Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Rusk'em obyvatel'e jsou zv'ani na proch'azku s l'ekarem na n'abrez'i carevic

Rusk'em obyvatel'e jsou zv'ani na proch'azku s l'ekarem na n'abrez'i carevic Je organizov'an zamestnanci "Vladivostok klinick'e a diagnostick'e centrum", spolu s kolegy z jin'ych zdravotnick'ych zar'izen'i s podporou ministerstva zdravotnictv'i kraje. Jako vedouc'i pracovn'ik zdravotn'i KGBUZ VKDTS Angela Kabieva, jako souc'ast oddelen'i c'ilov'eho programu "Vytvoren'i a propagaci zdrav'eho zivotn'iho stylu ve Vladivostok mestsk'e c'asti" drzel "kulat'y stul", a tradicn'i proch'azku na l'ekare na n'abrez'i korunn'iho prince, kter'y bude venov'an t'ematu. "Podle Svetov'e zdravotnick'e organizace, u neprenosn'ych nemoc'i o prevalenci osteopor'ozy je ctvrt'a po srdecne-c'evn'ich onemocnen'i, rakoviny a cukrovky. Ve svete osteopor'ozy(onemocnen'i pohybov'eho apar'atu osoby)trp'i jednou ze tr'i zen a jeden z osmi muzu. V Rusku je to dulezit'y spolecensk'y probl'em, kter'y je zpusoben neust'al'ym n'arustem incidence v posledn'im desetilet'i. Podle odhadu l'ekaru dnes v Rusk'e federaci osteopor'ozou trp'i 14 milionu lid'i, v'ice nez 20 milionu maj'i osteopenie. To znamen'a, ze 34 milionu lid'i v zemi, jsou potenci'aln'im rizikem osteoporotick'ych zlomenin. Mnoho pacientu v n'amorn'i oblasti, "- rekl Angela Kabieva. Jak r'ikaj'i odborn'ici, je tradicne povazov'an za nemoc nemoc stars'ich lid'i, ale je dulezit'e si uvedomit, ze kostn'i tk'an je tvorena v predchoz'ich letech - do 25 let. Prevence krehk'y onemocnen'i kost'i by se mel zac'it zab'yvat v ml'ad'i. "Osteopor'oza je snadnejs'i predch'azet, nezli l'ecit a verejn'e povedom'i o rizikov'ych faktorech - v'yznamn'y krok k prekon'an'i" krehk'e epidemii "- verit v" Centrum zdrav'i "" Vladivostok klinick'e a diagnostick'e centrum. " L'ekari jsou vyzv'ani, aby projednali vsechny ot'azky osteopor'ozy spojen'e s "kulat'eho stolu", kter'e se bude konat 16. cervence v St. Svetlanskaya 131 - "Centrum zdrav'i", tel.: 226380889024840464. "Jdi s Doktorem" na stejn'e t'ema je napl'anov'ano na 20. cervence se bude konat ve 10:00 - 11:00 na n'abrez'i carevic. Plnen'i programu vedouc'i expert Primorye 'uzem'i v prevenci osteopor'ozy a l'ecby, Ph.D., odborn'y asistent DVGMU Irina A. kosile, demonstrace potravin doporucen'ych k prevenci a prevenci osteopor'ozy; koment'aru Nutricn'i terapeut na zdrav'e stravov'an'i; demonstrace t'ematick'ych vide'i a diapozitivu. Nav'ic pl'anovan'y master class na "Nordic walking" s uk'azkou komplexu cviku doporucen'ych riziko vzniku osteopor'ozy. Pro meren'i nen'i ciste l'ekarsk'eho zameren'i, organiz'atori napl'anovali na t'ema kv'iz s cenami(vcetne osvedcen'i pro voln'y denzitometrickou vysetren'i naleznete na zdravotn'i stredisko, wellness mas'aze)a rychl'y pruzkum ke zjisten'i rizikov'ych faktoru osteopor'ozy.Опубликовано:   16-07-2013, 18:34      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Galerie увлеклась loutkami, maidens a «jin'ymi osobami»
4-06-2013, 22:02, Cesky
Ve Vladivostoku pokracuje ve sv'e pr'aci v'ystava «Kr'asy, devcata a jin'e osoby» v Pr'imorsk'e st'atn'i obrazovou galerii. Expozice seznamuje n'avstevn'iky s v'yberem тряпичных loutek,...
