Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Horoskop na 30.cervence

Horoskop na 30.cervence Owen. Budte trpeliv'i, ovlivnuje, aby bylo mozn'e vyhnout se konfliktu. Nez'adouc'i daleko jezdit, jezdit. Zbytek dne je pr'izniv'a. Financn'i situace zleps'i. Rodinn'e vztahy se zlepsuj'i. TAURUS. Spr'avn'y okamzik, aby se ujasnil vztah s obchodn'imi partnery, diskutovat zpusoby spolupr'ace. Muzete tak'e nastavit schuzku s potenci'aln'im zamestnavatelem, ale to by melo b'yt v cel'e sv'e kr'ase. TWINS. Budou muset nejen delat 'ustupky a kompromisy, ale tak'e prevz'it odpovednost za chyby sv'eho partnera. Dulezit'e pomoci pr'atele, rodinu a spolupracovn'iky: d'iky jejich podpore probl'em vyresit. CANCER. Pl'anovan'e dokoncen'i v case, co bude predch'azet drobn'e nedorozumen'i. Budou neoceniteln'e podpora kolegu a veden'i. Pr'izniv'e financn'i obraz. Zlepsit n'aladu, bude mozn'e vyresit vnitrn'i konflikty. LEO. Budte trpeliv'i: je nyn'i jen stez'i dostat jasn'e odpovedi na nejdulezitejs'i ot'azky. Pravdepodobne povedou ke zlepsen'i financn'i situace, jak drah'e d'arky. Den pro oslavy, vec'irky a pr'atelsk'ych setk'an'i. VIRGO. Snazte se zustat v klidu - ze to v'am pomuze situaci zpet do profesion'aln'i sf'ery do norm'alu. Romantick'e a rodinn'e vztahy jsou ovlivneny pozitivn'i trendy. Z cestov'an'i a rekreaci muze b'yt hodne legrace. V'AHY. St'alost touhy a vernostn'i c'ile dnes bude vas'im dobr'ym pomocn'ikem. Velmi dobr'e vztahy s bl'izk'ymi. Muzete se z'ucastnit spolecensk'e akce a m'ista z'abavy. SCORPIO. Vyuzijte pr'izniv'e situace, projednat s veden'im profesn'ich vyhl'idek a ot'azka zvysov'an'i mezd. V osobn'ich vztaz'ich zcela nevhodn'e intrik, tajemstv'i a z'ahad, vase stealth bude jiste nespr'avne vylozil. STRELEC. Zkuste naladit v'ice realisticky, prijmout fakt, ze nikdo nen'i dokonal'y, a optimismus se vr'at'i k v'am. Pravdepodobne prij'imat pr'izen od v'as kr'asn'e osoby. Stoj'i za to pripomenout si na star'e pr'atele. Kozoroh. Mozn'e konflikty, ale je ve vasich sil'ach, aby rozd'il. Prehodnotit z'asady, kter'e lez'i v srdci vaseho vztahu s ostatn'imi. Tr'avit v'ice casu venku, vyhnout se vsechny druhy nesmyslu a nebudte nerv'ozn'i, pro nic za nic. AQUARIUS. Kolegov'e, ze budete resit mnoho probl'emu. Pokud se v'am to podar'i, budou odmeny za podstatn'y. Jste neboj'i jak'ekoli fyzick'e nebo emocion'aln'i pret'izen'i. Tam jsou pr'izniv'e podm'inky pro rozs'iren'i kruhu komunikace. FISH. Snizovat stres, relaxovat. Vynikaj'ic'i pr'ilezitost znovu z'iskat s'ilu - mal'y v'ylet. Vyhnete se kontaktu s lidmi, coz se v'am nel'ib'i: nepr'ijemn'e setk'an'i muze m'it negativn'i vliv na citov'y a fyzick'y stav. Nebudte pr'ilis tvrdohlav'y, pokud hodnota vztahy s bl'izk'ymi.

