Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

"Brownie prvky r'izen'i": z'it l'epe - zaplat'i m'ene

"Brownie prvky r'izen'i": z'it l'epe - zaplat'i m'ene

Nez'avisl'a verejn'a organizace "Brownie kontrola" s podporou All-rusk'e Rady pro m'istn'i vl'ady se snaz'i, aby se stala masov'a organizace naseho mesta, kter'e by mohly, t'im, ze kombinuje vsechny obyvatele mesta, aby zivot ve sv'ych domovech v'ice pohodln'e a bezpecn'e. Aktivn'i obcan'e, kter'i ved'i, jak d'at do por'adku a m'istn'i oblasti, kter'i ved'i, jak sn'izit n'aklady na obecn'ich potreb, osoby s re'alnou zkusenost'i v organizaci samospr'avy sv'ych domovu - tvoren'e rady bytov'ych domu. Tipy bytov'e domy se 'ucastn'i programu na opravy bytov'ych domu, programy pro 'usporu energie a rozvoje zelen'ych ploch mesta Vladivostok. V polovine cervence se organizace "Brownie r'izen'i," rekl jeden mes'ic ode dne narozen'i. Behem tohoto obdob'i se aktivist'e "DK", popul'arne zn'am'y jako "domu", se snazil poskytnout veskerou moznou pomoc pro obyvatele mnoha domu. Vetsina konfliktu a nejtezs'ich situac'i, pro obyvatele s spr'avcovsk'ych spolecnost'i a utilit. Velmi mottem "kontroly Brownie", "platit m'ene - z'it l'epe." Chcete-li uv'est do praxe, by mel kazd'y dum inteligentne rozdelit "Brownie rozpocet", aby v dobr'e v'ire majitelu domu nebo spr'avcovsk'e spolecnosti. Zr'izen'i rad a volby dozorce - ". Kontrolou Brownie" Hlavn'im 'ukolem Volba ovl'ad'an'i domu nen'i jednoduch'a - muz, kter'y muze "rameno" na sv'ych bedrech vsechny probl'emy v'yskov'ych budov nen'i vzdy pr'ipad. Jedn'im z aktu'aln'ich probl'emu "DK" - aby mnozstv'i dobre obsluhovan'ych domu co nejvets'i. Mezi "'uzk'ych m'ist" ve stanoven'i bezn'e sluzby - interakce s obyvateli spolecnosti pro spr'avu budovy slouz'ic'i domu. Kazd'y dum, kter'y se nach'az'i ve spolecnosti pro spr'avu sluzeb m'a sv'e vlastn'i individu'aln'i osobn'i 'ucet sv'e nashrom'azden'e pen'ize na opravy domu. Tyto pen'ize jsou vynakl'ad'any pouze na opravy tohoto domu a v pr'ipade ukoncen'i smlouvy s zadn'i UK k n'avrhu z'akona, kter'y umoznuje sledovat v'ydaje fondu placen'e n'ajemn'iky domu pod "beznou 'udrzbu". Velmi casto se st'av'a, n'ajemn'ici si stezuj'i norem zpr'avu trestn'iho z'akona a c'astek, kter'e se zde objev'i. Mnoho ot'azek t'ykaj'ic'ich se instalace kolektivu(vseobecn'e stavebn'i)meric'iho zar'izen'i. Velk'y protestum verejnosti v minul'em roce zpusobila t'ema platby obschedomovye potreby(ODN). V pr'ipade, ze n'aklady na zdroje, zpravidla(vody), obschedomovye mus'i existovat, mus'i b'yt zaplacena. Ale Samotn'a velikost poplatku za SGL - nesm'i prekrocit standardn'i sadu ze strany krajsk'ych 'uradu. Velikost BDD - to je t'emer konstantn'i oblast nesouladu mezi domem a predseda komise odborn'iku pro firmy veden'i 'ucetnictv'i. Pr'ace na obsahu pridomovoy a sd'ilen'eho 'uzem'i a pomoci pri pr'iprave pudy patr'ic'i k domu - dals'i prek'azkou v rozvoji v'ypln'i, kter'a v nekter'ych c'astech naseho mesta. Objektivn'i obt'ize pri zlepsov'an'i detsk'ych hrist, demolice neleg'alne instalovan'ych - gar'aze a ter'enn'i hasic cestov'an'i. N'apoveda "Brownie" profesion'alu v techto vecech nen'i jen k nezaplacen'i. To pom'ah'a usetrit cas i n'amahu domu a nasmerovat je na resen'i aktu'aln'ich probl'emu v obsahu pridomovoy a celkovou plochou.

