Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Miloval okraj upr'imne a srdecne

Miloval okraj upr'imne a srdecne Letos 20. r'ijna si pripom'in'ame 75. v'yroc'i vzniku 'uzem'i Chabarovsku. Toto v'yroc'i datum Ministerstva kultury na 'uzem'i Chabarovsku a D'aln'eho v'ychodu St'atn'i vedeck'a knihovna s podporou Far Eastern sporitelny drz'i soutez pod heslem: "Loved okraj - 75"!"Tato soutez je urcite dobr'y d'arek pro kazd'eho, kdo ver'i, Khabarovsk obl'iben'e plochu pudy, pro vsechny, kter'i se mimor'adn'e obr'azky a linky, kter'e se sm'i dot'ykat zameruj'i se na struny lidsk'e duse," - rekl Eugene Titov, predseda Far East Bank JSC "Sberbank Ruska "Kreativn'i Soutez konc'i 0292013. Vsichni ti, kter'i chtej'i uk'azat sv'e speci'aln'i schopnosti t'im, ze poskytuje sv'e poetick'a d'ila v kazd'em z'anru poezie, nebo slogan. V'itezov'e budou vybr'ani ve trech kategori'ich: 1. "Nejleps'i Poezie Chabarovsku Krai"(pro 'ucastn'iky stars'i 18 let)2. "Mlad'i nadan'i poezie"(u det'i a mlad'ych lid'i do 18 let). 3 "Slogan 'uzem'i Chabarovsku." Odborn'ici na prov'aden'i souteze budou pozv'ani na pobocku Chabarovsku Svazu spisovatelu Ruska. K 'ucasti v soutezi jsou prij'im'any poetick'a d'ila v kazd'em z'anru poezie, nebo slogan, psan'e v rustine, a oddan'y regionu Chabarovsku nebo mesto(obec), se nach'az'i na jeho 'uzem'i. Jejich tvurc'i pr'ace muze prin'est nebo zaslat postou na n'asleduj'ic'i adresu: 680000 Chabarovsku, ul Muraveva-Amur, 1 Far Eastern St'atn'i vedeck'a knihovna. Krome t'eto pr'ace lze zaslat e-mailem na: rnaumova@mail.ru. Nezapomente zahrnout sv'e kontaktn'i 'udaje(jm'eno, adresa, telefonn'i c'islo, datum narozen'i, m'isto v'ykonu pr'ace nebo studia), aby se v'as kontaktovat, pokud vyhrajete v soutezi. V'itezov'e souteze vsechny nominace diplomy a ceny.Опубликовано:   31-07-2013, 11:03      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
V rusk'em, bude s n'azvem vod'aci shrom'azdit z cel'eho Ruska
16-09-2013, 19:30, Cesky
Otevren'e mistrovstv'i Primorsk'eho kraje ve veslov'an'i, kanoistika a lodicky se "Dragon" se bude konat v pr'imorsk'e vesnici Lozovy 19-22 z'ar'i. Podle 'Ustavu telesn'e kultury a sportu...
Sberbank zacalo pouz'ivat novou sluzbu na vyd'av'an'i retailov'ych 'uveru - bodovac'ich Bureau generace III
1-08-2013, 21:49, Cesky
Sluzba je poskytov'ana Spolecn'ym Credit Bureau(EDB). Ve v'yvoji generace Bureau Scoring III byla pouzita nejleps'i svetov'e praxe v konstrukci obdobn'ych rozhodnut'ich, jez glob'aln'i oper'ator...
Velkolep'e ohnostroje rozz'ar'i oblohu nad Vladivostoku 75. v'yroc'i 'uzem'i Primorsky
22-07-2013, 22:01, Cesky
Jeden pruh bude i nad'ale k dispozici pro pes'i turistiku, a druh'y bude pro z'abavn'i pyrotechniku mont'azn'ich z'avodech. Jak uv'ad'i ministerstvo kultury na 'uzem'i Primorsky se 20.r'ijna...
V'azn'e rusko-korejsk'y ekonomick'e f'orum se bude konat v cervenci ve Vladivostoku
21-06-2013, 15:17, Cesky
3-4 cervence 2013 ve Vladivostoku se bude konat rusko-korejsk'y ekonomick'e f'orum, na kter'em budou pr'itomni stovky manazeru jihokorejsk'ych i rusk'ych firem, stejne jako z'astupci полпредства...
V rusk'em, obnovit cest postizen'ym katastrofou
27-07-2013, 17:00, Cesky
V rusk'em, pricemz vsechna nezbytn'a opatren'i k sanaci silnic postizen'ych katastrofou. Jak uv'ad'i ministerstvo silnic na 'uzem'i Primorsky na vsech poskozen'ych c'ast'i pracuj'i. Informace o...
Pr'imorsk'e okrajov'ych ветеранская organizace oslavila 23 let
15-06-2013, 18:46, Cesky
Aktivne se pod'ilej'i na praktick'e cinnosti policie: prevenci a odhalov'an'i trestn'ych cinu, наставничестве, pr'aci v аттестационных komis'i, 'ucast na lod'ich cti a dustojnick'ych setk'an'ich....
Turistika na moste
5-06-2013, 02:46, Cesky
Zde je jiz ctyri dny most pres z'atoku Zlat'y Roh je otevren i pro chodce, pravda, zat'im v testovac'im rezimu. Od prvn'iho dne turistick'e chodn'iky se tes'i oblibe, zejm'ena u obyvatel Чуркина,...
Sberbank zacala akce na refinancov'an'i 'uveru pro mal'e firmy
8-08-2013, 15:46, Cesky
V r'amci kampane, banka nab'iz'i pr'ilezitost pro v'ylucn'e b'azi refinancovat st'avaj'ic'i z'avazky prevoditeln'e, investicn'i 'uvery a financov'an'i projektu. Vykoupit nab'idku, se v'yse zustatku...
V Nakhodka dokoncit z'ahonu
8-07-2013, 21:00, Cesky
Podle tiskov'e sluzby spr'avy Nakhodka mestsk'e c'asti, spolecnost specializovan'a letos tr'enoval na poctu Luzkoviny rekordn'i sez'onn'ich kvetin. 300000 kopi'i sazenice v z'aloze ve sklen'ic'ich...
V r'ijnu c'asti trestn'iho vysetrov'an'i vrazdy muze
12-08-2013, 20:15, Cesky
Vzhledem k tomu dukazy, vysetrovac'i agentury vysetrovac'i v'ybor Rusk'e federace na 'uzem'i Primorsky st'ih'an pro trestn'y cin podle c'asti 1 cl'anku. 105 trestn'iho z'akona(vrazda). Pro podezren'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!