Alexander Rempel

Опубликовано:   30-07-2013, 10:31      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Nab'idky na prodej mestsk'ych prostor bude konat ve Vladivostoku 26. cervence
14-06-2013, 14:17, Cesky
Skvel'e nab'idky pro prodej mestsk'ych prostor prirazeny ve Vladivostoku na 26. cervence. Tentokr'at v seznamu - 15 objektu v ruzn'ych oblastech krajsk'ym centra. Velk'a c'ast prostor drazby poprv'e....
Pocas'i v Primorje: 12. cervna
12-06-2013, 14:46, Cesky
Dnes, 12. cervna, povetrnostn'i podm'inky v Primorje pole urcuje krevn'i tlak. V kraji m'isty mrznouc'i d'est, na pobrez'i je m'isty mlha. V'itr jizn'i умеренный.Температура vzduchu +15+32°C. Ve...
24 tun kontaminovan'ych kurec'ich steh'ynek v USA nebyly zahrnuty do Primorye
29-08-2013, 12:00, Cesky
Pri prijet'i na 'uzem'i Primorsk'y kraj velk'e z'asilky drubez'iho masa ze Spojen'ych st'atu zjistila, ze vsechny dov'azen'e kurec'i maso infikovan'e puvodce takov'eho nebezpecn'ych infekcn'ich...
Stoln'i tenis, hriste a zelen'e plochy - kompletn'i ter'enn'i 'upravy u domu na ulici Glinka, 24
1-08-2013, 16:33, Cesky
Petipodlazn'i bytov'y dum obsahuje dvoud'iln'y jedna, dva a tri apartm'any s jednou loznic'i. V bl'izkosti je nainstalov'an hriste. Dals'i d'arek pro obyvatele bude kurt a stoln'i tenis. Plne...
56 pobrezn'ich l'ekari dostanou do hodnosti milion'aru v tomto roce
5-09-2013, 22:00, Cesky
V ned'avn'em setk'an'i se z'astupci m'edi'i, vice-guvern'er rekl, ze dnes v n'amorn'i oblasti m'a program "Zemsk'y doktor", ve kter'em absolvent l'ekarsk'e fakulty, kter'y si pr'al pracovat v...
Mikhailovsky okresn'i policie zadrzela podezrel'eho z loupeze
8-08-2013, 21:00, Cesky
Stezovatel uvedl, ze pred p'ar minutami v bl'izkosti jednoho z pavilonu tr'i cizincu, hroz'i mu n'asil'im otevrene ukradl pen'ize a cigarety. Na sc'ene, policist'e dorazili neprodlene vysetrovac'i...
V Primorje odstartovala всероссийская operace «Pozor, deti!»
17-06-2013, 17:00, Cesky
Hlavn'im c'ilem akce "Pozor, deti!" je prevence dopravn'ich NEHOD s 'ucast'i nezletil'ych 'ucastn'iku silnicn'iho provozu. Operace bude prob'ihat ve dvou etap'ach. Prvn'i potrv'a do 16. cervna. Pocet...
Stylov'y zahradn'i sezen'i. Je to snadn'e!
1-08-2013, 11:03, Cesky
Nez'avisl'a verejn'a organizace "Brownie r'izen'i" tvorila poradn'i sbor, kter'y bude urcovat vrcholu pet v "Million pro V'as domov." Porota ve slozen'i: Jurij Petrovic Apalkov, s'ef nez'avisl'e...
V Chabarovsku jsou Krai bankovn'i ochrany pr'ace prov'aden'e nepretrzite
25-08-2013, 12:30, Cesky
Studenti pohranicn'i str'aze ochotne reagoval na z'adost spr'avy Chabarovsku na pomoc pri stavbe bezpecnostn'ich bari'er pod'el mestsk'eho n'abrez'i. Akce pro v'ystavbu docasn'ych hr'az'i jsou...
Policist'e nasli ukraden'e ciz'i auta ve Vladivostoku
31-07-2013, 18:04, Cesky
Prij'it na sc'ene, dopravn'i policie nasla znacku automobilu «Toyota Hiace" se stopami nehody. Uvnitr ciz'i vuz byl muz ve stavu opilosti. Ridic vozu nebyl v drzen'i dokumenty, kter'e prokazuj'i...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!