Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Balyaeva vybudovat materskou skolu pro "kask'ady" - pro osvetlen'i a komfort

Balyaeva vybudovat materskou skolu pro "kask'ady" - pro osvetlen'i a komfort V soucasn'e dobe jsou jiz pripraveny prvn'i dve patra, a t'emer dokoncen tretiny, coz vsak nebr'an'i tomu, aby z'ablesky budoucnosti matersk'e skoly. "Skolka je navrzen jako jeviste a na jedn'e 'urovni, m'ame dve patra, dals'i -. Tret'i Vzhledem k vysok'e popt'avce, bylo rozhodnuto zv'ysit pocet t'ymu sest az sedm a je v soucasn'e dobe aktualizace projektu se prov'ad'i Toto nacasov'an'i se neposune a. Zhotovitel zarucuje, ze vse bude prob'ihat v case, "- rekl n'as korespondent inzen'yr Stavebn'i dozor MUP" mestsk'e pudy "Eugene Derevjanko. Ve skolce architekti za predpokladu, hodne sklenen'ych sten a oken, a to zejm'ena vzhledem k tomu, ze m'isto s'am nem'a dost svetla. Napr'iklad v kuchyni b'yt s prosklen'ymi stenami, jak v rekonstruovan'em "lv'icat", kter'y je na Nekrasov, 76a. Tak'e pridat pokoje svetlem a opticky zvetsit prostor, jsou pruhledn'e pr'icky uvedeny v jin'ych m'istnostech. S "lv'icat" novou materskou skolu v bezn'em skutecnosti, ze bude tak'e pouz'ivat modern'i vybaven'i, a to zejm'ena v oblasti sluzeb bloku. Krome toho se ve druh'em patre domu hudebn'i m'istnost, a tret'i - sportsektsiya. Sami skupinov'e m'istnosti, bude rozdelena takto: dve ve tret'im patre, z toho ctyri na druh'em, a jeden, nov'y, na zemi. Tak'e, krome medkabineta ve skolce predpokl'adan'e studijn'i logopedie. Je treba poznamenat, ze dr'ive ve skolce se tranzitn'i topen'i s'it, kter'a br'an'i stavbe. Design'eri se rozhodli presunout ji, a ned'avno byly dokonceny tyto pr'ace - trubky jsou polozeny, a nechal je o samote sp'at. Pripomenme si, v'ystavba a rekonstrukce matersk'ych skol v posledn'ich ctyrech letech v'yrazne sn'izily fronty. V soucasn'e dobe ve Vladivostoku, vsechny deti ve veku 4-7 roky a v'ice nez polovina det'i ve trech letech, zapsan'a v jednotn'e elektronick'e fronty, prejdete na obecn'ich skolek.

IA "Primore24"

Опубликовано:   18-07-2013, 14:33      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Vladivostok pozval Marina Vlady a Nikita Vysockij
31-07-2013, 11:00, Cesky
Vladivostok mohou navst'ivit b'yvalou manzelku Vladimir Vysockij herecka Marina Vlady francouzsk'y a jeho syn Nikita. O moznosti jejich pr'ijezdu dnes v r'adiu, "lemma" na pr'imce rekl s'ef...
Vedouc'i Vladivostoku navst'ivil detsk'e nemocnici c'islo 1 a setkal se sv'ym t'ymem
29-07-2013, 15:01, Cesky
Vedouc'i Vladivostok Igor Pushkarev navst'ivil klinick'eho Regional Childrens Hospital № 1 na Ostryakov 27. Starosta navst'ivil kancel'are a mluvil s pracovn'iky detsk'e nemocnice. Igor Pushkarev,...
Policist'e hledali podezrel'i z dvojn'asobn'e vrazde
7-08-2013, 15:19, Cesky
Muz rekl, ze v byte na ulici Pioneer, ze nasli tela dvou muzu s pr'iznaky n'asiln'e smrti(bodn'e r'any). Jedna z obet'i - 54-let'y obyvatel obce hranic - byl bratr zadatele. V soucasn'e dobe policie...
Kulin'arsk'y souboj vedouc'i Vladivostoku a velvyslanec Mexika Ruben Beltran se konala na n'abrez'i Sports
18-08-2013, 19:31, Cesky
Sladkokyselou om'ackou, ananas, kachna a cibule. Jednoduch'e ingredience v kombinaci se speci'aln'im koren'im dal Vladivostoktsy tento mexick'e j'idlo. Jeho pripraven'e starosta Igor Pushkarev....
26-07-2013, 16:00, Cesky
Nez'avisl'a verejn'a organizace "Brownie kontrola" s podporou All-rusk'e Rady pro m'istn'i vl'ady se snaz'i, aby se stala masov'a organizace naseho mesta, kter'e by mohly, t'im, ze kombinuje vsechny...
Policie kon'a ud'alost pro identifikaci migrantu neleg'alne na 'uzem'i Vladivostoku
5-08-2013, 20:04, Cesky
Vetsina pachatelu - obcan'e Uzbekist'anu, C'iny, Arm'enie a Vietnamu. Vsichni byli prevezeni do policejn'i stanici pro Ocean otisku prstu, fotografov'an'i a kontrola zapojen'i do trestn'e cinnosti....
Pohodovou dovolenou v Rixos s Sberbank
9-08-2013, 20:03, Cesky
Vsichni klienti na Far Eastern sporitelny, 'ucastn'ici Rewards "Dekuji v'am z sporitelny" pri rezervaci z'adn'y hotel on-line prostrednictv'im webu a zaplatit kreditn'i kartou, dostat do vaseho...
Ve Vladivostoku se ocek'av'a siln'y d'est z'itra
28-08-2013, 11:16, Cesky
Vsechny z techto z'akladn'ich sluzeb pokyn, aby byly pripraveny k odstranen'i 'ucinku vyvolan'ych temito nepr'izniv'ymi povetrnostn'imi podm'inkami. Hlavy podniky ruzn'ych typu nemovitost'i...
D'aln'y V'ychod Ruska urychluje межвузовское interakce RPSN
1-07-2013, 18:46, Cesky
«Vpravde osv'icen'y clovek nen'i nikdy bojuje» -- tuto moudrost древнекитайского filozofa Lao-Tzu citoval predseda Z'akonod'arn'eho Shrom'azden'i Pr'imorsk'eho hrany Viktor Горчаков, otevren'i 2-yu...
Volby starosty mesta Vladivostoku bude konat 8. z'ar'i
19-06-2013, 15:45, Cesky
S nab'idkou priradit datum na 8. z'ar'i vydal Michael Веселов, predseda v'yboru pro m'istn'i samospr'ava, vym'ah'an'i pr'ava a z'akonnosti. Poslanec vysvetlil, ze ud'avan'e datum jmenov'an v souladu...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!