Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

V kancel'ar'ich sporitelny v rusk'em zah'ajila letn'i prodej drah'ych kovu minc'i

V kancel'ar'ich sporitelny v rusk'em zah'ajila letn'i prodej drah'ych kovu minc'i V kancel'ar'ich sporitelny v Primorye zacal prod'avat mince z drah'ych kovu. Jen od cervence 22. do 4. srpna mohou pametn'ich a sberatelsk'ych minc'i zakoupit se slevou 5-70%. Dnes sporitelna nab'iz'i z'akazn'ikum v'ice nez 300 druhu minc'i na jak'ekoliv t'ema. Podle odborn'iku, drah'e mince nen'i jen jedinecn'y dar, ale tak'e 'ucinn'y zpusob, jak investovat, protoze kazd'y rok hodnota akvizice zv'ys'i pouze jako mince je z rostouc'iho z'ajmu sberatelu. - Mince z drah'ych kovu - je uzn'av'ana po cel'em svete jako cesta k dlouhodob'e investice - r'ik'a vedouc'i prodeje a servis Primorye pobocky OJSC "Sberbank Ruska" Anna Dobrynina. - Skutecnost, ze prutu mince jsou osvobozeny od dane z pridan'e hodnoty a prod'avaj'i se v sirok'em cenov'em rozpet'i - od tis'ic do nekolika set tis'ic, takze si kazd'y muze vybrat nejleps'i resen'i pro sebe. Krome toho muze b'yt mince a nejexkluzivnejs'i d'arek, kter'y prinese radost pr'ibuzn'ymi, pr'ateli, obchodn'imi partnery a samozrejme i sberatelu. Prodej konala ve vsech kancel'ar'ich banky na 'uzem'i rusk'em. V'yse slevy z'avis'i na mince nomin'aln'i hodnoty a stavu. V prodeji minc'i nejruznejs'ich predmetu: umen'i a kultura, historie a geografie, architektury a pr'irody, sport, vesm'ir, znamen'i zverokruhu a v'ychodn'i kalend'ar atd. Je treba poznamenat, ze jen v prvn'im pololet'i letosn'iho roku jiz zakoupili v rusk'em sporitelny v'ice nez 3000 minc'i v celkov'e hodnote v'ice nez 50 milionu rublu.Опубликовано:   22-07-2013, 22:00      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Sberbank pujcil populace na D'aln'em v'ychode na 28 miliard rublu
22-07-2013, 16:06, Cesky
Od zac'atku roku se banka vzhledem k poctu obyvatel regionu asi 100000 retailov'ych 'uveru v celkov'e v'ysi v'ice nez 28000000000 dolaru. Mezi banky 'uverov'ych produktu nejobl'ibenejs'i 'uvery,...
Krasnojarsk deti, kter'e otravuj'i vlak, byl propusten z nemocnice
1-08-2013, 16:32, Cesky
Jak uv'ad'i ministerstvo zdravotnictv'i Primorsk'eho kraje, stav vsech pacientu Krasnojarsk uspokojiv'e a dnes mel dovoleno opustit nemocnici. "Pot'e, co deti sly na oddelen'i infekcn'ich chorob je...
12-08-2013, 20:15, Cesky
Dals'im pr'ikladem, ze zlepsen'i spravedlnosti ve vztahu k zaplacen'i dluhu, je-li vz'it nejdrazs'i vec, ned'avno demonstroval podnikatel z regionu Kirov. Tento odhaluj'ic'i pr'ibeh vypr'aven'y RIA...
Vladim'ir Radman bude obhajovat
21-09-2013, 15:29, Cesky
Jm'eno Vladim'ira Radmaeva dobre zn'am'y v Primorye 'uzem'i. Pot'e, co prisel do sluzby v prokuratury v roce 1982 se v roce 1993 stal vedouc'im zverejnen'i kritick'ych zlocinu. S 'ucast'i Radmaeva v...
D'aln'y V'ychod Ruska urychluje межвузовское interakce RPSN
1-07-2013, 18:46, Cesky
«Vpravde osv'icen'y clovek nen'i nikdy bojuje» -- tuto moudrost древнекитайского filozofa Lao-Tzu citoval predseda Z'akonod'arn'eho Shrom'azden'i Pr'imorsk'eho hrany Viktor Горчаков, otevren'i 2-yu...
Pro boj s
13-08-2013, 15:03, Cesky
Tiskov'a sluzba n'amorn'i dopravn'i policie uvedl, ze v letosn'im roce na 'uzem'i jednotk'ach Pr'imorsk'y z'apisu dopravn'i policie zjisteno 94 vozidel v rozporu integrity karoserie, 185 fakty zmenou...
Roman Abramovic prisel do Vladivostoku na otevren'i zdravotn'iho centra na ostrove Rusk'y
1-07-2013, 14:02, Cesky
Na letisti ho priv'ital vedouc'i Vladivostoku Igor Пушкарев. Nekolik let pred t'im, ze guvern'er Cukotce, Roman Abramovic uz byl ve Vladivostoku a je mu ted zaj'imav'e sledovat, jak je...
Od 30. cervna men'i j'izdn'i r'ady pr'imestsk'e vlaky Надеждинская-Vladivostok
27-06-2013, 23:31, Cesky
Na d'aln'em v'ychode region'aln'i kancel'ar rozvoj osobn'i zpr'av a poskytov'an'i pr'istupu k infrastrukture informuje o tom, ze s 300613года a az do zrusen'i se men'i pl'an pr'imestsk'e vlaky c....
Vladivostok uc'i tanec pro флешмоба
26-06-2013, 19:00, Cesky
Tanec, kter'y videt cel'y svet, je koncipov'an a navrzen deseti z'astupci хореографических skol Vladivostoku. Pred nekolika dny organiz'atori poslal vsem 'ucastn'ikum video lekce, ve kter'em zn'am'y...
Pomsta 'unosu promenil vrazdy
2-09-2013, 13:47, Cesky
Na konci srpna 2013 v Nadezdy okrese policie obdrzel zpr'avu, ze dum byl pryc a uz se nikdy nevr'atil 35-let'y m'istn'i obyvatel rekl korespondent RIA jako "VladNews» asistenta SU TFR v Primorsk'eho...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!