Eugene Zhitnikova, RIA «VladNews»

Опубликовано:   26-07-2013, 16:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
29-07-2013, 21:00, Cesky
Profesion'alov'e i amat'eri rybolovu se sejdou, aby den ml'adeze jezera s c'ilem urcit nejleps'i ryb'ar mesta. Organiz'atori akce byly provedeny pod'an'im Vladivostoku a rybaren'i, sportovn'i klub...
Shrnul «Jarn'i v'anek»
11-06-2013, 10:16, Cesky
Otevren'e mistrovstv'i v roce Vladivostoku na черлидингу «Jarn'i v'anek» se konal ve sportovn'im are'alu «Ml'ad'i». Mistrovstv'i por'adan'e federac'i черлидинга Pr'imorsk'eho kraje, prob'ih'a uz pet...
Leo zah'aj'i mozaikovou font'anu
13-08-2013, 20:04, Cesky
Sklenen'a mozaika zdob'i kasna nebylo vybr'ano n'ahodou: to od staroveku jako jedna z nejzaj'imavejs'ich forem umen'i, vcetne sperku pro vnejs'i fas'ady budov a zar'izen'i. Krome toho, ze je jeden z...
Igor Пушкарев z'ucastnil slavnostn'iho ulozen'i vence a kvetiny k Vecn'emu ohni ve Vladivostoku
22-06-2013, 15:00, Cesky
Dnes, 22. cervna, na Pr'istavn'iho n'abrez'i se konalo slavnostn'i ulozen'i vence a kvetiny k Vecn'emu ohni pam'atn'iku "Bojov'y sl'ava Tichomorsk'e flotily." Tak'e vence polozili k стеле «Mesto...
V Primorye jsou prubezne monitoruje situaci v letn'ich t'aboru
27-07-2013, 22:45, Cesky
V Primorye jsou prubezne monitoruje situaci v letn'ich t'aborech. Jak uv'ad'i ministerstvo skolstv'i a vedy na 'uzem'i Primorsky, v'ysledky prubezne prov'ad'i ministerstvo skolstv'i a vedy...
Muzeem a v'ystavn'im v'ystaviste N'alezy poprv'e z'ucastnil na Интермузее
18-06-2013, 21:01, Cesky
Интермузей - hlavn'i ud'alosti v zivote profesion'aln'i muzejn'i komunity v Rusku a zem'ich SNS, por'adan'e Ministerstvem kultury Rusk'e Federace. «ИНТЕРМУЗЕЙ-2013» se konal v Centr'aln'im dome...
Policejn'i Vladivostoku pozvali na n'avstevu chovanci detsk'eho domova
27-06-2013, 23:31, Cesky
V r'amci t'eto pr'ace policie pozval k sobe na n'avstevu chovanci detsk'eho domova. Dvacet sedm kluku ve veku od 13 do 18 let se spolu s lektory navst'ivili УМВД Ruska ve meste Haiphong. Setk'an'i...
J'izdenku na vlak z obrazovky telefonu
4-06-2013, 17:16, Cesky
Nyn'i e-vstupenky je mozn'e zakoupit on-Line. Na tomto pasem cestuj'ic'i budou moci осущетсвить prist'an'i na cel'e trase vlaky vlaky. Pro n'astup do vlaku, je treba jen d'at na samozvan'e vozu...
Proces vypor'ad'an'i Palo studenty na akademick'e pude na ostrove rusk'e nab'irat na s'ile
22-08-2013, 21:50, Cesky
Az 500 studentu D'alnev'ychodn'i feder'aln'i univerzity denne prich'azej'i o tom. Rusk'a a um'isteny do pokoju z nov'eho kampusu. Jak RIA «VladNews» Tiskov'e sluzby univerzity, vypor'ad'an'i syst'em,...
6-06-2013, 15:30, Cesky
V souvislosti s aktualizac'i software v sekci "CESTUJ'IC'I", 6. cervna 2013 od 03:30 do 06:30 (msk) bude docasne pozastaveny pr'ace sluzby n'akup vstupenek ofici'aln'i str'anky spolecnosti "Rusk'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!