Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Vozy s 'zlomen'y' pokoju a soud zastavil zvyky

Vozy s 'zlomen'y' pokoju a soud zastavil zvyky Jak v'ite, je v Rusk'e federaci nesm'i b'yt moc "podv'adet" automobilov'ymi m'ist a agreg'atu. Zmena jejich pocet se nedoporucuje, protoze by to mohlo predstavovat trestn'y cin. Je nemozn'e preh'anet "tr'idy" zelen'e auto - to je tak'e nez'akonn'e. A uplatnovat tyto akce na 'ukor st'atn'ich 4000000 rublu a proto se nedoporucuje. Jedn'an'i byla velmi neobvykl'y pr'ipad ve Vladivostoku. Spolecnost s rucen'im omezen'ym se pokusil napadnout rozhodnut'i predchoz'ich soudn'ich st'ih'an'i podle c'asti 2 spr'avn'iho r'adu st.16.2 Rusko(nepravdiv'e prohl'asen'i). Spr'avn'i delikt dovozce byl kvuli ml'acen'i VIN c'isla(c'isla r'amu vozidla)ze tr'i traktoru, pro zm'irnovat je v'yroby automobilu, coz by umoznilo organizaci sn'iz'i dov'azen'e cla. Traktory, pro kter'e byly sn'imky rozdeleny VIN byly dovezeny do Vladivostoku proti provinivs'imu spolecnosti lod v'anek. Podle D'aln'eho v'ychodu, celn'i operace, Vladivostok celn'i kontrola provedena, jehoz v'ysledky byly prirazeny k celnick'e a bylo zjisteno, ze puvodn'i pocet sn'imku zastoupen'ych tri vozy byly zmeneny a informace v'yrobce st'itek na zkusebn'ich vozu byly nahrazeny jin'ymi 'udaji, nen'i ze strany v'yrobce. Takov'e zmeny byly ucineny pro import kvalifikovat jako nov'y dov'azen'a zar'izen'i, ekologick'e Stupen 4 nebo vyss'i. Soucasne klasifikacn'i k'od je uplatnovan'a sazba ve v'ysi sazbu dovozn'iho cla ve v'ysi 5% z celn'i hodnoty zboz'i. Ve skutecnosti, v Rusku byly dovezeny traktory byly v provozu, s vyd'an'im, kter'e bylo v'ice nez 7 let a pro kter'e v'yznamne vyss'i sazba dovozn'iho cla - 22 euro za 1 cu. Pod'ivejte se zdvihov'ym objemem motoru. To umoznilo podhodnocuj'i celn'ich plateb o v'ice nez 4 miliony rublu. Po prezkumu st'iznosti podan'e dovozcem, krajsk'y soud rozhodl ve prospech Vladivostok zvyku. Jeho vysetrov'an'i vedl Vladivostok Zvyky v 'uzk'em kontaktu s D'aln'eho v'ychodu celn'i operace. Doslo k aktivn'i pr'avn'i podporu. Nicm'ene, bezohledn'i, rozhodli se dovozci napadnout rozhodnut'i soudu Frunze mesto Vladivostok, ve kter'em byly zabaveny tri n'avesov'e tahace. Hranicn'i hodnota, soud vydal sv'e rozhodnut'i ve prospech Vladivostok zvyku. A nen'i divu - argumenty ve svuj prospech na r'amy traktoru raz'itkem "zeleza". A, logicky, tyto "voln'e interpretace" manipulacn'ich jednotek a zar'izen'i obecne, muze doj'it k opatrnejs'im z'ajem ze strany odvetv'i n'amorn'i dopravy prokuratury a D'aln'eho vysetrov'an'i ministerstva dopravy v c'asti Spojen'eho kr'alovstv'i rusk'eho umen'i. 327 trestn'iho z'akona(padel'an'i)a 159 trestn'iho z'akon'iku(podvod). Tak se dostal pryc snadn'e.