Z'astupci rusk'e ministerstvo pro mimor'adn'e situace se setkal s obyvateli Chabarovsku Krai
23-08-2013, 18:49, Cesky
22.srpna s'ef inspektor st'atu Rusk'e federace na poz'arn'i dozor, gener'almajora vnitrn'iho sluzby Boris Borzov letel pres zaplaven'ych oblastech na 'uzem'i Chabarovsku. Krome kontrol v oblasti ze...
'Uraduj'ic'i s'ef Vladivostok Igor Pushkarev stal kandid'atem na starostu z vl'adnouc'i strany, z'iskal drtivou vetsinu
13-07-2013, 21:32, Cesky
Igor Pushkarev podekoval shrom'azdili za jejich podporu: "V'azen'i pr'atel'e!Dekuji v'am!Dekujeme v'am za vasi podporu, protoze hlasovali pro me. Vzpom'in'am si, ze pred peti lety, clenov'e strany...
Zadrzeni dva obyvatele Уссурийска, podezrel'i z trestn'eho автоугона
6-07-2013, 08:02, Cesky
Za zneuzit'i zastaven'e auto jim hroz'i trest odnet'i svobody na dobu az tr'i let. St'ih'an podle cl'anku 166 trestn'iho z'akon'iku RUSK'E federace «'Unos». V oddelen'i policie obr'atil 48-let'y...
2-08-2013, 13:15, Cesky
1. srpna byla pouzitelnost t'ym ofici'alne predstavila dva nov'e hr'ace: 25-let'y obr'ance Aleksandr Kulikov(№ 20)a 25-let'y z'alozn'ik Anton Kozlov(№ 44). Reklamace ukrajinsk'y obr'ance Dmytro...
Ohnostroj na oslavu Dne Mesta bude mozn'e videt z ruzn'ych 'uhlu Владивостокского mestsk'e jm'eno
30-06-2013, 14:16, Cesky
6 cervence, v r'amci oslav 153-t'eho v'yroc'i narozen'i Vladivostoku, obyvatelum mesta je pripraveno mnoho pr'ijemn'ych prekvapen'i: to a sc'ena v podobe многоуровнего dort a divadeln'i pruvod po...
V obci policie pokrovka zadrzela podezrel'eho z loupeze
11-07-2013, 20:31, Cesky
Rekl muz, kter'y m'a prodejnu v centr'aln'i trhu. Chcete-li ulozit osloven nezn'am'eho, vzal kozen'e boty, stoj'ic'i na pult a bez placen'i, vybehl z obchodu. Obet dohnal pachatele a snazil se...
Muzeum Арсеньева odhal'i sv'a tajemstv'i. V noci
20-06-2013, 20:15, Cesky
Jak zn'amo, v tomto roce je obl'iben'y vsemi владивостокцами akce «Noc muze'i» probehlo v ponekud zkr'acen'e forme - 'ucast v n'i nen'i prijal muzeum pojmenovan'e Арсеньева. Velk'e opravy a velk'a...
Traktor okamzite za smrt чокеровщика
5-06-2013, 02:47, Cesky
V Красноармейском ctvrti zamestnanci vysetrovac'i jednotky SU TFR na Приморскому okraji dokonceno vysetrov'an'i v trestn'i veci proti traktorista, obvinen'eho z trestn'eho cinu podle cl. 109 ч.2...
Alexander Moose
6-08-2013, 18:15, Cesky
V soucasn'e dobe v budove spr'avy teritoria Primorsky setk'an'i s novin'ari, vice-guvern'er regionu Alexander Moose rekl o dusledc'ich cyklonu, kter'a zurila v posledn'i dobe v rusk'em. Podle...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!