuje malov'an'i opern'e zdi. Dals'i barevn'e pr'ace se brzy objev'i na zdi nedaleko Vladivostoku cirkusu. Jeho autori - Zahar Vorobyov a Vasilij Galaktionov, zakladatel'e a clenov'e...
Od Ch'aveze do tortilly
16-08-2013, 20:06, Cesky
Ve ctvrtek 15. srpna v noci tam byla bourka a r'ano a pak to bylo mrholen'i d'est. A zd'alo se, ze dobre, co muze b'yt v tomto pocas'i a sed'e nebe jasn'e stavnat'e dovolenou?Ale poledne - je-li...
Rusko se z'ucastnila v GTI v'ystave obchod a investice v Jizn'i Koreji
13-06-2013, 14:32, Cesky
C 9-12. cervna v provincii Канвон-do v Jizn'i Koreji se konalo velk'e mezin'arodn'i akci - выствка obchodu a investic GTI. Zememi clensk'ych st'atu v'ystavy GTI krome korejsk'e Republiky, se staly:...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!