Eugene Zhitnikova

Опубликовано:   31-07-2013, 18:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V rusk'em, sn'izen'i spotreby standardy pro bydlen'i a komun'aln'i sluzby
17-07-2013, 00:30, Cesky
Podle oddelen'i Primorsky sazebn'iku Krai schv'alen'y norem spotreby u vetsiny obc'i regionu byly sn'izeny v prumeru o 03 m3 na osobu, coz n'asledne povede ke sn'izen'i tempa rustu o zaplacen'i...
7-07-2013, 18:45, Cesky
Сразу после театрализованного шествия горожан на сцену вышел популярный певец Сергей Лазарев. С днём рождения любимый город также уже поздравили творческие коллективы - «Вече», «Алиса», «Легенда»,...
Feder'aln'i ofici'aln'i ujistil rusk'em: za 2 mes'ice bude probl'em odstranit
16-08-2013, 20:07, Cesky
Den pred, behem pracovn'i n'avstevy rusk'em, reditel Feder'aln'iho fondu pro bydlen'i reformy Konstantina Tsitsin kontroluje v'ystavbu nov'e ctvrti "Polar" v Artem. Obytn'y prostor byl postaven pro...
Junior komora Vladivostoku aktualizov'any s nov'ymi vudci
18-09-2013, 18:16, Cesky
Aktualizace vzhledem k tomu, ze nekter'i clenov'e se zmenily jejich zivotn'i pl'any a nekdo zlomil vekov'e bari'ery. Proste musel prij'it sedm kandid'atu, ale na setk'an'i za pet kandid'atu a dva...
Na pam'atn'iku,
21-08-2013, 16:04, Cesky
Pr'ace na rekonstrukci n'amest'i Ryb'ar sl'ava zacala pred dvema mes'ici. Tato vyhl'idkov'a plosina na Kalinina b'yval v zalostn'em stavu: zmackan'y betonov'e desky, rezav'e ryb'arsk'a lod, 'uplne...
V'ice nez 15 det'i byly otr'aven'e v detsk'em t'abore Primorye
14-08-2013, 15:45, Cesky
14.srpna 14 hodin a 40 minut do centra pro krizov'e r'izen'i Hlavn'iho reditelstv'i Rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace na 'uzem'i Primorsky, to bylo hl'asil, ze t'abor pro deti...
N'akup cokol'ady skoncila разбойным 'utokem
14-06-2013, 14:16, Cesky
Vysetruje oddelen'i oddelen'i policie c. 6 УМВД Ruska ve meste Vladivostok st'atn'i z'astupce Sovetsk'eho jm'eno preneseno na trestn'i r'izen'i, nadsen'y podle cl'anku 2162 trestn'iho z'akon'iku...
Prokur'ator Artem br'anil pr'ava obyvatel policejn'i izol'ator
28-06-2013, 14:16, Cesky
Na jare 2013 prokur'ator mesta Artem, po proveden'i kontroly izol'ator docasn'e obsah (IVS) mestsk'e ОМВД, podal tvrd'i prohl'asen'i v горсуд na ochranu neurcit'y pocet strany. Pod ochranu...
Policist'e hledali podezrel'i z dvojn'asobn'e vrazde
7-08-2013, 15:19, Cesky
Muz rekl, ze v byte na ulici Pioneer, ze nasli tela dvou muzu s pr'iznaky n'asiln'e smrti(bodn'e r'any). Jedna z obet'i - 54-let'y obyvatel obce hranic - byl bratr zadatele. V soucasn'e dobe policie...
V rusk'em, bude bezohledn'i zamestnavatel'e prispet k resen'i zvl'astn'ich seznamu
13-08-2013, 20:00, Cesky
Jak jiz bylo uvedeno a. o. Vedouc'i inspekce Malinovsk'eho Alexander se kontrol na m'iste v techto subjektu maj'i b'yt podporov'any prokuratura Primorsk'eho kraje. Resen'i 'ucastn'iky setk'an'i o...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!