Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Akce "Prectete si spolu", rodinn'e aktivity a skutecn'y pena strana predstav'i "Vladivostok pohostinn'e"

Akce "Prectete si spolu", rodinn'e aktivity a skutecn'y pena strana predstav'i "Vladivostok pohostinn'e" V hlavn'im rusk'em pokracuj'ic'ich cinnost'i rozs'ahl'e umeleck'e projektu jeho "Vladivostok pohostinn'i." Z'itra, 26. cervence na brehu sportovn'i Haven bude hostit "Prectete si spolecne". Pro obyvatele a hosty Vladivostoku bude rozv'ijet skutecnou c'it'arnu, pod sir'ym nebem. Odborn'ici MBUK "Vladivostok 'Ustredn'i knihovna syst'em" a nadace "kulturn'i a fyzick'y v'yvoj" zde predstav'i vsechny druhy knih, hran'ych a dokument'arn'ich, hran'ych. Vsechny z'ucastnen'e osoby, 15 - 18 hodin budou moci vz'it svou obl'ibenou knihu "k pron'ajmu" a prectete si to, kdyz sedel u more. Hlavn'im c'ilem kampane je naz'yv'an knihovn'ici zapojen'i obcanu do cten'i pap'irov'ych knih a n'avstevy knihovny. Pro hosty t'eto akce bude i v'ystava zaj'imav'ych knih a knihovn'ici prezkoum'a tyto knihy. V sobotu 27. cervence se v 13 hodin uskutecn'i na n'abrez'i sportovn'i z'abavn'eho programu "Family Vladivostoku." Zde jsou napl'anov'any fitness tr'enink, v'ykon hudebn'iku, budou kluci moci vyfotit s loutkami - kreslen'ych postavicek, 'ucastnit se soutez'i a z'iskat d'arky. V 15 hodin na zah'ajen'i akce "Osteopor'oza - ne!" Zameren'y na prevenci onemocnen'i. Program akc'i - odborn'e poradenstv'i v oblasti zdrav'i, workshopu na nordic walking, tematick'e kv'iz a mnoho dals'iho. V nedele 28. cervence "Vladivostok pohostinn'e" predstavit obcanum jinou neobvyklou akci - v 19 hodin zde bude prezentovat penovou party. Podle organiz'atoru, Penogener'atory Sportovn'i v'ypln n'abrez'i bl'izko p'odia a font'any proud'i Snehurka, nev'az'i penov'e hmoty. Bude znovu atmosf'eru peny nocn'i klub strany, bude kazd'y moci tancit ohniv'e hudby.Опубликовано:   25-07-2013, 18:30      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Igor Pushkarev ofici'alne uznan'e starosta Vladivostoku
11-09-2013, 17:01, Cesky
Ofici'aln'i prohl'asen'i gorizbirkoma zn'i: "V souladu s odstavcem 8 cl'anku 78 volebn'iho kodexu Primorsky Territory Igor Pushkarev, kter'y obdrzel nejvyss'i pocet volicu, kter'i se z'ucastnili...
Viktor Isajeva rezignoval na prezidentsk'y vyslanec k D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh
1-09-2013, 00:30, Cesky
Nyn'i bude prezidentsk'y vyslanec Far Eastern District Federal b'yt b'yval'y pobocn'ik Yury Trutnev. To bylo ozn'ameno na dnesn'im zased'an'i Vladim'ira Putina. Viktor Isajeva propusten, vcetne...
Alexander Moose:
6-08-2013, 18:15, Cesky
Dnes je budova Spr'avy Territory Primorsky uspor'adala tiskovou konferenci s viceguvern'erem Alexander losu, kter'e v minulosti cyklonu, kter'y kontroluje stav oblastech postizen'ych pr'irodn'i...
Kite Festival
20-09-2013, 20:29, Cesky
V tento den budou vsichni moci spustit draky a rekreacn'i host'e najdou fascinuj'ic'i mistrovskou tr'idu na to, aby tyto "letadla", bude nejmlads'i obcany naucit malovat. Program akc'i i - pracovn'i...
Horoskop na cerven 26
26-06-2013, 09:30, Cesky
BERANI budou stazeny pr'ace nad r'amec opatren'i. V okruhu sv'e starosti a kazdodenn'i rutinn'i z'alezitosti, a nov'e povinnosti. Je treba vz'it na organizaci projektu v souvislosti s v'ystavbou,...
Ve Vladivostoku, policie kontrolu na tom, sebevrazdy
18-09-2013, 16:53, Cesky
Ve sluzbe 'Uradu rusk'eho ministerstva vnitra ve Vladivostoku byl zaznamen'an rezidentn'i krajsk'e mesto. Muz rekl, ze videl v ulic'ich Dobrowolski zena skocila z 'utesu. Prisel na sc'enu...
Juveniln'i podvodn'ici z Mikhailovka prosel svou obet auto do srotu
29-08-2013, 18:47, Cesky
Z'abavn'e a informativn'i historie korespondent RIA «VladNews» tiskov'e sluzby region'aln'iho ministerstva vnitra. Na oddelen'i policie v svat'eho Michala se obr'atil 32-rok-star'y muz. Rekl, ze dal...
26. cervna mlha ve Vladivostoku se rozpt'yl'i do stredu dne
26-06-2013, 09:30, Cesky
V kraji m'isty mal'y kr'atkodob'y d'est, v jednotliv'ych oblastech bourky, r'ano m'isty mlhy. V'itr jizn'i умеренный.Температура vzduchu 1332°C. Ve Vladivostoku zatazeno s прояснениями ....
S Sberbank knihy - nejleps'i d'arek!
19-07-2013, 13:56, Cesky
A ne jen jeden, ale deset popul'arn'i knihy z knihovny "litru." • 15.cervence do 15. srpna, zaregistrovat v programu "Dekuji v'am z sporitelny" pres Sberbank online • vstoupit do speci'aln'iho okna...
V Derbent, Dagestan nezjisten'ym osob'am vyhodil rab'in
25-07-2013, 18:31, Cesky
Podle tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Dagest'anu, dnes v Derbent neidentifikovan'ych osob vystrelen'ych n'abozensk'y vudce m'istn'i synagogy - rab'in. Muz byl prevezen do nemocnice s streln'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!