Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Dalnegorsky l'ekar odsouzen za podvod s "krokod'yl"

Dalnegorsky l'ekar odsouzen za podvod s "krokod'yl" Trestn'i r'izen'i souvis'i s t'im, ze l'ekar psal z receptu Dalnegorsk kovan'ych pro kodeinu pr'ipravku skoncila 15.cervence verdikt vinen. Jako dopisovatel RIA «VladNews» Senior st'atn'i z'astupce rusk'em Elena Telegina, Dalnegorsky okresn'i soud odsoudil b'yval'eho l'ekare v m'istn'i nemocnici, kter'y byl shled'an vinn'ym ze sp'ach'an'i trestn'eho cinu podle c'asti 1 cl'anku. 292 trestn'iho z'akona(padel'an'i). Jak bylo uvedeno na jedn'an'i, l'ekar terapeut prij'im'a a d'avkovac'i oddelen'i KGBUZ "Dalnegorsky 'Ustredn'i nemocnice" s cervencem 2012 t'emer pul roku, pouz'ivat jeho ofici'aln'i stanovisko, podali lzivou informaci o 'uredn'ich dokumentu - recepty. Tak, za 'ucelem z'isk'an'i drogy pro osobn'i spotrebu, kter'e obsahuj'i l'eky na predpis, formy on urcen pro jednotlivce, kter'i nemaj'i vyhledejte l'ekarskou pomoc a ani vlastne nen'i treba pouz'ivat tyto l'eky. V budoucnu, vsechny recepty byly zavedeny v mestsk'e ctvrti l'ek'aren polozek. Cinnost l'ekare nastavte 31 skutecnost, padel'an'i 'uredn'ich dokumentu, kter'e d'avaj'i pr'avo na takov'e drogy. Tyto nepravidelnosti v cinnosti 'uredn'ich zdravotn'ich agentur identifikovat mestsk'y prokuratury Dalnegorsk kontrolu prov'aden'i pr'avn'ich predpisu v oblasti obchodu s drogami v KGBUZ "Dalnegorsky centr'aln'i nemocnici mesta." Materi'aly zastupitelstv'i kontrola, a slouzil jako z'aklad pro zah'ajen'i trestn'iho r'izen'i., Kter'ym byl uzn'an vinn'ym obzalovan'eho ze zlocinu, soud ho odsoudil za to, co udelal na 10 mes'icu n'apravn'e pr'ace s 10% pr'ijmu st'atu. Krimin'aln'i pr'ipad byl povazov'an ve speci'aln'im zpusobem. Je treba poznamenat, ze podle RIA "VladNews", l'ekar na z'aklade padelan'ych receptu, jak vydelat sv'e kodein pr'ipravky, z nichz narkomani obvykle pripravuj'i nebezpecn'e l'atky desomorfin na podivn'e slangu naz'yv'a "krokod'yl". Jm'eno "krokod'yl" l'atka z'iskan'a z duvodu z'avazn'ych nez'adouc'ich 'ucinku spojen'ych s nekr'ozou tk'an'i tela(nejcasteji - na rukou a nohou), coz u lid'i, kter'i pravidelne pij'i desomorfin, ztr'ac'i koncetiny.Опубликовано:   16-07-2013, 12:47      |      Категория:  Cesky
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Igor Pushkarev ofici'alne uznan'e starosta Vladivostoku
11-09-2013, 17:01, Cesky
Ofici'aln'i prohl'asen'i gorizbirkoma zn'i: "V souladu s odstavcem 8 cl'anku 78 volebn'iho kodexu Primorsky Territory Igor Pushkarev, kter'y obdrzel nejvyss'i pocet volicu, kter'i se z'ucastnili...
Viktor Isajeva rezignoval na prezidentsk'y vyslanec k D'alnev'ychodn'i feder'aln'i okruh
1-09-2013, 00:30, Cesky
Nyn'i bude prezidentsk'y vyslanec Far Eastern District Federal b'yt b'yval'y pobocn'ik Yury Trutnev. To bylo ozn'ameno na dnesn'im zased'an'i Vladim'ira Putina. Viktor Isajeva propusten, vcetne...
Alexander Moose:
6-08-2013, 18:15, Cesky
Dnes je budova Spr'avy Territory Primorsky uspor'adala tiskovou konferenci s viceguvern'erem Alexander losu, kter'e v minulosti cyklonu, kter'y kontroluje stav oblastech postizen'ych pr'irodn'i...
Kite Festival
20-09-2013, 20:29, Cesky
V tento den budou vsichni moci spustit draky a rekreacn'i host'e najdou fascinuj'ic'i mistrovskou tr'idu na to, aby tyto "letadla", bude nejmlads'i obcany naucit malovat. Program akc'i i - pracovn'i...
Horoskop na cerven 26
26-06-2013, 09:30, Cesky
BERANI budou stazeny pr'ace nad r'amec opatren'i. V okruhu sv'e starosti a kazdodenn'i rutinn'i z'alezitosti, a nov'e povinnosti. Je treba vz'it na organizaci projektu v souvislosti s v'ystavbou,...
Ve Vladivostoku, policie kontrolu na tom, sebevrazdy
18-09-2013, 16:53, Cesky
Ve sluzbe 'Uradu rusk'eho ministerstva vnitra ve Vladivostoku byl zaznamen'an rezidentn'i krajsk'e mesto. Muz rekl, ze videl v ulic'ich Dobrowolski zena skocila z 'utesu. Prisel na sc'enu...
Juveniln'i podvodn'ici z Mikhailovka prosel svou obet auto do srotu
29-08-2013, 18:47, Cesky
Z'abavn'e a informativn'i historie korespondent RIA «VladNews» tiskov'e sluzby region'aln'iho ministerstva vnitra. Na oddelen'i policie v svat'eho Michala se obr'atil 32-rok-star'y muz. Rekl, ze dal...
26. cervna mlha ve Vladivostoku se rozpt'yl'i do stredu dne
26-06-2013, 09:30, Cesky
V kraji m'isty mal'y kr'atkodob'y d'est, v jednotliv'ych oblastech bourky, r'ano m'isty mlhy. V'itr jizn'i умеренный.Температура vzduchu 1332°C. Ve Vladivostoku zatazeno s прояснениями ....
S Sberbank knihy - nejleps'i d'arek!
19-07-2013, 13:56, Cesky
A ne jen jeden, ale deset popul'arn'i knihy z knihovny "litru." • 15.cervence do 15. srpna, zaregistrovat v programu "Dekuji v'am z sporitelny" pres Sberbank online • vstoupit do speci'aln'iho okna...
V Derbent, Dagestan nezjisten'ym osob'am vyhodil rab'in
25-07-2013, 18:31, Cesky
Podle tiskov'e sluzby ministerstva vnitra Dagest'anu, dnes v Derbent neidentifikovan'ych osob vystrelen'ych n'abozensk'y vudce m'istn'i synagogy - rab'in. Muz byl prevezen do nemocnice s streln'e...

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!